Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou ( člen IS RRA) aktuálne pripomína možnosti na získanie prostriedkov z domácich zdrojov:

Nadácia Tatra banky -Viac pre regióny
Zamestnanecký program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových organizácií aktívnych v jednej z verejnoprospešných oblastí v každom regióne. Nejde iba o finančnú podporu, vítaný je každý návrh na ďalšiu spoluprácu so zamestnancami Tatra banka Group, ktorá prispeje k rozvoju regiónu
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 40 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je určená
Termín otvorenia programu: 30. september 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. november 2015
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/zamestnanecke-programy/

Vyšegrádsky fond – Malé granty
Malé granty
1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)
2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie)
3. vzdelávania (semináre, letné školy)
4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež)
5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy)
Plánovaná výška prostriedkov na rok : 640 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. december 2015
http://visegradfund.org/grants/small-grants
 

Zelená Lagúna Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou ( člen IS RRA) aktuálne pripomína možnosti na získanie prostriedkov z domácich zdrojov:

Nadácia Tatra banky -Viac pre regióny
Zamestnanecký program je určený na podporu významných mimovládnych neziskových organizácií aktívnych v jednej z verejnoprospešných oblastí v každom regióne. Nejde iba o finančnú podporu, vítaný je každý návrh na ďalšiu spoluprácu so zamestnancami Tatra banka Group, ktorá prispeje k rozvoju regiónu
Plánovaná výška prostriedkov grantového programu: 40 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: nie je určená
Termín otvorenia programu: 30. september 2015
Uzávierka prijímania žiadostí: 31. november 2015
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/zamestnanecke-programy/

Vyšegrádsky fond – Malé granty
Malé granty
1. kultúrnej spolupráce (napr. festivaly, publikácie)
2. vedeckej výmeny a výskumu (napr. konferencie, publikácie)
3. vzdelávania (semináre, letné školy)
4. výmeny mladých ľudí (športové, vzdelávacie a kultúrne aktivity pre deti a mládež)
5. cezhraničnej spolupráce (projekty na hranici 2 štátov V4 – do 50 km od hraníc)
6. podpora turizmu (sprievodcovia, prezentácie, veľtrhy)
Plánovaná výška prostriedkov na rok : 640 000 EUR
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 6 000 EUR
Uzávierka prijímania žiadostí: 1. december 2015
http://visegradfund.org/grants/small-grants
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok