Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou (člen IS RRA) aktuálne pripomína možnosti na získanie prostriedkov z domácich zdrojov:

Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na: Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít alebo Rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Výška pomoci na 1 projekt: do 1 mil EUR
Výzva je priebežná.
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzvy_oktober_2015/oplz_po6_sc612_2015_1a

Tretí ročník programu Tu žijeme a pomáhame
Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít, dobrovoľníctvo a aktivitu ľudí v komunite, na ktoré upozornia zamestnanci firmy, prípadne sa v nich priamo aktívne angažujú.
V programe nadácia rozdelí 20 000 EUR. O grant v maximálnej výške 1 500 EUR sa do 12. januára 2016 môžu uchádzať neziskové organizácie z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.
Program je financovaný z asignácie dane z príjmu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.
http://karpatskanadacia.sk/wpcontent/uploads/2013/11/Výzva_Tu_žijeme_a_pomáhame_2016.pdf
Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

Zelená Lagúna Lenka Stieber Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Správy / Oznamy / Regionálna rozvojová agentúra Zemplín informuje...

Regionálna rozvojová agentúra Zemplín Vranov nad Topľou (člen IS RRA) aktuálne pripomína možnosti na získanie prostriedkov z domácich zdrojov:

Operačný program Ľudské zdroje vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP so zameraním na: Výstavba predškolských zariadení v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít alebo Rekonštrukciu predškolských zariadení s dôrazom na rozšírenie kapacity v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Výška pomoci na 1 projekt: do 1 mil EUR
Výzva je priebežná.
http://www.minv.sk/swift_data/source/mvsr_a_eu/oplz/vyzvy/vyzvy_oktober_2015/oplz_po6_sc612_2015_1a

Tretí ročník programu Tu žijeme a pomáhame
Program podporuje komunitné iniciatívy zamerané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít, dobrovoľníctvo a aktivitu ľudí v komunite, na ktoré upozornia zamestnanci firmy, prípadne sa v nich priamo aktívne angažujú.
V programe nadácia rozdelí 20 000 EUR. O grant v maximálnej výške 1 500 EUR sa do 12. januára 2016 môžu uchádzať neziskové organizácie z Košického a Prešovského samosprávneho kraja.
Program je financovaný z asignácie dane z príjmu spoločnosti Lear Corporation Seating Slovakia, s. r. o.
http://karpatskanadacia.sk/wpcontent/uploads/2013/11/Výzva_Tu_žijeme_a_pomáhame_2016.pdf
Informácie záujemcom poskytne aj RRAZ vo svojej kancelárii na ul. Dobrianskeho 1500 alebo na tel. 0918 528 450.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok