Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhlásenie medzinárodnej výtvarnej súťaže „NAŠI SUSEDIA“

Kultúra / Mestský dom kultúry / Vyhlásenie medzinárodnej výtvarnej súťaže „NAŠI SUSEDIA“

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszow pozýva deti a mládež z Podkarpatského vojvodstva (Poľsko) a Prešovského kraja (Slovensko) k účasti na medzinárodnej výtvarnej súťaži s názvom „NAŠI SUSEDIA“. Zapojiť sa do nej môžu aj žiaci našich škôl vo veku od 7 do 18 rokov.

Výtvarné práce na tému „Zvieratá veľké a malé“ sa budú hodnotiť a oceňovať v 3 vekových kategóriách: I. kategória 7-10 rokov, II. kategória 11-14 rokov, III. kategória 15-18 rokov.

Každá základná a stredná škola môže zaslať do súťaže maximálne 10 prác v jednej kategórii. Ako partnerská organizácia vyhlasovateľa súťaže, príjmame súťažné práce do 4. marca 2016 na Programovom odd. Domu kultúry vo Vranove n. T., M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov n. T. Zaslať ich môžete aj poštou na adresu: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Osmeckiego 51, 35-506 Rzeszów, Poland, Tel./fax. +48 17 748 38 91 do 8. marca 2016.

Pravidlá a výsledky súťaže budú zverejňované na webovej stránke: www.mdk-rzeszow.art.pl.. Víťazne práce budú ocenené hodnotnými cenami na slávnostnom vyhodnotení súťaže v Rzeszowe. Informácie získate aj na 0907951110 alebo www.kulturavranov.sk

Silvia Nusová, referent MsDK

Vyhlásenie medzinárodnej výtvarnej súťaže „NAŠI SUSEDIA“

Kultúra / Mestský dom kultúry / Vyhlásenie medzinárodnej výtvarnej súťaže „NAŠI SUSEDIA“

Dom kultúry mládeže v Rzeszowe v rámci cezhraničnej spolupráce medzi mestami Vranov nad Topľou a Rzeszow pozýva deti a mládež z Podkarpatského vojvodstva (Poľsko) a Prešovského kraja (Slovensko) k účasti na medzinárodnej výtvarnej súťaži s názvom „NAŠI SUSEDIA“. Zapojiť sa do nej môžu aj žiaci našich škôl vo veku od 7 do 18 rokov.

Výtvarné práce na tému „Zvieratá veľké a malé“ sa budú hodnotiť a oceňovať v 3 vekových kategóriách: I. kategória 7-10 rokov, II. kategória 11-14 rokov, III. kategória 15-18 rokov.

Každá základná a stredná škola môže zaslať do súťaže maximálne 10 prác v jednej kategórii. Ako partnerská organizácia vyhlasovateľa súťaže, príjmame súťažné práce do 4. marca 2016 na Programovom odd. Domu kultúry vo Vranove n. T., M. R. Štefánika 875/200, 093 01 Vranov n. T. Zaslať ich môžete aj poštou na adresu: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Osmeckiego 51, 35-506 Rzeszów, Poland, Tel./fax. +48 17 748 38 91 do 8. marca 2016.

Pravidlá a výsledky súťaže budú zverejňované na webovej stránke: www.mdk-rzeszow.art.pl.. Víťazne práce budú ocenené hodnotnými cenami na slávnostnom vyhodnotení súťaže v Rzeszowe. Informácie získate aj na 0907951110 alebo www.kulturavranov.sk

Silvia Nusová, referent MsDK

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok