Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou (člen IS RRA) aktuálne pripomína možnosti na získanie prostriedkov z domácich zdrojov:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016 v programoch Obnovme si svoj dom/Národný cintorín v Martine a Kultúra znevýhodnených skupín. Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je v obidvoch prípadoch 10. november 2015.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia.

Bližšie informácie aj na http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2016-2e7.html

Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou (člen IS RRA) aktuálne pripomína možnosti na získanie prostriedkov z domácich zdrojov:

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky zverejnilo výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií na rok 2016 v programoch Obnovme si svoj dom/Národný cintorín v Martine a Kultúra znevýhodnených skupín. Termín uzávierky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie je v obidvoch prípadoch 10. november 2015.

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že program Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií, program Umenie, program Pro Slovakia a program Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť prechádzajú od roku 2016 na Fond na podporu umenia.

Bližšie informácie aj na http://www.culture.gov.sk/podpora-projektov-dotacie/dotacie/dotacie-2016-2e7.html

Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok