Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie festivalu Gaštanček 2015

Kultúra / Mestský dom kultúry / Vyhodnotenie festivalu Gaštanček 2015

 Vyhodnotenie festivalu Gaštanček 2015

Súťažný festival spevákov populárnej piesne Gaštanček 2015 má aj tento rok svojich víťazov. Rozhodlo sa o tom počas 2 finálových kôl 11. – 12. 6. 2015 v estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. Výkony mladých spevákov zo Slovenska a Poľska vo veku od 12 do 15 rokov hodnotila päťčlenná odborná porota, ktorej predsedala PaedDr. Marianna Lapčáková. Rozmanitým žánrovým výberom skladieb sa predstavili Klaudia Plaziak z Rzeszowa, Jana Predovová zo Spišskej Novej Vsi, Kornelia Kulczycka z Rzeszowa, Liana Pastiriková z Nižnej Rybnice, Maksymilian Stalec z Rzeszowa, Timea Lacová z Humenného, Nikova Szeliga z Rzeszowa, Lucia Jarošíková z Margecian, Martyna Lampart z Rzeszowa, Erik Jurčák z Novovestskej Huty a Julia Jakóbiec z Rzeszowa. Z jedenástich finalistov si Cenu diváka odniesla Lucia Jarošíková z Margecian. Zvláštnu cenu porota udelila Maksymilianovi Stalecovi z Rzeszowa. Laureátkou festivalu sa stala Jana Predovová zo Spišskej Novej Vsi. Titul Absolútny laureát festivalu si právom zaslúžila Timea Lacová z Humenného. Gratulujeme. Spevákov už tradične doprevádzala hudobná skupina Funny People s hosťom Andym. Moderátorskej úlohy sa zhostili Mgr. Andrea Čákyová a Miro Alexovič. Z prvých ročníkov regionálnej súťaže festival za 17 rokov prerástol do medzinárodného festivalu, ktorý objavuje a rozvíja osobnosť talentovanej mládeže a usmerňuje jej interpretačné snahy. Ako mladší brat septembrového súťažného festivalu dospelých spevákov Zlatý Gaštan, sa Gaštanček zaradil medzi podujatia, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou hudobného života mesta Vranov n. T. Vďaka organizátorom podujatia Mestu Vranov n. T. a Mestskému domu kultúry vo Vranove n. T. ste mohli aj vy nazrieť do sveta mladých talentov.
Festival sa uskutočnil v rámci trvalej udržateľnosti projektu Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. s názvom Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou, ktorý bol financovaný zo zdrojov EÚ. Partnermi projektu sú Dom kultúry mládeže v Rzeszowe a Jaselský Dom Kultúry v Jasle.

Silvia Nusová
Kultúrny referent MsDK

Vyhodnotenie festivalu Gaštanček 2015

Kultúra / Mestský dom kultúry / Vyhodnotenie festivalu Gaštanček 2015

 Vyhodnotenie festivalu Gaštanček 2015

Súťažný festival spevákov populárnej piesne Gaštanček 2015 má aj tento rok svojich víťazov. Rozhodlo sa o tom počas 2 finálových kôl 11. – 12. 6. 2015 v estrádnej sále Domu kultúry vo Vranove n. T. Výkony mladých spevákov zo Slovenska a Poľska vo veku od 12 do 15 rokov hodnotila päťčlenná odborná porota, ktorej predsedala PaedDr. Marianna Lapčáková. Rozmanitým žánrovým výberom skladieb sa predstavili Klaudia Plaziak z Rzeszowa, Jana Predovová zo Spišskej Novej Vsi, Kornelia Kulczycka z Rzeszowa, Liana Pastiriková z Nižnej Rybnice, Maksymilian Stalec z Rzeszowa, Timea Lacová z Humenného, Nikova Szeliga z Rzeszowa, Lucia Jarošíková z Margecian, Martyna Lampart z Rzeszowa, Erik Jurčák z Novovestskej Huty a Julia Jakóbiec z Rzeszowa. Z jedenástich finalistov si Cenu diváka odniesla Lucia Jarošíková z Margecian. Zvláštnu cenu porota udelila Maksymilianovi Stalecovi z Rzeszowa. Laureátkou festivalu sa stala Jana Predovová zo Spišskej Novej Vsi. Titul Absolútny laureát festivalu si právom zaslúžila Timea Lacová z Humenného. Gratulujeme. Spevákov už tradične doprevádzala hudobná skupina Funny People s hosťom Andym. Moderátorskej úlohy sa zhostili Mgr. Andrea Čákyová a Miro Alexovič. Z prvých ročníkov regionálnej súťaže festival za 17 rokov prerástol do medzinárodného festivalu, ktorý objavuje a rozvíja osobnosť talentovanej mládeže a usmerňuje jej interpretačné snahy. Ako mladší brat septembrového súťažného festivalu dospelých spevákov Zlatý Gaštan, sa Gaštanček zaradil medzi podujatia, ktoré sa stávajú neoddeliteľnou súčasťou hudobného života mesta Vranov n. T. Vďaka organizátorom podujatia Mestu Vranov n. T. a Mestskému domu kultúry vo Vranove n. T. ste mohli aj vy nazrieť do sveta mladých talentov.
Festival sa uskutočnil v rámci trvalej udržateľnosti projektu Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. s názvom Kultúra bez hraníc Rzeszow - Jaslo - Vranov nad Topľou, ktorý bol financovaný zo zdrojov EÚ. Partnermi projektu sú Dom kultúry mládeže v Rzeszowe a Jaselský Dom Kultúry v Jasle.

Silvia Nusová
Kultúrny referent MsDK

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok