Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Výtvarná súťaž „Hasiči Budúcnosti“ vyhodnotenie

Správy / Ostatné / Výtvarná súťaž „Hasiči Budúcnosti“ vyhodnotenie

Dňa 15.decembra 2015 bola vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl a materských škôl na tému „Hasiči Budúcnosti“v troch vekových kategóriách (do 9 rokov, od 10 – 12 rokov a od 13 – 15 rokov). Najlepšie práce budú vecne ohodnotené. Vecné ceny budú odovzdané osobne na jednotlivé základné a materské školy oceneným žiakom prostredníctvom DPO vo Vranove nad Topľou a OR HaZZ vo Vranov n. T. Trojčlenná komisia zastúpená riaditeľom OV DPO Dušanom Hajníkom a príslušníkmi OR HaZZ vo Vranove n.T. vyhodnotila výtvarné práce nasledovne:
V kategórii do 9 rokov: 1. miesto: Janka Ivanová (ZŠ Sídlisko II, Vranov n.T.), 2. miesto: Timotej Jančík (ZŠ Lúčna, Vranov n.T.), 3. miesto: Karin Kočišová (ZŠ Sečovská Polianka).
V kategórii od 10 - 12 rokov: 1.miesto: Adam Andrijko (ZŠ Hanušovce n.T.), 2. miesto: Samuel Van Vuuren (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), 3. miesto: Lenka Košudová (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.).
V kategórii od 13 - 15 rokov: 1. miesto: Lýdia Čisláková (ZŠ Sídlisko II, Vranov n.T.), 2. miesto: Zuzana Závidna (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), 3. miesto: Adelka Verčimáková (ZŠ Bystré).
Na Sekretariát DPO v Bratislave postúpili výtvarné práce žiakov, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste vo všetkých troch kategóriách. Tieto výtvarné práce budú prezentované na Sekretariáte DPO v Bratislave a následne spomedzi všetkých prác budú výberovou komisiou vybrané v rámci celoslovenského kola tri najlepšie výtvarné práce. Celkovo bolo hodnotených 85 prác žiakov základných škôl.

OV DPO Vranov n.T. - riaditeľ Dušan Hajník

Výtvarná súťaž „Hasiči Budúcnosti“ vyhodnotenie

Správy / Ostatné / Výtvarná súťaž „Hasiči Budúcnosti“ vyhodnotenie

Dňa 15.decembra 2015 bola vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl a materských škôl na tému „Hasiči Budúcnosti“v troch vekových kategóriách (do 9 rokov, od 10 – 12 rokov a od 13 – 15 rokov). Najlepšie práce budú vecne ohodnotené. Vecné ceny budú odovzdané osobne na jednotlivé základné a materské školy oceneným žiakom prostredníctvom DPO vo Vranove nad Topľou a OR HaZZ vo Vranov n. T. Trojčlenná komisia zastúpená riaditeľom OV DPO Dušanom Hajníkom a príslušníkmi OR HaZZ vo Vranove n.T. vyhodnotila výtvarné práce nasledovne:
V kategórii do 9 rokov: 1. miesto: Janka Ivanová (ZŠ Sídlisko II, Vranov n.T.), 2. miesto: Timotej Jančík (ZŠ Lúčna, Vranov n.T.), 3. miesto: Karin Kočišová (ZŠ Sečovská Polianka).
V kategórii od 10 - 12 rokov: 1.miesto: Adam Andrijko (ZŠ Hanušovce n.T.), 2. miesto: Samuel Van Vuuren (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), 3. miesto: Lenka Košudová (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.).
V kategórii od 13 - 15 rokov: 1. miesto: Lýdia Čisláková (ZŠ Sídlisko II, Vranov n.T.), 2. miesto: Zuzana Závidna (ZŠ Bernolákova Vranov n.T.), 3. miesto: Adelka Verčimáková (ZŠ Bystré).
Na Sekretariát DPO v Bratislave postúpili výtvarné práce žiakov, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste vo všetkých troch kategóriách. Tieto výtvarné práce budú prezentované na Sekretariáte DPO v Bratislave a následne spomedzi všetkých prác budú výberovou komisiou vybrané v rámci celoslovenského kola tri najlepšie výtvarné práce. Celkovo bolo hodnotených 85 prác žiakov základných škôl.

OV DPO Vranov n.T. - riaditeľ Dušan Hajník

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok