Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Komárany a Hlinné boli ocenení Asociáciou vodárenských spoločností

Správy / Obce / Komárany a Hlinné boli ocenení Asociáciou vodárenských spoločností

Ešte v roku 2015 Asociácia vodárenských spoločností vyhlásila súťaž s názvom: Pripojme sa. Súťaž bola určená obciam s vybudovanou verejnou kanalizáciou s cieľom podporiť obce, ktoré majú záujem zvýšiť pripojenosť na verejnú kanalizáciu a chrániť spodné vody i životné prostredie. Starostka obce Komárany Jana Kráľová po nástupe do funkcie považovala za prioritné skolaudovať kanalizáciu v obci a čo najskôr iniciovať občanov k napojeniu sa na verejnú kanalizáciu.

Do súťaže bolo možné zapojiť sa do 9. decembra 2015 s deklaráciou faktu, že pripojenosť obce na verejnú kanalizáciu (v správe vodárenských spoločností vyhlasujúcich súťaž) najneskôr do 12. 12. 2015 je minimálne 95%.

Každá prihlásená obec s poža­dovanou pripojenosťou bola automaticky zaradená do veľkého žrebovania o 20 špičkových krovinorezov realizovaného 15. decembra 2015 za účasti notára. V tom čase bola pripojiteľnosť v obci Komárany cca. 70% (vzhľadom na krátke obdobie po skolaudovaní), ale o ďalších 10 špičkových krovinorezoch, rozhodovala odborná porota z Asociácie vodárenských spoločností, ktorá určovala poradie obcí na Slovensku, v ktorých príkladnou motiváciou starostu a záujmom obyvateľov o ochranu životného prostredia došlo ku maximálnemu progresu v pripojenosti na kanalizáciu v mesiacoch september – november 2015.

Výber obcí bol realizovaný na základe kritérií zvolených komisiou a tá rozhodla, že z nášho regiónu uspeli 2 obce: Hlinné a Komárany. Certifikát k získanému oceneniu pre obec Komárany prebrala starostka obce Jana Kráľová z rúk prezidenta Asociácie vodárenských spoločností Ing. Stanislav Hrehu, PhD.
 

Komárany a Hlinné boli ocenení Asociáciou vodárenských spoločností

Správy / Obce / Komárany a Hlinné boli ocenení Asociáciou vodárenských spoločností

Ešte v roku 2015 Asociácia vodárenských spoločností vyhlásila súťaž s názvom: Pripojme sa. Súťaž bola určená obciam s vybudovanou verejnou kanalizáciou s cieľom podporiť obce, ktoré majú záujem zvýšiť pripojenosť na verejnú kanalizáciu a chrániť spodné vody i životné prostredie. Starostka obce Komárany Jana Kráľová po nástupe do funkcie považovala za prioritné skolaudovať kanalizáciu v obci a čo najskôr iniciovať občanov k napojeniu sa na verejnú kanalizáciu.

Do súťaže bolo možné zapojiť sa do 9. decembra 2015 s deklaráciou faktu, že pripojenosť obce na verejnú kanalizáciu (v správe vodárenských spoločností vyhlasujúcich súťaž) najneskôr do 12. 12. 2015 je minimálne 95%.

Každá prihlásená obec s poža­dovanou pripojenosťou bola automaticky zaradená do veľkého žrebovania o 20 špičkových krovinorezov realizovaného 15. decembra 2015 za účasti notára. V tom čase bola pripojiteľnosť v obci Komárany cca. 70% (vzhľadom na krátke obdobie po skolaudovaní), ale o ďalších 10 špičkových krovinorezoch, rozhodovala odborná porota z Asociácie vodárenských spoločností, ktorá určovala poradie obcí na Slovensku, v ktorých príkladnou motiváciou starostu a záujmom obyvateľov o ochranu životného prostredia došlo ku maximálnemu progresu v pripojenosti na kanalizáciu v mesiacoch september – november 2015.

Výber obcí bol realizovaný na základe kritérií zvolených komisiou a tá rozhodla, že z nášho regiónu uspeli 2 obce: Hlinné a Komárany. Certifikát k získanému oceneniu pre obec Komárany prebrala starostka obce Jana Kráľová z rúk prezidenta Asociácie vodárenských spoločností Ing. Stanislav Hrehu, PhD.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok