Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. D – okresné kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. D – okresné kolo

 Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. D – okresné kolo

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 10. 5. 2016 - 50. ročník okresného kola Biologickej olympiády kat. D pre žiakov 6. a 7. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich zo 4 základných škôl. Súťažilo sa v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili praktickú úlohu a 16 teoretických úloh. Súťažilo v nej 7 súťažiacich. Projektová časť pozostávala zo správy a obhájenia posteru, v ktorom súťažiaci popisovali svoje výskumy a pozorovania. Súťažili v nej 2 súťažiaci.
Projekty súťažiacich:
1. Prieskum vodného kanála (Čo ukrýva vodná hladina)
2. Chov a správanie králika domáceho
Súťažné práce hodnotila komisia v zložení predseda Ing. Mariana Petíková, členovia Ing. Juraj Homza a Ing. Viera Krotká.
Súťažiaci mohol získať 60 bodov a úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 30 bodov. V teoreticko-praktickej časti bolo úspešných sedem súťažiacich a v projektovej časti dvaja.
Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom ktorí ich na súťaž pripravovali.
Umiestnenie súťažiacich:
Teoreticko-praktická časť
1. miesto Kristína Borošová (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Hrinková), 2. miesto Peter Hupcej (ZŠ Nám. J.P.II., príprava p. uč. Gumanová), 3. miesto Viktória Miklošová (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Hrinková) a Lukáš Ščerbanovský (ZŠ Juh, príprava p. uč. Petíková).
Projektová časť
1. miesto Filip Kopčák (ZŠ Kukučínova, príprava p. uč. Krotká), 2. miesto Simona Gumanová (ZŠ Nám. J.P.II., príprava p. uč. Gumanová).

Ing. Juraj Homza
prac. oddelenia prírodovedy

Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. D – okresné kolo

Správy / Školstvo / Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. D – okresné kolo

 Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. D – okresné kolo

Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 10. 5. 2016 - 50. ročník okresného kola Biologickej olympiády kat. D pre žiakov 6. a 7. ročníka základných škôl a príslušných ročníkov osemročných gymnázií. Súťaže sa zúčastnilo 9 súťažiacich zo 4 základných škôl. Súťažilo sa v teoreticko-praktickej a projektovej časti. V teoreticko-praktickej časti riešili praktickú úlohu a 16 teoretických úloh. Súťažilo v nej 7 súťažiacich. Projektová časť pozostávala zo správy a obhájenia posteru, v ktorom súťažiaci popisovali svoje výskumy a pozorovania. Súťažili v nej 2 súťažiaci.
Projekty súťažiacich:
1. Prieskum vodného kanála (Čo ukrýva vodná hladina)
2. Chov a správanie králika domáceho
Súťažné práce hodnotila komisia v zložení predseda Ing. Mariana Petíková, členovia Ing. Juraj Homza a Ing. Viera Krotká.
Súťažiaci mohol získať 60 bodov a úspešným riešiteľom sa stal súťažiaci, ktorý získal najmenej 30 bodov. V teoreticko-praktickej časti bolo úspešných sedem súťažiacich a v projektovej časti dvaja.
Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom ktorí ich na súťaž pripravovali.
Umiestnenie súťažiacich:
Teoreticko-praktická časť
1. miesto Kristína Borošová (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Hrinková), 2. miesto Peter Hupcej (ZŠ Nám. J.P.II., príprava p. uč. Gumanová), 3. miesto Viktória Miklošová (ZŠ Bernolákova, príprava p. uč. Hrinková) a Lukáš Ščerbanovský (ZŠ Juh, príprava p. uč. Petíková).
Projektová časť
1. miesto Filip Kopčák (ZŠ Kukučínova, príprava p. uč. Krotká), 2. miesto Simona Gumanová (ZŠ Nám. J.P.II., príprava p. uč. Gumanová).

Ing. Juraj Homza
prac. oddelenia prírodovedy

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok