Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Loď Ondava (zatiaľ) na Domašu nepríde, aktivisti začínajú s petíciou

Správy / Ostatné / Loď Ondava (zatiaľ) na Domašu nepríde, aktivisti začínajú s petíciou

Loď Ondava (zatiaľ) na Domašu nepríde, aktivisti začínajú s petíciou

Iniciatíva získať loď Ondava vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. na Domašu narazila na zmluvu o jej prenajatí súkromnej firme. Zástupcovia Združenia chatárov a rekreantov Domaše, Združenia STÉPHANUS prevádzkujúceho kostolík na Novej Kelči a Občianskeho združenia Vranovské Vydry – klub otužilcov sa však nevzdávajú. Na štvrtkovej tlačovej konferencii upozornili na podmienky prenajatia lode a zároveň ohlásili, že začínajú s petíciou, ktorej cieľom je zmeniť tento stav.
Myšlienka pritiahnuť loď Ondava, ktorá na Dunaji nebola dostatočne využívaná, mala racionálny základ. Domaša sa v posledných rokoch snaží o reštart bývalého lesku a slávy, preto by jej prítomnosť výletného plavidla dvihla v očiach turistov prestíž a renomé. Keď zástupcovia samosprávy a tretieho sektora požiadali v minulom roku o presunutie Ondavy na východ Slovenska, z Ministerstva životného prostredia SR im prišla odpoveď, že kompetentní našli vhodné plavidlo s kapacitou pre 20 – 25 osôb. „My sme sa s touto informáciou stotožnili, pretože sme boli radi, že konečne príde na Domašu loď, ale to iba do chvíle, keď sme sa dozvedeli, že loď Ondava bola začiatkom roka prenajatá za veľmi výhodných podmienok súkromníkovi na Dunaji,“ uviedla predsedníčka Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce Martina Timková.
Podpredseda Združeniach chatárov a rekreantov Domaše Milan Petrik pripomenul, že vyhliadková loď bola pýchou Domaše od roku 1967, pričom poslednú v roku 1992 previezli do Prahy, kde vozí pod menom Porto ľudí dodnes. „Ľudia na východnom Slovensku vnímajú citlivo rozdiely medzi východom a Bratislavou. Keď verejnosť zistila podmienky, za akých je loď Ondava prenajímaná, vidia to tak, že východniari prejavili záujem, tak rýchlo podpíšme zmluvu, aby ostala u nás v Bratislave na Dunaji,“ zhrnul reakcie M. Petrik.
Ako ďalej dodal, kým na Dunaji nie je o poskytovateľov služieb spojených s vyhliadkovými plavbami núdza, na Domaši takáto turistami vyhľadávaná atrakcia chýba. Zároveň pripomenul, že ďalším špecifikom Domaše je fakt, že strediská nie sú prepojené komunikáciami, resp. napr. z Dobrej na Tíšavu je to autom 38 km, preto ak chce niekto spoznať celú vodnú nádrž, najjednoduchšou, aj najzaujímavejšou formou je práve z vyhliadkovej lode. „Ak vie štát prevádzkovať loď za týchto podmienok na Dunaji, prečo by ju nevedel prevádzkovať na Domaši, ktorá je treťou najväčšou vodnou nádržou a zároveň jedinou, ktorá od roku 1992 nemá vyhliadkovú loď,“ pokrčil ramenami M. Petrik.
Zástupcovia združení, ktoré organizovali štvrtkovú tlačovku, sú presvedčení, že pokiaľ by štát ponúkol rovnaké podmienky, ako súkromnej spoločnosti na Dunaji, určite by sa našiel prevádzkovateľ aj na Domaši. „Keď vie takto štát pomôcť súkromníkovi na Dunaji, prečo by to nešlo aj na východe? Z radov podnikateľov sa viacerí vyjadrili, že sú ochotní zainvestovať z vlastných prostriedkov a zabezpečiť prístavy technicky tak, aby u nich mohla loď kotviť, lebo vedia, že sa im táto investícia vráti,“ uviedol M. Petrik, ktorý nesúhlasí s tým, že premiestnenie lode z Dunaja na Domašu by bolo technicky nerealizovateľné. „Keď bolo možné takú istú loď previezť z Domaše do Prahy, je problém presťahovať ju z Bratislavy na Domašu, čo je o polovicu kratšia cesta?“ položil otázku.
Domaša sa rozprestiera na území dvoch okresov a napr. Vranov nad Topľou bol zaradený medzi štyri najmenej rozvinuté regióny v Prešovskom kraji, čo znamená, že po schválení Akčného plánu mu bude poskytnutá štátna pomoc. Fakt, že pomoc štátu aj formou poskytnutia lode na Domašu by mala väčšie opodstatnenie práve na východe, než na Dunaji, pripomenula Zuzana Župinová zo Združenia chatárov a rekreantov Domaše. „Bol by to pekný dôkaz, že podporiť sa dajú aj projekty na východe Slovenska. Ľudia si loď na Domaši pamätajú a už dnes nám volajú z domovov dôchodcov, ale i škôl a zaujímajú sa, kedy bude možnosť absolvovať vyhliadkovú plavbu,“ doplnila Z. Župinová.
Už niekoľko rokov organizuje čistenie brehov Domaše Občianske združenie Vranovské vydry – klub otužilcov, ktorého členovia postupne zaradili medzi svoje aktivity diaľkové plávanie, bežecké preteky, či podujatia pre deti. „Práve príchod vyhliadkovej lode by bol impulzom na naštartovanie ďalších aktivít, ktoré by z Domaše opäť urobili zelenú perlu východu. Problémom je to, že ľuďom stále nevieme ponúknuť vyžitie na sedem dní, preto chceme pripraviť harmonogram podujatí na celý rok, nielen na letnú sezónu, ktorá sa predsa len môže oprieť o turistov. Vieme si predstaviť, že počas ostatných mesiacov by na Domaši mohli aktívne tráviť čas žiaci základných a stredných škôl alebo rôzne iné skupiny,“ načrtol R. Košalko.
Hovorkyňa Ministerstva životného prostredia SR Petra Stano Maťašovská pre média potvrdila, že súčasný minister László Sólymos nevylučuje, že sa na Domašu v budúcnosti vráti výletné plavidlo. Dodala, že podľa ich informácií SVP, ktorý má v správe plavidlá, nedisponuje žiadnou žiadosťou na prenajatie plavidla na Domašu. Hovorca SVP Pavel Machala k situácii okolo lode Ondava doplnil, že Odštepný závod Bratislava Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. v rámci platného zmluvného vzťahu so spoločnosťou Bross for partners (platného do 31. 10. 2017) vyhovel žiadosti zmluvného partnera, ktorá sa týkala zámeny plavidiel z BD Morava na BD Ondava. Vzhľadom k tomu, že zmluvný vzťah trval, SVP, š. p. nevyhlásil verejnú obchodnú súťaž. MŽP však efektívnosť zmluvy nechá preveriť.     

K čomu sa zaviazal štátny podnik podľa zmluvy so súkromnou firmou?
- SVP š.p. zabezpečuje všetky pohonné hmoty na plavbu loďou
- SVP š.p. zabezpečuje kapitána a personál, ich mzdy a odvody (cca 4 osoby) kapitán 1 x, strojník 1 x, lodník 2 x
- SVP š.p. zabezpečuje opravy a údržbu lode
- V prípade poruchy lode SVP š.p. zabezpečí podľa možností náhradnú loď
- SVP š.p. platí upratovanie lode, jej všetkých priestorov, sociálnych zariadení a podobne
- SVP š.p. platí zákonnú a asi aj havarijnú poistku
- SVP š.p. garážuje loď v zime
- SVP š.p. nesmie konkurovať s plavbami súkromníkovi, s ktorým má zmluvu. (poznámka: štátnu loď si neviete objednať od štátu, musíte ísť cez súkromníka)
- SVP š.p. môže uskutočniť plavbu na vlastnej lodi ako exkurziu len v prípade, že mu to súkromná firma umožní a nekoliduje to s jej plavbami. (poznámka: štát vlastní loď, ale súkromná firma určuje, či s ňou môžu vyplávať)
- SVP š.p. sprístupní loď hodinu pred plavbou ak chce súkromná firma pripraviť catering na lodi pre svojich zákazníkov

Akú povinnosť má podľa zmluvy súkromník - objednávateľ?
- Poskytne svoje mólo na kotvenie lode (poznámka: nelogické, SVP má svoj prístav)
- Poskytuje mostík na nastupovanie cestujúcich (poznámka: SVP má vlastné mostíky)
- Upratuje loď, ale iba po svojich turistoch (poznámka: fľaše od piva a pod.)
- Poskytuje elektriku v prípade potreby (poznámka: nelogické, loď má vlastný generátor, elektrika je potrebná v prípade, že sa vybije lodná batéria)
- Stráženie lode (nelogické, štát má vlastné objekty a strážnu službu).
- Zabezpečuje catering (občerstvenie na lodi)

Koľko platí súkromná firma štátnemu podniku SVP?
- Mesačne platí súkromná firma štátu paušál 1133,- EUR s DPH za celú vyhliadkovú loď. V tom už má súkromná firma zahrnutých 7 hodín plavby. Tento paušál platí firma štátnemu podniku SVP, ale iba v sezóne od 1. mája do 15. októbra príslušného roka.
- Ďalšia exkluzívna podmienka v zmluve okrem iného hovorí, že ak súkromná firma nevyčerpá 7 hodín plavby, tak sa paušál kráti 1/7 za každú hodinu plavby, ktorá sa neuskutoční. To znamená, že ak si súkromná firma neobjedná ani jednu plavbu za mesiac, neplatí nič, pričom loď má k dispozícii na svojom móle. Jedným slovom, neriskuje ani jeden cent.
- Ak by si súkromná firma objednala viac ako 7 hodín plavby, štátny podnik SVP jej bude účtovať sumu 115,- EUR s DPH za každú hodinu plavby na paušál. V praxi to znamená toľko, že ak firma uskutoční plavbu so 120 ľuďmi na palube po 10,- EUR, zinkasuje 1200,- EUR a štát zarobí 115,- EUR vrátane DPH. Okrem toho súkromník zabezpečuje aj občerstvenie, čo sú ďalšie tržby a následný zisk.
 

Loď Ondava (zatiaľ) na Domašu nepríde, aktivisti začínajú s petíciou

Správy / Ostatné / Loď Ondava (zatiaľ) na Domašu nepríde, aktivisti začínajú s petíciou

Loď Ondava (zatiaľ) na Domašu nepríde, aktivisti začínajú s petíciou

Iniciatíva získať loď Ondava vo vlastníctve Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. na Domašu narazila na zmluvu o jej prenajatí súkromnej firme. Zástupcovia Združenia chatárov a rekreantov Domaše, Združenia STÉPHANUS prevádzkujúceho kostolík na Novej Kelči a Občianskeho združenia Vranovské Vydry – klub otužilcov sa však nevzdávajú. Na štvrtkovej tlačovej konferencii upozornili na podmienky prenajatia lode a zároveň ohlásili, že začínajú s petíciou, ktorej cieľom je zmeniť tento stav.
Myšlienka pritiahnuť loď Ondava, ktorá na Dunaji nebola dostatočne využívaná, mala racionálny základ. Domaša sa v posledných rokoch snaží o reštart bývalého lesku a slávy, preto by jej prítomnosť výletného plavidla dvihla v očiach turistov prestíž a renomé. Keď zástupcovia samosprávy a tretieho sektora požiadali v minulom roku o presunutie Ondavy na východ Slovenska, z Ministerstva životného prostredia SR im prišla odpoveď, že kompetentní našli vhodné plavidlo s kapacitou pre 20 – 25 osôb. „My sme sa s touto informáciou stotožnili, pretože sme boli radi, že konečne príde na Domašu loď, ale to iba do chvíle, keď sme sa dozvedeli, že loď Ondava bola začiatkom roka prenajatá za veľmi výhodných podmienok súkromníkovi na Dunaji,“ uviedla predsedníčka Komisie cestovného ruchu v obci Kvakovce Martina Timková.
Podpredseda Združeniach chatárov a rekreantov Domaše Milan Petrik pripomenul, že vyhliadková loď bola pýchou Domaše od roku 1967, pričom poslednú v roku 1992 previezli do Prahy, kde vozí pod menom Porto ľudí dodnes. „Ľudia na východnom Slovensku vnímajú citlivo rozdiely medzi východom a Bratislavou. Keď verejnosť zistila podmienky, za akých je loď Ondava prenajímaná, vidia to tak, že východniari prejavili záujem, tak rýchlo podpíšme zmluvu, aby ostala u nás v Bratislave na Dunaji,“ zhrnul reakcie M. Petrik.
Ako ďalej dodal, kým na Dunaji nie je o poskytovateľov služieb spojených s vyhliadkovými plavbami núdza, na Domaši takáto turistami vyhľadávaná atrakcia chýba. Zároveň pripomenul, že ďalším špecifikom Domaše je fakt, že strediská nie sú prepojené komunikáciami, resp. napr. z Dobrej na Tíšavu je to autom 38 km, preto ak chce niekto spoznať celú vodnú nádrž, najjednoduchšou, aj najzaujímavejšou formou je práve z vyhliadkovej lode. „Ak vie štát prevádzkovať loď za týchto podmienok na Dunaji, prečo by ju nevedel prevádzkovať na Domaši, ktorá je treťou najväčšou vodnou nádržou a zároveň jedinou, ktorá od roku 1992 nemá vyhliadkovú loď,“ pokrčil ramenami M. Petrik.
Zástupcovia združení, ktoré organizovali štvrtkovú tlačovku, sú presvedčení, že pokiaľ by štát ponúkol rovnaké podmienky, ako súkromnej spoločnosti na Dunaji, určite by sa našiel prevádzkovateľ aj na Domaši. „Keď vie takto štát pomôcť súkromníkovi na Dunaji, prečo by to nešlo aj na východe? Z radov podnikateľov sa viacerí vyjadrili, že sú ochotní zainvestovať z vlastných prostriedkov a zabezpečiť prístavy technicky tak, aby u nich mohla loď kotviť, lebo vedia, že sa im táto investícia vráti,“ uviedol M. Petrik, ktorý nesúhlasí s tým, že premiestnenie lode z Dunaja na Domašu by bolo technicky nerealizovateľné. „Keď bolo možné takú istú loď previezť z Domaše do Prahy, je problém presťahovať ju z Bratislavy na Domašu, čo je o polovicu kratšia cesta?“ položil otázku.
Domaša sa rozprestiera na území dvoch okresov a napr. Vranov nad Topľou bol zaradený medzi štyri najmenej rozvinuté regióny v Prešovskom kraji, čo znamená, že po schválení Akčného plánu mu bude poskytnutá štátna pomoc. Fakt, že pomoc štátu aj formou poskytnutia lode na Domašu by mala väčšie opodstatnenie práve na východe, než na Dunaji, pripomenula Zuzana Župinová zo Združenia chatárov a rekreantov Domaše. „Bol by to pekný dôkaz, že podporiť sa dajú aj projekty na východe Slovenska. Ľudia si loď na Domaši pamätajú a už dnes nám volajú z domovov dôchodcov, ale i škôl a zaujímajú sa, kedy bude možnosť absolvovať vyhliadkovú plavbu,“ doplnila Z. Župinová.
Už niekoľko rokov organizuje čistenie brehov Domaše Občianske združenie Vranovské vydry – klub otužilcov, ktorého členovia postupne zaradili medzi svoje aktivity diaľkové plávanie, bežecké preteky, či podujatia pre deti. „Práve príchod vyhliadkovej lode by bol impulzom na naštartovanie ďalších aktivít, ktoré by z Domaše opäť urobili zelenú perlu východu. Problémom je to, že ľuďom stále nevieme ponúknuť vyžitie na sedem dní, preto chceme pripraviť harmonogram podujatí na celý rok, nielen na letnú sezónu, ktorá sa predsa len môže oprieť o turistov. Vieme si predstaviť, že počas ostatných mesiacov by na Domaši mohli aktívne tráviť čas žiaci základných a stredných škôl alebo rôzne iné skupiny,“ načrtol R. Košalko.
Hovorkyňa Ministerstva životného prostredia SR Petra Stano Maťašovská pre média potvrdila, že súčasný minister László Sólymos nevylučuje, že sa na Domašu v budúcnosti vráti výletné plavidlo. Dodala, že podľa ich informácií SVP, ktorý má v správe plavidlá, nedisponuje žiadnou žiadosťou na prenajatie plavidla na Domašu. Hovorca SVP Pavel Machala k situácii okolo lode Ondava doplnil, že Odštepný závod Bratislava Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p. v rámci platného zmluvného vzťahu so spoločnosťou Bross for partners (platného do 31. 10. 2017) vyhovel žiadosti zmluvného partnera, ktorá sa týkala zámeny plavidiel z BD Morava na BD Ondava. Vzhľadom k tomu, že zmluvný vzťah trval, SVP, š. p. nevyhlásil verejnú obchodnú súťaž. MŽP však efektívnosť zmluvy nechá preveriť.     

K čomu sa zaviazal štátny podnik podľa zmluvy so súkromnou firmou?
- SVP š.p. zabezpečuje všetky pohonné hmoty na plavbu loďou
- SVP š.p. zabezpečuje kapitána a personál, ich mzdy a odvody (cca 4 osoby) kapitán 1 x, strojník 1 x, lodník 2 x
- SVP š.p. zabezpečuje opravy a údržbu lode
- V prípade poruchy lode SVP š.p. zabezpečí podľa možností náhradnú loď
- SVP š.p. platí upratovanie lode, jej všetkých priestorov, sociálnych zariadení a podobne
- SVP š.p. platí zákonnú a asi aj havarijnú poistku
- SVP š.p. garážuje loď v zime
- SVP š.p. nesmie konkurovať s plavbami súkromníkovi, s ktorým má zmluvu. (poznámka: štátnu loď si neviete objednať od štátu, musíte ísť cez súkromníka)
- SVP š.p. môže uskutočniť plavbu na vlastnej lodi ako exkurziu len v prípade, že mu to súkromná firma umožní a nekoliduje to s jej plavbami. (poznámka: štát vlastní loď, ale súkromná firma určuje, či s ňou môžu vyplávať)
- SVP š.p. sprístupní loď hodinu pred plavbou ak chce súkromná firma pripraviť catering na lodi pre svojich zákazníkov

Akú povinnosť má podľa zmluvy súkromník - objednávateľ?
- Poskytne svoje mólo na kotvenie lode (poznámka: nelogické, SVP má svoj prístav)
- Poskytuje mostík na nastupovanie cestujúcich (poznámka: SVP má vlastné mostíky)
- Upratuje loď, ale iba po svojich turistoch (poznámka: fľaše od piva a pod.)
- Poskytuje elektriku v prípade potreby (poznámka: nelogické, loď má vlastný generátor, elektrika je potrebná v prípade, že sa vybije lodná batéria)
- Stráženie lode (nelogické, štát má vlastné objekty a strážnu službu).
- Zabezpečuje catering (občerstvenie na lodi)

Koľko platí súkromná firma štátnemu podniku SVP?
- Mesačne platí súkromná firma štátu paušál 1133,- EUR s DPH za celú vyhliadkovú loď. V tom už má súkromná firma zahrnutých 7 hodín plavby. Tento paušál platí firma štátnemu podniku SVP, ale iba v sezóne od 1. mája do 15. októbra príslušného roka.
- Ďalšia exkluzívna podmienka v zmluve okrem iného hovorí, že ak súkromná firma nevyčerpá 7 hodín plavby, tak sa paušál kráti 1/7 za každú hodinu plavby, ktorá sa neuskutoční. To znamená, že ak si súkromná firma neobjedná ani jednu plavbu za mesiac, neplatí nič, pričom loď má k dispozícii na svojom móle. Jedným slovom, neriskuje ani jeden cent.
- Ak by si súkromná firma objednala viac ako 7 hodín plavby, štátny podnik SVP jej bude účtovať sumu 115,- EUR s DPH za každú hodinu plavby na paušál. V praxi to znamená toľko, že ak firma uskutoční plavbu so 120 ľuďmi na palube po 10,- EUR, zinkasuje 1200,- EUR a štát zarobí 115,- EUR vrátane DPH. Okrem toho súkromník zabezpečuje aj občerstvenie, čo sú ďalšie tržby a následný zisk.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok