Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vo Vranove sa kompetentní opätovne začínajú zaoberať rezidentským parkovaním

Správy / Mesto Vranov / Vo Vranove sa kompetentní opätovne začínajú zaoberať rezidentským parkovaním

 Vo Vranove sa kompetentní opätovne začínajú zaoberať rezidentským parkovaním

Parkovacie miesta pred obytnými domami v sídliskách I, II a v spodnej časti Okulky by mali slúžiť iba ich obyvateľom. Mesto Vranov nad Topľou to chce zabezpečiť systémom rezidentského parkovania, ktoré bude pripravené v súlade so zámerom postupného dotvárania zóny plateného parkovania. Hoci táto téma bola predmetom rokovania mestského zastupiteľstva už viackrát, doteraz žiadne rozhodnutie nepadlo.

Radnicu k zavedeniu rezidentských kariet motivuje fakt, že obyvatelia bytových domov v centre mesta trpia situáciou, kedy vodiči, ktorí prichádzajú z iných mestských častí, či mimo mesta, zaberajú ich parkovacie miesta. „Situácia v sídliskách v centre mesta sa stala neúnosnou. Cudzie autá parkujú pred vchodovými dverami, tento problém potrebujeme riešiť aj kvôli tomu, že môžu vzniknúť komplikácie pri zásahu záchranárov, či hasičov,“ vysvetľoval primátor Ján Ragan.

Poslanec Michal Jenčo so súčasným systémom nesúhlasí. Model, kedy občania napr. z Čemerného, či Lomnice prichádzajú do Vranova za prácou a musia si platiť parkovné, považuje voči ním za diskriminujúci. „Cez deň sa sídliská uvoľnia. Prečo by tam nemohli občania parkovať?“ pýtal sa M. Jenčo. J. Ragan reagoval, že si môžu kúpiť parkovaciu kartu alebo parkovať na neplatených parkoviskách. „Ani človeku v Čemernom, ktorý by sa nemohol dostať k domu, by sa nepáčilo, keby mu niekto nechal pred bránou auto a povedal, že si ide nakúpiť,“ dodal primátor Vranova. Hoci pôvodne sa s bezplatným záchytným parkoviskom uvažovalo (a stále uvažuje) na Ul. B. Nemcovej, J. Ragan sa nebráni ani upraveniu pozemku po bývalej plavárni. „EEI vybudovalo parkovisko pri Mestskom dome kultúry a my sme spevnili časť plochy pri bývalej plavárni. Ľudia teraz parkujú na „našom“ neplatenom parkovisku a EEI má za to na nás ťažké srdce,“ posťažoval sa J. Ragan.

V súčasnosti platí obmedzenie, kedy mimo obyvateľov sídlisk a dopravnej obsluhy, majú ostatní do obytných zón zákaz vjazdu. Ľubomír Lukič navrhol, aby sa rezidentské parkovanie najskôr rozdiskutovalo s občanmi, až potom sa pristúpilo k schváleniu konkrétnych podmienok. Touto témou sa zaoberal aj výbor mestskej časti Centrum a jeho predsedníčka Lýdia Ondrušová nesúhlasí s tým, aby koncepciu vypracovala spoločnosť EEI, ktorej vyčítala neplnenie si zmluvných záväzkov. „Budem citovať jedného člena výboru MČ. Nie je to koncepcia rezidentského parkovania, je to len ďalšie spoplatnenie a v meste nič viac nepribudne,“ uviedla L. Ondrušová. „Občan, ktorého si citovala má málo informácií, čo rezidentský systém je, lebo evidentne tomu nerozumie. Občania v sídliskách budú radi, ak ich ochránime,“ kontroval J. Ragan. 

Právny stav, na základe ktorého je parkovanie v meste možné len na platených parkoviskách, pripomenul až náčelník mestskej polície Jozef Uhlík: „Keby sme išli do dôsledkov, obuli by sme každé auto v meste, ktoré neparkuje na platenom parkovisku, čo samozrejme nechceme. Rezidentské parkovanie nie je nič iné, iba to, čo je teraz vyznačené na sídliskách ako obytná zóna, kde môžu vchádzať iba fyzické osoby, ktoré tam majú trvalý pobyt alebo právnické osoby, ktoré tam majú firmy. Keď niekto v obytnej zóne odparkuje auto, nemáme, ako zistiť, či je alebo nie je obyvateľom obytnej zóny. Vďaka rezidentským kartám budeme mať označené vozidlá, vďaka čomu dokážeme efektívne určiť, kto tam môže a kto nemôže parkovať.“ Rozprava v MsZ len potvrdila, že téma parkovania si žiada podstatne širšiu diskusiu a detailnejší prístup k argumentom, vrátane intenzívnejšej mediálnej kampane. „Konečne sa niekto zdravo naštval a všetkým nám vysvetlil, o čo vlastne ide,“ ocenil Ľubomír Pidaný príspevok J. Uhlíka.

Sekundárny benefit vidí Ján Lapčák v tom, že ak sa niekto bude chcieť stať majiteľom rezidentskej karty, bude sa musieť prihlásiť na trvalý pobyt. „Veľa ľudí býva vo Vranove, ale trvalý pobyt majú inde, čím mestu unikajú dane,“ dodal J. Lapčák.

Zuzana Hurná nevidí problém v tom, ak na Okulke počas dňa parkujú pri obytných domoch ostatní, ako ich obyvatelia. „Problém vzniká večer, pretože je málo parkovacích miest. Neviem si predstaviť, že niekto bude mať rezidentskú kartu, ale nebude mať kde parkovať. Budeme sa naháňať, kto príde prvý?“ definovala momentálnu situáciu na Okulke Z. Hurná.

Po schválení rozsahu a spôsobu rezidentského parkovania mestským zastupiteľstvom bude oslovená firma EEI s.r.o. Bratislava na vypracovanie koncepcie riešenia statickej dopravy pre schválené lokality.

Zároveň bude koncepcia riešenia statickej dopravy prejednávaná s občanmi mesta po jednotlivých mestských častiach. Po týchto krokoch sa spracuje VZN vrátane potrebných príloh v súlade s koncepciou riešenia statickej dopravy a pripomienok verejnosti.
 

Vo Vranove sa kompetentní opätovne začínajú zaoberať rezidentským parkovaním

Správy / Mesto Vranov / Vo Vranove sa kompetentní opätovne začínajú zaoberať rezidentským parkovaním

 Vo Vranove sa kompetentní opätovne začínajú zaoberať rezidentským parkovaním

Parkovacie miesta pred obytnými domami v sídliskách I, II a v spodnej časti Okulky by mali slúžiť iba ich obyvateľom. Mesto Vranov nad Topľou to chce zabezpečiť systémom rezidentského parkovania, ktoré bude pripravené v súlade so zámerom postupného dotvárania zóny plateného parkovania. Hoci táto téma bola predmetom rokovania mestského zastupiteľstva už viackrát, doteraz žiadne rozhodnutie nepadlo.

Radnicu k zavedeniu rezidentských kariet motivuje fakt, že obyvatelia bytových domov v centre mesta trpia situáciou, kedy vodiči, ktorí prichádzajú z iných mestských častí, či mimo mesta, zaberajú ich parkovacie miesta. „Situácia v sídliskách v centre mesta sa stala neúnosnou. Cudzie autá parkujú pred vchodovými dverami, tento problém potrebujeme riešiť aj kvôli tomu, že môžu vzniknúť komplikácie pri zásahu záchranárov, či hasičov,“ vysvetľoval primátor Ján Ragan.

Poslanec Michal Jenčo so súčasným systémom nesúhlasí. Model, kedy občania napr. z Čemerného, či Lomnice prichádzajú do Vranova za prácou a musia si platiť parkovné, považuje voči ním za diskriminujúci. „Cez deň sa sídliská uvoľnia. Prečo by tam nemohli občania parkovať?“ pýtal sa M. Jenčo. J. Ragan reagoval, že si môžu kúpiť parkovaciu kartu alebo parkovať na neplatených parkoviskách. „Ani človeku v Čemernom, ktorý by sa nemohol dostať k domu, by sa nepáčilo, keby mu niekto nechal pred bránou auto a povedal, že si ide nakúpiť,“ dodal primátor Vranova. Hoci pôvodne sa s bezplatným záchytným parkoviskom uvažovalo (a stále uvažuje) na Ul. B. Nemcovej, J. Ragan sa nebráni ani upraveniu pozemku po bývalej plavárni. „EEI vybudovalo parkovisko pri Mestskom dome kultúry a my sme spevnili časť plochy pri bývalej plavárni. Ľudia teraz parkujú na „našom“ neplatenom parkovisku a EEI má za to na nás ťažké srdce,“ posťažoval sa J. Ragan.

V súčasnosti platí obmedzenie, kedy mimo obyvateľov sídlisk a dopravnej obsluhy, majú ostatní do obytných zón zákaz vjazdu. Ľubomír Lukič navrhol, aby sa rezidentské parkovanie najskôr rozdiskutovalo s občanmi, až potom sa pristúpilo k schváleniu konkrétnych podmienok. Touto témou sa zaoberal aj výbor mestskej časti Centrum a jeho predsedníčka Lýdia Ondrušová nesúhlasí s tým, aby koncepciu vypracovala spoločnosť EEI, ktorej vyčítala neplnenie si zmluvných záväzkov. „Budem citovať jedného člena výboru MČ. Nie je to koncepcia rezidentského parkovania, je to len ďalšie spoplatnenie a v meste nič viac nepribudne,“ uviedla L. Ondrušová. „Občan, ktorého si citovala má málo informácií, čo rezidentský systém je, lebo evidentne tomu nerozumie. Občania v sídliskách budú radi, ak ich ochránime,“ kontroval J. Ragan. 

Právny stav, na základe ktorého je parkovanie v meste možné len na platených parkoviskách, pripomenul až náčelník mestskej polície Jozef Uhlík: „Keby sme išli do dôsledkov, obuli by sme každé auto v meste, ktoré neparkuje na platenom parkovisku, čo samozrejme nechceme. Rezidentské parkovanie nie je nič iné, iba to, čo je teraz vyznačené na sídliskách ako obytná zóna, kde môžu vchádzať iba fyzické osoby, ktoré tam majú trvalý pobyt alebo právnické osoby, ktoré tam majú firmy. Keď niekto v obytnej zóne odparkuje auto, nemáme, ako zistiť, či je alebo nie je obyvateľom obytnej zóny. Vďaka rezidentským kartám budeme mať označené vozidlá, vďaka čomu dokážeme efektívne určiť, kto tam môže a kto nemôže parkovať.“ Rozprava v MsZ len potvrdila, že téma parkovania si žiada podstatne širšiu diskusiu a detailnejší prístup k argumentom, vrátane intenzívnejšej mediálnej kampane. „Konečne sa niekto zdravo naštval a všetkým nám vysvetlil, o čo vlastne ide,“ ocenil Ľubomír Pidaný príspevok J. Uhlíka.

Sekundárny benefit vidí Ján Lapčák v tom, že ak sa niekto bude chcieť stať majiteľom rezidentskej karty, bude sa musieť prihlásiť na trvalý pobyt. „Veľa ľudí býva vo Vranove, ale trvalý pobyt majú inde, čím mestu unikajú dane,“ dodal J. Lapčák.

Zuzana Hurná nevidí problém v tom, ak na Okulke počas dňa parkujú pri obytných domoch ostatní, ako ich obyvatelia. „Problém vzniká večer, pretože je málo parkovacích miest. Neviem si predstaviť, že niekto bude mať rezidentskú kartu, ale nebude mať kde parkovať. Budeme sa naháňať, kto príde prvý?“ definovala momentálnu situáciu na Okulke Z. Hurná.

Po schválení rozsahu a spôsobu rezidentského parkovania mestským zastupiteľstvom bude oslovená firma EEI s.r.o. Bratislava na vypracovanie koncepcie riešenia statickej dopravy pre schválené lokality.

Zároveň bude koncepcia riešenia statickej dopravy prejednávaná s občanmi mesta po jednotlivých mestských častiach. Po týchto krokoch sa spracuje VZN vrátane potrebných príloh v súlade s koncepciou riešenia statickej dopravy a pripomienok verejnosti.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok