Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovčania separujú opäť menej, Mesto Vranov opäť (ne)koná

Správy / Mesto Vranov / Vranovčania separujú opäť menej, Mesto Vranov opäť (ne)koná

 Vranovčania separujú opäť menej, Mesto Vranov opäť (ne)koná

V novembri a decembri rezonovala na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou téma odpadového hospodárstva. Rovnica bola jasná – náklady spojené s likvidáciou komunálneho odpadu boli vyššie, ako objem finančných prostriedkov, ktoré samospráva vyberie na poplatkoch. „Informácia znela – do konca roka sa dlh vyšplhá do výšky 165 tis. eur a ak nedôjde k zvýšeniu poplatku, situácia bude kritická,“ informovali sme v decembri. Poslanci nakoniec návrh na zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad nepodporili, no viackrát, aj od primátora Jána Ragana zaznelo, že tejto téme sa budú musieť v roku 2016 intenzívne venovať, a to aj z dôvodu, že objem separovaného odpadu dosiahol v minulom roku iba 8 %. „Nakladanie s odpadom, ktorého sa produkuje stále vo väčšom množstve, je celospoločenský problém a my sa ním musíme zaoberať. Od súťaže sme očakávali nižšie ceny, o to viac sa potrebujeme sústrediť na objem produkovaného odpadu a kontrolné mechanizmy pri jeho likvidácii,“ priznal v novembri primátor Vranova Ján Ragan a na decembrovom zasadnutí dodal: „Myslím si, že táto diskusia ani teraz, ani pred mesiacom nebola zbytočná, lebo zarezonuje medzi občanmi a otvára priestor na to, aby sme si uvedomili, že téma odpadov sa týka nás všetkých."

V máji môžeme konštatovať, že ostalo iba pri slovách. Za prvé tri mesiace v roku 2015 sa vyprodukovalo 1 585,47 ton odpadu, v roku 2016 je bilancia za rovnaké obdobie 1 531,76 ton. Ako problém sa však ukazuje vývoj súvisiaci so separovaním, pretože kým v roku 2015 vytriedili Vranovčania v januári, februári a marci 129,91 ton, o rok neskôr to bolo už iba 53,228 ton. „V každom prípade najdôležitejší bude prístup občanov a ich ochota separovať, lebo toto je prvý krok k tomu, ako môžeme súčasné objemy znížiť,“ vysvetľoval v januári J. Ragan. Z kontextu, ktorý rezonoval na prelome rokov, sme sa zaujímali, aké konkrétne kroky podnikla radnica pri osvetovej komunikácii s verejnosťou. „Čo sa týka opatrení na zníženie množstva produkovaného odpadu mesto pravidelne informuje občanov o separovaní odpadu. Riešime požiadavky a postrehy občanov, čo sa týka výmeny nádob v stojiskách na komunálny odpad za nádoby na separovaný odpad,“ odpovedal tlačový referát Mesta Vranov. Keďže táto všeobecná odpoveď nám nestačila, požiadali sme o konkretizovanie informácie „pravidelne informuje“. „Mesto informuje občanov o množstvách komunálneho odpadu prostredníctvom webovej stránky a hlásnika,“ konkretizoval tlačový referát. Dodáme, že vo Vranovskom hlásniku sme za rok 2015 našli iba informáciu o aprílových termínoch o zbere objemového odpadu. Smerom k webovej stránke nech si čitatelia skúsia (bez pomoci Googlu) vyhľadať informácie a nech posúdia, či táto téma je ľahko a viditeľne dostupná.

Zlepšenie aktuálneho vývoja si Mesto Vranov sľubuje od zmluvne deklarovanej spolupráce s firmou ENVI-PAK a.s., ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov. „Na základe tejto zmluvy budeme riešiť a skvalitňovať systém nakladania so separovaným odpadom a informačnú kampaň po jednotlivých školách,“ prisľúbil opäť tlačový referát.

V rámci novembrovej a decembrovej diskusie venovali poslanci priestor aj systému ukladania odpadu na zbernom dvore. „Od januára máme sľúbené váhy a vážiť budeme aj odpad dovážaný podnikateľmi, ktorí robia na bytových domoch, od ľudí vyberajú peniaze, no odpad vozia k nám. Budeme to teda monitorovať a prísne kontrolovať. Cieľom je znížiť tonáž a dať tak občanom signál, že ak budú zodpovedne separovať, pôjdeme s poplatkom dole,“ reagoval viceprimátor Dušan Molek. Aktuálna situácia má od jeho prísľubu ďaleko. „Mesto v súčasnosti obstaráva váhu, cez EKS, ktorá bude umiestnená na zbernom dvore,“ vysvetľovala radnica v apríli.

Zberný dvor, kde sa odpad odoberá od občanov mesta Vranov nad Topľou na základe občianskeho preukazu, ktorí sú následne zapísaní do evidencie, by sa však predsa len mal zmeniť. „V súčasnosti pripravujeme nové VZN o nakladaní s odpadom, ktoré bude predložené na mestskom zastupiteľstve v mesiaci júl. V tomto VZN bude opísaný celkový systém nakladania s odpadom na území mesta Vranov n.T. vrátane drobného stavebného odpadu,“ vysvetľoval tlačový referát. 

 

Vranovčania separujú opäť menej, Mesto Vranov opäť (ne)koná

Správy / Mesto Vranov / Vranovčania separujú opäť menej, Mesto Vranov opäť (ne)koná

 Vranovčania separujú opäť menej, Mesto Vranov opäť (ne)koná

V novembri a decembri rezonovala na zasadnutiach Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou téma odpadového hospodárstva. Rovnica bola jasná – náklady spojené s likvidáciou komunálneho odpadu boli vyššie, ako objem finančných prostriedkov, ktoré samospráva vyberie na poplatkoch. „Informácia znela – do konca roka sa dlh vyšplhá do výšky 165 tis. eur a ak nedôjde k zvýšeniu poplatku, situácia bude kritická,“ informovali sme v decembri. Poslanci nakoniec návrh na zvýšenie poplatku za komunálne odpady a drobný stavebný odpad nepodporili, no viackrát, aj od primátora Jána Ragana zaznelo, že tejto téme sa budú musieť v roku 2016 intenzívne venovať, a to aj z dôvodu, že objem separovaného odpadu dosiahol v minulom roku iba 8 %. „Nakladanie s odpadom, ktorého sa produkuje stále vo väčšom množstve, je celospoločenský problém a my sa ním musíme zaoberať. Od súťaže sme očakávali nižšie ceny, o to viac sa potrebujeme sústrediť na objem produkovaného odpadu a kontrolné mechanizmy pri jeho likvidácii,“ priznal v novembri primátor Vranova Ján Ragan a na decembrovom zasadnutí dodal: „Myslím si, že táto diskusia ani teraz, ani pred mesiacom nebola zbytočná, lebo zarezonuje medzi občanmi a otvára priestor na to, aby sme si uvedomili, že téma odpadov sa týka nás všetkých."

V máji môžeme konštatovať, že ostalo iba pri slovách. Za prvé tri mesiace v roku 2015 sa vyprodukovalo 1 585,47 ton odpadu, v roku 2016 je bilancia za rovnaké obdobie 1 531,76 ton. Ako problém sa však ukazuje vývoj súvisiaci so separovaním, pretože kým v roku 2015 vytriedili Vranovčania v januári, februári a marci 129,91 ton, o rok neskôr to bolo už iba 53,228 ton. „V každom prípade najdôležitejší bude prístup občanov a ich ochota separovať, lebo toto je prvý krok k tomu, ako môžeme súčasné objemy znížiť,“ vysvetľoval v januári J. Ragan. Z kontextu, ktorý rezonoval na prelome rokov, sme sa zaujímali, aké konkrétne kroky podnikla radnica pri osvetovej komunikácii s verejnosťou. „Čo sa týka opatrení na zníženie množstva produkovaného odpadu mesto pravidelne informuje občanov o separovaní odpadu. Riešime požiadavky a postrehy občanov, čo sa týka výmeny nádob v stojiskách na komunálny odpad za nádoby na separovaný odpad,“ odpovedal tlačový referát Mesta Vranov. Keďže táto všeobecná odpoveď nám nestačila, požiadali sme o konkretizovanie informácie „pravidelne informuje“. „Mesto informuje občanov o množstvách komunálneho odpadu prostredníctvom webovej stránky a hlásnika,“ konkretizoval tlačový referát. Dodáme, že vo Vranovskom hlásniku sme za rok 2015 našli iba informáciu o aprílových termínoch o zbere objemového odpadu. Smerom k webovej stránke nech si čitatelia skúsia (bez pomoci Googlu) vyhľadať informácie a nech posúdia, či táto téma je ľahko a viditeľne dostupná.

Zlepšenie aktuálneho vývoja si Mesto Vranov sľubuje od zmluvne deklarovanej spolupráce s firmou ENVI-PAK a.s., ktorá je organizáciou zodpovednosti výrobcov. „Na základe tejto zmluvy budeme riešiť a skvalitňovať systém nakladania so separovaným odpadom a informačnú kampaň po jednotlivých školách,“ prisľúbil opäť tlačový referát.

V rámci novembrovej a decembrovej diskusie venovali poslanci priestor aj systému ukladania odpadu na zbernom dvore. „Od januára máme sľúbené váhy a vážiť budeme aj odpad dovážaný podnikateľmi, ktorí robia na bytových domoch, od ľudí vyberajú peniaze, no odpad vozia k nám. Budeme to teda monitorovať a prísne kontrolovať. Cieľom je znížiť tonáž a dať tak občanom signál, že ak budú zodpovedne separovať, pôjdeme s poplatkom dole,“ reagoval viceprimátor Dušan Molek. Aktuálna situácia má od jeho prísľubu ďaleko. „Mesto v súčasnosti obstaráva váhu, cez EKS, ktorá bude umiestnená na zbernom dvore,“ vysvetľovala radnica v apríli.

Zberný dvor, kde sa odpad odoberá od občanov mesta Vranov nad Topľou na základe občianskeho preukazu, ktorí sú následne zapísaní do evidencie, by sa však predsa len mal zmeniť. „V súčasnosti pripravujeme nové VZN o nakladaní s odpadom, ktoré bude predložené na mestskom zastupiteľstve v mesiaci júl. V tomto VZN bude opísaný celkový systém nakladania s odpadom na území mesta Vranov n.T. vrátane drobného stavebného odpadu,“ vysvetľoval tlačový referát. 

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok