Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Odpadu vo Vranove pribúda, ušetriť sa dá iba prostredníctvom separácie

Správy / Mesto Vranov / Odpadu vo Vranove pribúda, ušetriť sa dá iba prostredníctvom separácie

Objem vyprodukovaného komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou medziročne stúpol. Z toho dôvodu radnica prichádza s výzvou pre občanov k dôslednejšej a intenzívnejšej separácii.

Od 1. júla 2016 platí nový zákon o odpadoch, ktorý sa premietol aj do VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou. Základnou informáciou je, že náklady na zabezpečenie zberu separovaného odpadu preberá Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV). Vo Vranova je to spoločnosť ENVI-PAK, a.s. „To znamená, že my občania platíme iba za komunálny odpad a za separovaný odpad bude platiť spoločnosť ENVI-PAK, a.s.,“ upozorňuje Mesto Vranov nad Topľou v informatívnej správe o nakladaní s komunálnym a separovaným odpadom.

Kým v roku 2015 sa vyprodukovalo 3 305,67 ton komunálneho odpadu, v prvom polroku 2016 stúpol jeho objem na 3 399,68 ton. Z pohľadu separovaných komodít dosiahol najlepšie výsledky papier (47,25 t/2015 – 58,59 t/2016) a nárast zaznamenali aj plasty (54,90 t/2015 – 63,20 t/2016). Naopak, opačným smerom sa uberá triedenie skla (47,42 t/2015 – 42,13 t/2016). „Vzhľadom k tomu, že komunálneho odpadu neubúda, chceli by sme občanov vyzvať, aby sme sa spoločne snažili znižovať množstvá komunálnych odpadov a dôsledne separovali. Týmto krokom si chránime životné prostredie a je predpoklad zníženia, resp. nezvyšovania poplatkov za komunálny odpad,“ vyzýva radnica.

Na bezplatné uloženie vyseparovaného odpadu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, objemný odpad, elektroodpad, žiarovky a žiarivky, oleje, biologicky rozložiteľný odpad a pod.) môžu Vranovčania využiť aj zberný dvor, ktorý je v pondelok – piatok otvorený od 7.00 do 14.30 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod. Podľa nového zákona o odpadoch je zakázané ukladať na zberný dvor pneumatiky. Tie môže verejnosť odovzdať v pneuservisoch alebo v predajniach, kde si ich zakúpili. „Na zbernom dvore sa platí len za drobný stavebný odpad a to v sume 0,05 eur/kg. Stále je tu však možnosť objednania pristavenia veľkoobjemového kontajnera na drobný stavebný odpad za 63 eur.“
 

Odpadu vo Vranove pribúda, ušetriť sa dá iba prostredníctvom separácie

Správy / Mesto Vranov / Odpadu vo Vranove pribúda, ušetriť sa dá iba prostredníctvom separácie

Objem vyprodukovaného komunálneho odpadu v meste Vranov nad Topľou medziročne stúpol. Z toho dôvodu radnica prichádza s výzvou pre občanov k dôslednejšej a intenzívnejšej separácii.

Od 1. júla 2016 platí nový zákon o odpadoch, ktorý sa premietol aj do VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Vranov nad Topľou. Základnou informáciou je, že náklady na zabezpečenie zberu separovaného odpadu preberá Organizácia zodpovednosti výrobcov (OZV). Vo Vranova je to spoločnosť ENVI-PAK, a.s. „To znamená, že my občania platíme iba za komunálny odpad a za separovaný odpad bude platiť spoločnosť ENVI-PAK, a.s.,“ upozorňuje Mesto Vranov nad Topľou v informatívnej správe o nakladaní s komunálnym a separovaným odpadom.

Kým v roku 2015 sa vyprodukovalo 3 305,67 ton komunálneho odpadu, v prvom polroku 2016 stúpol jeho objem na 3 399,68 ton. Z pohľadu separovaných komodít dosiahol najlepšie výsledky papier (47,25 t/2015 – 58,59 t/2016) a nárast zaznamenali aj plasty (54,90 t/2015 – 63,20 t/2016). Naopak, opačným smerom sa uberá triedenie skla (47,42 t/2015 – 42,13 t/2016). „Vzhľadom k tomu, že komunálneho odpadu neubúda, chceli by sme občanov vyzvať, aby sme sa spoločne snažili znižovať množstvá komunálnych odpadov a dôsledne separovali. Týmto krokom si chránime životné prostredie a je predpoklad zníženia, resp. nezvyšovania poplatkov za komunálny odpad,“ vyzýva radnica.

Na bezplatné uloženie vyseparovaného odpadu (papier, plasty, tetrapaky, sklo, objemný odpad, elektroodpad, žiarovky a žiarivky, oleje, biologicky rozložiteľný odpad a pod.) môžu Vranovčania využiť aj zberný dvor, ktorý je v pondelok – piatok otvorený od 7.00 do 14.30 hod. a v sobotu od 7.00 do 12.00 hod. Podľa nového zákona o odpadoch je zakázané ukladať na zberný dvor pneumatiky. Tie môže verejnosť odovzdať v pneuservisoch alebo v predajniach, kde si ich zakúpili. „Na zbernom dvore sa platí len za drobný stavebný odpad a to v sume 0,05 eur/kg. Stále je tu však možnosť objednania pristavenia veľkoobjemového kontajnera na drobný stavebný odpad za 63 eur.“
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok