Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Medzinárodný Vyšehradský festival folklóru a remesiel

Kultúra / Mestský dom kultúry / Medzinárodný Vyšehradský festival folklóru a remesiel

 Medzinárodný Vyšehradský festival folklóru a remesiel

Producenti vína, syra, oleja, medu, ale aj tradičných remeselných výrobkov či kulinárskych špecialít sa spoločne s folkloristami z viacerých krajín Európy stretli na Medzinárodnom Vyšehradskom festivale folklóru a remesiel, ktorý sa uskutočnil posledný augustový víkend v meste Jaslo. Tridsaťosemtisícové poľské mesto Jaslo hostilo počas troch dní zahraničné delegácie, remeselníkov a folklórne súbory z českého Hodonína, maďarského Sárospataku a slovenského Vranova n. T., s cieľom posilniť spoluprácu medzi kultúrno – spoločenskými organizáciami, združeniami, ale aj samosprávou krajín V4. Festival Vyšehradskej kultúry je dôkazom, že štyri krajiny Strednej Európy – Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko môžu úzko spolupracovať na mnohých úrovniach a navzájom podporovať svoje kultúrne tradície a hodnoty. Úlohou festivalu je naučiť spoznávať rozmanitú kultúru krajín V4 skrz ich bohatý folklór, cez vôňu a chuť ich tradičných jedál a zručnosť ich ľudových remeselníkov. Túto vynikajúcu príležitosť na stretnutie kultúr krajín V4, sme si nenechali ujsť ani my, Vranovčania. Žiadateľom dotácie na podporu festivalu sa stal Jaselský dom kultúry, ktorý je partnerom nášho Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. Spolu s riaditeľom Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. Ing. Alfonzom Kobielskym preto pricestoval do Jasla predviesť náš povestný temperament folklórny súbor Lipovec z Čemerného, ktorý svojím tancom a spevom priblížil návštevníkom tradičnú ľudovú kultúru Šariša a Zemplína. Tridsaťšesť členov ľudového súboru pod umeleckým a organizačným vedením manželov Jenčových, predviedlo publiku na námestí v Jasle celkovo 80-minútový dynamický program plný ľudových tancov, spevu, ako i ukážok tradičných slovenských zvykov. Ľudovo umeleckú zručnosť Slovákov mali možnosť spoznať Jaselčania v stánku Chránenej dielne Dúha, ktorá naše mesto úspešne reprezentovala. Inšpiráciu a množstvo nových nápadov, ale aj vzácnych kontaktov spolu s nami získala aj delegácia z Mestského úradu Vranov n. T. na čele s prednostom mesta Mgr. Andrejom Krišandom. Sprievodným podujatím festivalu bol X. ročník Medzinárodných dní vína, na ktorom sa predstavili producenti z celej Európy vrátane Slovenska.

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. začal spolupracovať s mestom Jaslo už pred tromi rokmi, kedy sme sa stali prvýkrát ich partnermi projektu. V roku 2013 sme spoluprácu rozšírili o vzájomnú výmenu skúseností s Jaselským domom kultúry, ktorého sme si vybrali za svojho druhého cezhraničného partnera pre projekt s názvom Kultúra bez hraníc Rzeszów-Jaslo-Vranov nad Topľou. V rámci projektu sme doteraz zrealizoval viacero kultúrnych podujatí. Táto kultúrna spolupráca prerástla do viacerých oblastí a dňom 24.1.2014 sa medzi mestom Jaslo a mestom Vranov n. T. podpísala Partnerská zmluva. Nasledujúce obdobie sa budú tieto mestá usilovať o realizáciu nových projektov, ktoré prispejú k rozvoju vzdelávania, obchodu, cestovného ruchu a kultúrno-spoločenského života v týchto mestách. www.kulturavranov.sk

Festival je spolufinancovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu. Vedúci projektu je Jaselsky dom kultúry a partneri projektu: Mesto Jaslo, Mesto Hodonín, mesto Sárospatak a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topl‘ou.

Silvia Nusová
Referent MsDK Vranov n. T.

Medzinárodný Vyšehradský festival folklóru a remesiel

Kultúra / Mestský dom kultúry / Medzinárodný Vyšehradský festival folklóru a remesiel

 Medzinárodný Vyšehradský festival folklóru a remesiel

Producenti vína, syra, oleja, medu, ale aj tradičných remeselných výrobkov či kulinárskych špecialít sa spoločne s folkloristami z viacerých krajín Európy stretli na Medzinárodnom Vyšehradskom festivale folklóru a remesiel, ktorý sa uskutočnil posledný augustový víkend v meste Jaslo. Tridsaťosemtisícové poľské mesto Jaslo hostilo počas troch dní zahraničné delegácie, remeselníkov a folklórne súbory z českého Hodonína, maďarského Sárospataku a slovenského Vranova n. T., s cieľom posilniť spoluprácu medzi kultúrno – spoločenskými organizáciami, združeniami, ale aj samosprávou krajín V4. Festival Vyšehradskej kultúry je dôkazom, že štyri krajiny Strednej Európy – Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko môžu úzko spolupracovať na mnohých úrovniach a navzájom podporovať svoje kultúrne tradície a hodnoty. Úlohou festivalu je naučiť spoznávať rozmanitú kultúru krajín V4 skrz ich bohatý folklór, cez vôňu a chuť ich tradičných jedál a zručnosť ich ľudových remeselníkov. Túto vynikajúcu príležitosť na stretnutie kultúr krajín V4, sme si nenechali ujsť ani my, Vranovčania. Žiadateľom dotácie na podporu festivalu sa stal Jaselský dom kultúry, ktorý je partnerom nášho Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. Spolu s riaditeľom Mestského domu kultúry vo Vranove n. T. Ing. Alfonzom Kobielskym preto pricestoval do Jasla predviesť náš povestný temperament folklórny súbor Lipovec z Čemerného, ktorý svojím tancom a spevom priblížil návštevníkom tradičnú ľudovú kultúru Šariša a Zemplína. Tridsaťšesť členov ľudového súboru pod umeleckým a organizačným vedením manželov Jenčových, predviedlo publiku na námestí v Jasle celkovo 80-minútový dynamický program plný ľudových tancov, spevu, ako i ukážok tradičných slovenských zvykov. Ľudovo umeleckú zručnosť Slovákov mali možnosť spoznať Jaselčania v stánku Chránenej dielne Dúha, ktorá naše mesto úspešne reprezentovala. Inšpiráciu a množstvo nových nápadov, ale aj vzácnych kontaktov spolu s nami získala aj delegácia z Mestského úradu Vranov n. T. na čele s prednostom mesta Mgr. Andrejom Krišandom. Sprievodným podujatím festivalu bol X. ročník Medzinárodných dní vína, na ktorom sa predstavili producenti z celej Európy vrátane Slovenska.

Mestský dom kultúry vo Vranove n. T. začal spolupracovať s mestom Jaslo už pred tromi rokmi, kedy sme sa stali prvýkrát ich partnermi projektu. V roku 2013 sme spoluprácu rozšírili o vzájomnú výmenu skúseností s Jaselským domom kultúry, ktorého sme si vybrali za svojho druhého cezhraničného partnera pre projekt s názvom Kultúra bez hraníc Rzeszów-Jaslo-Vranov nad Topľou. V rámci projektu sme doteraz zrealizoval viacero kultúrnych podujatí. Táto kultúrna spolupráca prerástla do viacerých oblastí a dňom 24.1.2014 sa medzi mestom Jaslo a mestom Vranov n. T. podpísala Partnerská zmluva. Nasledujúce obdobie sa budú tieto mestá usilovať o realizáciu nových projektov, ktoré prispejú k rozvoju vzdelávania, obchodu, cestovného ruchu a kultúrno-spoločenského života v týchto mestách. www.kulturavranov.sk

Festival je spolufinancovaný z Medzinárodného vyšehradského fondu. Vedúci projektu je Jaselsky dom kultúry a partneri projektu: Mesto Jaslo, Mesto Hodonín, mesto Sárospatak a Mestský dom kultúry vo Vranove nad Topl‘ou.

Silvia Nusová
Referent MsDK Vranov n. T.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok