Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

XIII. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín „O Laur Rzecha"

Kultúra / Mestský dom kultúry / XIII. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín „O Laur Rzecha"

XIII. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín „O Laur Rzecha

V dňoch 26. - 27. 10. 2015 sa v Poľskom Rzeszowe, konal XIII. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín s názvom „O Laur Rzecha“. Hlavným organizátorom festivalu sa stalo Združenie na podporu umeleckej činnosti Promotor a Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, ktorý je od roku 2010 cezhraničným partnerom Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Na festival sa akreditovalo 20 detských a mládežníckych tanečných skupín z Poľska, Slovenska, Litvy a Ukrajiny, ktoré súťažili v troch vekových kategóriách. Dejiskom festivalu sa aj tento rok stala Podkarpatska Filharmónia v Rzeszowe, ktorá disponuje kvalitným technickým zázemím a veľkorysými priestormi. Pred štvorčlennou odbornou porotou sa v popoludňajších hodinách predstavili všetky súťažiace skupiny. Festival s medzinárodným charakterom vyvrcholil večer dvojhodinovým slávnostným koncertom spojeným s udeľovaním cien. Celkovo tristo tanečníkov v nápaditých kostýmoch pripravilo pre sedemsto divákov nezabudnuteľný zážitok, ktorý umocnila rozprávková scéna, dramatická hudobná kulisa a svetelné efekty.
Našu krajinu a mesto úspešne reprezentoval Tanečný klub Dyno, ktorý pôsobí pri ZŠ na ulici Bernolákova. Pod vedením Dany Pelcerovej sa v II. kategórii od 12. do 15. rokov odprezentoval choreografiou „VRANOV MÁ TALENT “. Za reprezentáciu nášho mesta TK Dyno ďakujeme.
S elánom a chuťou ukázať rovesníkom svoje pohybové schopnosti a talent sa súťažiaci predviedli aj na vystúpení, ktoré sa konalo 27.10.2015 pre žiakov miestnych ZŠ v Dome kultúry mládeže v Rzeszowe. Festival, ktorého cieľom je prezentácia umeleckých úspechov detí a mládeže, ako aj podpora rôznych tanečných foriem, výchovy a umenia sa stal spoločnou cezhraničnou aktivitou MsDK Vranov n. T a MDK Rzeszow. V rámci trvalej udržateľnosti projektu sa tak zaradil medzi 67 aktivít uskutočnených po skončení projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszówskeho vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť“ financovaného z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Silvia Nusová
Referent MsDK Vranov n. T.

 

XIII. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín „O Laur Rzecha"

Kultúra / Mestský dom kultúry / XIII. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín „O Laur Rzecha"

XIII. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín „O Laur Rzecha

V dňoch 26. - 27. 10. 2015 sa v Poľskom Rzeszowe, konal XIII. ročník Medzinárodného festivalu tanečných skupín s názvom „O Laur Rzecha“. Hlavným organizátorom festivalu sa stalo Združenie na podporu umeleckej činnosti Promotor a Dom kultúry mládeže v Rzeszowe, ktorý je od roku 2010 cezhraničným partnerom Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou. Na festival sa akreditovalo 20 detských a mládežníckych tanečných skupín z Poľska, Slovenska, Litvy a Ukrajiny, ktoré súťažili v troch vekových kategóriách. Dejiskom festivalu sa aj tento rok stala Podkarpatska Filharmónia v Rzeszowe, ktorá disponuje kvalitným technickým zázemím a veľkorysými priestormi. Pred štvorčlennou odbornou porotou sa v popoludňajších hodinách predstavili všetky súťažiace skupiny. Festival s medzinárodným charakterom vyvrcholil večer dvojhodinovým slávnostným koncertom spojeným s udeľovaním cien. Celkovo tristo tanečníkov v nápaditých kostýmoch pripravilo pre sedemsto divákov nezabudnuteľný zážitok, ktorý umocnila rozprávková scéna, dramatická hudobná kulisa a svetelné efekty.
Našu krajinu a mesto úspešne reprezentoval Tanečný klub Dyno, ktorý pôsobí pri ZŠ na ulici Bernolákova. Pod vedením Dany Pelcerovej sa v II. kategórii od 12. do 15. rokov odprezentoval choreografiou „VRANOV MÁ TALENT “. Za reprezentáciu nášho mesta TK Dyno ďakujeme.
S elánom a chuťou ukázať rovesníkom svoje pohybové schopnosti a talent sa súťažiaci predviedli aj na vystúpení, ktoré sa konalo 27.10.2015 pre žiakov miestnych ZŠ v Dome kultúry mládeže v Rzeszowe. Festival, ktorého cieľom je prezentácia umeleckých úspechov detí a mládeže, ako aj podpora rôznych tanečných foriem, výchovy a umenia sa stal spoločnou cezhraničnou aktivitou MsDK Vranov n. T a MDK Rzeszow. V rámci trvalej udržateľnosti projektu sa tak zaradil medzi 67 aktivít uskutočnených po skončení projektu „Ochrana kultúrneho dedičstva historických regiónov Zemplína a Rzeszówskeho vojvodstva, tradícia - súčasnosť – budúcnosť“ financovaného z programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007-2013.

Silvia Nusová
Referent MsDK Vranov n. T.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok