Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

26. ročník speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA

Správy / Školstvo / 26. ročník speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA

26. ročník speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA

V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa dopoludňajších hodinách 11.5.2016 stretli mladí speváci ľudovej piesne na obvodnom kole celoštátnej speváckej súťaži SLÁVIK SLOVENSKA 2016. Prišli si nielen zaspievať, ale aj vyspievať najlepšie umiestnenie. Súťažiaci sa predstavili s dvoma piesňami, pričom jedna z nich musela pochádzať zo Spevníčka SS 2016 a musela obsahovať minimálne dve slohy. Jedna z interpretovaných piesní bola prezentovaná hudobným sprievodom a ďalšiu pieseň odspievali bez doprovodu (á capella). Súťaže sa zúčastnilo 28 spevákov zo ZŠ a ZUŠ/SZUŠ Vranov, ZUŠ Hanušovce ďalej ZŠ Pavlovce, Námestie Pavla II, Bernolákova, Kukučínova, Hanušovce, Sídlisko II, Juh, Soľ, Zámutov, Vyšný Žipov a CSŠ. Speváci súťažili v troch vekových kategóriách. Spev súťažiacich si veľmi pozorne vypočula porota v zložení predsedkyňa poroty: Vilma Krauspeová – riaditeľka SZUŠ vo Vranove n/T, členky poroty PaedDr. Zuzana Hupcejová – hudobníčka a učiteľka ZŠ Námestia J. Pavla II vo Vranove n/T. a Mgr. Jana Ľjubimová - učiteľka spevu na ZUŠ vo Vranove n/T. Hodnotenie mladých talentovaných speváčikov nebolo jednoduché, pretože úroveň spevu každým rokom rastie, čomu sa veľmi tešíme. Porota kládla dôraz na intonáciu, rytmus, prednes, výber piesne i celkový dojem. Hoci bolo rozhodovanie náročné, zvíťazili tí najlepší.

V I. kategórii (1. – 3. ročník ZŠ a ZUŠ) súťažilo 9 žiakov, prvé miesto obsadila Sofia Maliková zo ZŠ Sídl. II, na druhom mieste sa umiestnila Viktória Varichajová z CSŠ a na treťom mieste sa umiestnila Simona Švárna zo ZŠ Nám. J. Pavla II. Vranov.
II. kategória / 4. – 6. ročník ZŠ, OG a ZUŠ / bola zastúpená 9 žiakmi a víťazstvo patrí Nine Mruskovej zo ZŠ Sídl. II, ako druhá skončila Juliana Mikitová zo ZŠ Nám. J. Pavla II a tretie miesto obsadila Anna Maťašová zo SZUŠ Vranov n/T. Diplom za kultivovaný prejav si odniesli Barbora Hrubovská zo CSŠ.
V III. kategórii / 7. až 9. ročník ZŠ, OG a ZUŠ / súťažilo 10 žiakov. Prvenstvo si vyspievala Alexandra Jevčáková zo ZŠ Bernolákova. Na druhom mieste sa umiestnila Hana Kocáková zo ZŠ sídl. II a tretiu priečku obsadila Lenka Töröková zo ZŠ Nám. J. Pavla II Vranov. Diplom za pekné prevedenie ľudovej piesne si odniesla Lea Belinová zo ZUŠ Hanušovce.

Do krajského kola postupujú len víťazi I., II. A III. kategórie obvodných kôl súťaže, ktoré sa uskutoční 7. júna 2016 o 9.00 hod. v PKO - Prešov. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. ďalšom mieste.

Všetkým oceneným blahoželáme a víťazom držíme palce v krajskom kole. 

Mgr. Andrea Fišmanová
koordinátorka súťaže

26. ročník speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA

Správy / Školstvo / 26. ročník speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA

26. ročník speváckej súťaže SLÁVIK SLOVENSKA

V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa dopoludňajších hodinách 11.5.2016 stretli mladí speváci ľudovej piesne na obvodnom kole celoštátnej speváckej súťaži SLÁVIK SLOVENSKA 2016. Prišli si nielen zaspievať, ale aj vyspievať najlepšie umiestnenie. Súťažiaci sa predstavili s dvoma piesňami, pričom jedna z nich musela pochádzať zo Spevníčka SS 2016 a musela obsahovať minimálne dve slohy. Jedna z interpretovaných piesní bola prezentovaná hudobným sprievodom a ďalšiu pieseň odspievali bez doprovodu (á capella). Súťaže sa zúčastnilo 28 spevákov zo ZŠ a ZUŠ/SZUŠ Vranov, ZUŠ Hanušovce ďalej ZŠ Pavlovce, Námestie Pavla II, Bernolákova, Kukučínova, Hanušovce, Sídlisko II, Juh, Soľ, Zámutov, Vyšný Žipov a CSŠ. Speváci súťažili v troch vekových kategóriách. Spev súťažiacich si veľmi pozorne vypočula porota v zložení predsedkyňa poroty: Vilma Krauspeová – riaditeľka SZUŠ vo Vranove n/T, členky poroty PaedDr. Zuzana Hupcejová – hudobníčka a učiteľka ZŠ Námestia J. Pavla II vo Vranove n/T. a Mgr. Jana Ľjubimová - učiteľka spevu na ZUŠ vo Vranove n/T. Hodnotenie mladých talentovaných speváčikov nebolo jednoduché, pretože úroveň spevu každým rokom rastie, čomu sa veľmi tešíme. Porota kládla dôraz na intonáciu, rytmus, prednes, výber piesne i celkový dojem. Hoci bolo rozhodovanie náročné, zvíťazili tí najlepší.

V I. kategórii (1. – 3. ročník ZŠ a ZUŠ) súťažilo 9 žiakov, prvé miesto obsadila Sofia Maliková zo ZŠ Sídl. II, na druhom mieste sa umiestnila Viktória Varichajová z CSŠ a na treťom mieste sa umiestnila Simona Švárna zo ZŠ Nám. J. Pavla II. Vranov.
II. kategória / 4. – 6. ročník ZŠ, OG a ZUŠ / bola zastúpená 9 žiakmi a víťazstvo patrí Nine Mruskovej zo ZŠ Sídl. II, ako druhá skončila Juliana Mikitová zo ZŠ Nám. J. Pavla II a tretie miesto obsadila Anna Maťašová zo SZUŠ Vranov n/T. Diplom za kultivovaný prejav si odniesli Barbora Hrubovská zo CSŠ.
V III. kategórii / 7. až 9. ročník ZŠ, OG a ZUŠ / súťažilo 10 žiakov. Prvenstvo si vyspievala Alexandra Jevčáková zo ZŠ Bernolákova. Na druhom mieste sa umiestnila Hana Kocáková zo ZŠ sídl. II a tretiu priečku obsadila Lenka Töröková zo ZŠ Nám. J. Pavla II Vranov. Diplom za pekné prevedenie ľudovej piesne si odniesla Lea Belinová zo ZUŠ Hanušovce.

Do krajského kola postupujú len víťazi I., II. A III. kategórie obvodných kôl súťaže, ktoré sa uskutoční 7. júna 2016 o 9.00 hod. v PKO - Prešov. Ich náhradníkmi sú súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 2. resp. ďalšom mieste.

Všetkým oceneným blahoželáme a víťazom držíme palce v krajskom kole. 

Mgr. Andrea Fišmanová
koordinátorka súťaže

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok