Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Medzinárodná výtvarná súťaž „NAŠI SUSEDIA“ má svojich víťazov

Kultúra / Mestský dom kultúry / Medzinárodná výtvarná súťaž „NAŠI SUSEDIA“ má svojich víťazov

 Medzinárodná výtvarná súťaž „NAŠI SUSEDIA“ má svojich víťazov

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszowom, vyzval vo februári 2015 deti a mládež z Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja k účasti na medzinárodnej výtvarnej súťaži „NAŠI SUSEDIA“. Žiakov poľských a slovenských škôl vo veku od 7 do 18 rokov súťaž natoľko zaujala, že na tohtoročnú tému „Legendy z môjho okolia“ zaslali do súťaže spolu 486 výtvarných prác. Po zrelej úvahe odborná porota vybrala v troch vekových kategóriách 74 najlepších prác z Podkarpatského vojvodstva a 19 z Prešovského samosprávneho kraja. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo aj 6 vranovských škôl. Svoj talent a zručnosť pri spracovaní témy ukázali žiaci Gymnázia Dr. C. Daxnera, ZŠ Sídlisko II., SOŠ Alexandra Dubčeka, ZŠ Lúčna Námestie Jána Pavla II, ZŠ Kukučínova, ZŠ Bernolákova, ktorí pod vedením svojich pedagógov nakreslili a do súťaže zaslali spolu 51 výtvarných prác. Za úspešnú reprezentáciu nášho mesta im srdečne ďakujeme. Vecné ceny a čestné uznania odovzdala autorom víťazných prác a ich odborným garantom predsedníčka poroty Agata Kwiatkowska, spolu s riaditeľmi Domov kultúry v Rzeszowe a Vranove n. T. priamo na slávnostnom programe spojenom s otvorením výstavy, 29.4.2015 v Galérii Nowý Swiat. Zúčastnili sa ho nielen autori výtvarných prác, ale aj ich rodičia, učitelia a priaznivci výtvarného umenia. Z našich škôl získala v tejto medzinárodnej súťaži v I. kategórii 7-10 rokov čestné uznanie Klára Demčáková. V II. kategórií 11-14 rokov získal cenu Peter Hupcej. Oboch na súťaž pripravila Mgr. Mária Komarová. V III. kategórií 15-18 rokov získala cenu pod vedením Mgr. Lucie Zeleňákovej Katarína Marková a čestné uznanie Sarah Duláková, ktorú pripravila Mgr. Martina Koščová.

Do výstavy sa dostali nielen víťazné práce, ale aj práce, ktoré síce ocenenie nezískali, ale porotu veľmi zaujali. Ich autormi sú: Miriam Marcinová, Lenka Košudová, Jakub Štefankou, učiteľ: Ľubica Hrinková. Klára Petrová, učiteľ: Iveta Baschierová. Kristina Borošová, učiteľ: Ľubica Hrinková. Samuel Tamáš, učiteľ: Mgr. Jana Tamášová. Zuzana Mydlová, učiteľ: Mgr. Lucia Zeleňáková a David Demčák, učiteľ: Martina Koščová.

Autorom všetkých výtvarných prác blahoželáme! Spomínaným žiakom, školám a zvlášť učiteľom týchto mladých talentov sa chceme poďakovať za ich dôslednú prípravu a úspešnú reprezentáciu nášho mesta. Spomínanú výstavu budete mať možnosť vidieť aj v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T., ktorú slávnostne otvoríme za prítomnosti vedenia škôl, pedagogických pracovníkov, žiakov a samotných autorov víťazných prác. O termíne výstavy Vás budeme včas informovať.

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. spoločne s Domom kultúry mládeže v Rzeszowe, od roku 2010 v rámci viacerých projektov programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, zrealizoval už 81 spoločných kultúrno-spoločenských aktivít.

Silvia Nusová – referent MsDK

Medzinárodná výtvarná súťaž „NAŠI SUSEDIA“ má svojich víťazov

Kultúra / Mestský dom kultúry / Medzinárodná výtvarná súťaž „NAŠI SUSEDIA“ má svojich víťazov

 Medzinárodná výtvarná súťaž „NAŠI SUSEDIA“ má svojich víťazov

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszowom, vyzval vo februári 2015 deti a mládež z Podkarpatského vojvodstva a Prešovského kraja k účasti na medzinárodnej výtvarnej súťaži „NAŠI SUSEDIA“. Žiakov poľských a slovenských škôl vo veku od 7 do 18 rokov súťaž natoľko zaujala, že na tohtoročnú tému „Legendy z môjho okolia“ zaslali do súťaže spolu 486 výtvarných prác. Po zrelej úvahe odborná porota vybrala v troch vekových kategóriách 74 najlepších prác z Podkarpatského vojvodstva a 19 z Prešovského samosprávneho kraja. Do výtvarnej súťaže sa zapojilo aj 6 vranovských škôl. Svoj talent a zručnosť pri spracovaní témy ukázali žiaci Gymnázia Dr. C. Daxnera, ZŠ Sídlisko II., SOŠ Alexandra Dubčeka, ZŠ Lúčna Námestie Jána Pavla II, ZŠ Kukučínova, ZŠ Bernolákova, ktorí pod vedením svojich pedagógov nakreslili a do súťaže zaslali spolu 51 výtvarných prác. Za úspešnú reprezentáciu nášho mesta im srdečne ďakujeme. Vecné ceny a čestné uznania odovzdala autorom víťazných prác a ich odborným garantom predsedníčka poroty Agata Kwiatkowska, spolu s riaditeľmi Domov kultúry v Rzeszowe a Vranove n. T. priamo na slávnostnom programe spojenom s otvorením výstavy, 29.4.2015 v Galérii Nowý Swiat. Zúčastnili sa ho nielen autori výtvarných prác, ale aj ich rodičia, učitelia a priaznivci výtvarného umenia. Z našich škôl získala v tejto medzinárodnej súťaži v I. kategórii 7-10 rokov čestné uznanie Klára Demčáková. V II. kategórií 11-14 rokov získal cenu Peter Hupcej. Oboch na súťaž pripravila Mgr. Mária Komarová. V III. kategórií 15-18 rokov získala cenu pod vedením Mgr. Lucie Zeleňákovej Katarína Marková a čestné uznanie Sarah Duláková, ktorú pripravila Mgr. Martina Koščová.

Do výstavy sa dostali nielen víťazné práce, ale aj práce, ktoré síce ocenenie nezískali, ale porotu veľmi zaujali. Ich autormi sú: Miriam Marcinová, Lenka Košudová, Jakub Štefankou, učiteľ: Ľubica Hrinková. Klára Petrová, učiteľ: Iveta Baschierová. Kristina Borošová, učiteľ: Ľubica Hrinková. Samuel Tamáš, učiteľ: Mgr. Jana Tamášová. Zuzana Mydlová, učiteľ: Mgr. Lucia Zeleňáková a David Demčák, učiteľ: Martina Koščová.

Autorom všetkých výtvarných prác blahoželáme! Spomínaným žiakom, školám a zvlášť učiteľom týchto mladých talentov sa chceme poďakovať za ich dôslednú prípravu a úspešnú reprezentáciu nášho mesta. Spomínanú výstavu budete mať možnosť vidieť aj v priestoroch Domu kultúry vo Vranove n. T., ktorú slávnostne otvoríme za prítomnosti vedenia škôl, pedagogických pracovníkov, žiakov a samotných autorov víťazných prác. O termíne výstavy Vás budeme včas informovať.

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. spoločne s Domom kultúry mládeže v Rzeszowe, od roku 2010 v rámci viacerých projektov programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013, zrealizoval už 81 spoločných kultúrno-spoločenských aktivít.

Silvia Nusová – referent MsDK

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok