vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Odpadové hospodárstvo bude „témou dňa“ aj v roku 2016

V závere minulého roka rezonovali na posledných dvoch zasadnutiach Mestského zastupiteľstva vo Vranove dve témy – zvyšovanie miestnych daní a poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Ako je známe, poslanci ich navýšenie neschválili.

Predovšetkým téma odpadov bude aktuálnou aj v roku 2016. Kľúčové bude predovšetkým zníženie objemu produkovaného odpadu, preto bude mesto klásť dôraz na osvetové aktivity. „Téma odpadov je dynamická, či už z pohľadu vývoja produkovaného objemu alebo aj legislatívy. Pokiaľ by boli na to výzvy v rámci eurofondov, viem si predstaviť projekt na získanie ďalšej techniky, dobudovania stojísk, prípadne zavedenie nového systému elektronickej kontroly množstva odpadov... V každom prípade najdôležitejší bude prístup občanov a ich ochota separovať, lebo toto je prvý krok k tomu, ako môžeme súčasné objemy znížiť,“ vysvetľoval J. Ragan.

Druhou stranou mince je pomerne častá kritika poslancov smerom k spoločnosti Marius Pedersen, ktoré zabezpečuje pre mesto likvidáciu odpadov. „Budeme rokovať, aby sme všetky vznikajúce pochybnosti súvisiace s kontrolou a produkovaným množstvom vyjasnili, nech je jasné, že k pochybeniam nedochádza. Myslím si, že táto spoločnosť pristupuje k svojim povinnostiam seriózne, len to treba odkomunikovať a vysvetliť,“ dodal J. Ragan.     

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Lead boar 728x92
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum