Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Traja potenciálni investori chcú vo Vranove vytvoriť 740 pracovných miest

Správy / Mesto Vranov / Traja potenciálni investori chcú vo Vranove vytvoriť 740 pracovných miest

Traja potenciálni investori chcú vo Vranove vytvoriť 740 pracovných miest

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove si vypočuli zámery troch spoločností, ktoré majú záujem investovať v priemyselnom parku Ferovo. EuroProm s.r.o., IRON SLOVAKIA a.s. a Energy financial group, a.s. plánujú vytvoriť 740 pracovných miest.

Zástupcovia spoločnosti EuroProm s.r.o. prezentovali svoju podnikateľskú víziu už tretíkrát. Firma má ambíciu postaviť závod na výrobu špiritusu (liehu), spracovanie mlieka, spracovanie repky, energetický komplex s výkonom 2 MW a energetický komplex s výkonom 6 MW. Odhadované náklady na projekt predstavujú 5 mil. eur.

Mestská rada odporučila schváliť predložené zámery s výnimkou energetického komplexu s výkonom 6 MW. Obavu z environmentálnej, aj dopravnej záťaže vyjadrili tiež ostatní poslanci. Práve z tohto dôvodu Igor Šesták pripomenul, že sa už pred časom pýtal, či investor trvá na všetkých projektoch ako jednom celku alebo je pre neho zaujímavé realizovať ich oddelene a nezávisle na sebe. Igor Pribula sa zaujímal o to, odkiaľ chcú získavať štiepku, pretože v našom regióne je táto komodita nedostatkovým tovarom. „Chcem vysvetliť, že nepôjde o spaľovanie štiepky, ale o jej splyňovanie, preto žiadne emisie vznikať nebudú. Takýto závod máme na Ukrajine, odkiaľ budeme dovážať aj štiepku,“ vysvetľoval zástupca EuroPromu s.r.o.

Spoločnosť IRON SLOVAKIA, a.s. predstavila zámer spracovania použitých batérií s následnou výrobou komponentov pre výrobcov nových batérií s ich dodávkou najväčším producentom v tomto trhovom segmente v Európe. Celkový objem investície sa pohybuje na úrovni 9 mil. eur, z toho na výrobnú linku sa počíta so sumou 7 mil. eur. Spolu by malo byť vytvorených približne 90 pracovných miest. „Pri spracovaní batérií je dôležité uvedomiť si, že majú, na rozdiel od iných komodít, vyššiu vyťažiteľnosť, napr. olovo má skoro až do 100%. Suroviny, ktoré po recyklácii vzniknú, budú využívané pre ďalšie dva podniky v priemyselnom parku na výrobu batérií a nábojov,“ vysvetľoval zástupca IRON SLOVAKIA, a.s. Zároveň zdôraznil, že batérie budú dovážané zo zberných miest na Slovensku v kontajneroch a ani proces spracovania nebude znamenať zvýšenú záťaž na životné prostredie. Tiež doplnil, že legislatíva zakazuje ich dovoz zo zahraničia, preto budú likvidované iba objemy produkované domácim trhom. „Keďže vo Vranove majú záujem pôsobiť ďalšie dve firmy, ktoré budú od nás odoberať suroviny vznikajúce pri likvidácií použitých batérií, rozhodli sme sa vo vašom priemyselnom parku investovať aj my, čím by sme pre našich obchodných partnerov odbúrali logistickú náročnosť,“ uviedol zástupca investora.

Na zámer IRON SLOVAKIA, a.s. nadväzuje projekt Energy financial group, a.s., ktorý uvažuje s výstavbou výrobnej linky LTW batérií. Tieto úložiska elektrickej energie sú využívané v leteckom priemysle, automobilovom priemysle, či v rôznych výrobných prevádzkach. Predpokladaná výška celkovej investície je 15 mil. eur, spolu sa počíta s vytvorením cca 250 nových pracovných miest. „Výroba a vývoj batérií, ktoré sú svojimi parametrami špičkou, budú viac než konkurencieschopné akémukoľvek produktu v tejto kategórii. V pláne máme vyrábať viac než 10 000 000 kusov a súvisiacich komponentov,“ uvádza sa v projektovom zámere.


 

Traja potenciálni investori chcú vo Vranove vytvoriť 740 pracovných miest

Správy / Mesto Vranov / Traja potenciálni investori chcú vo Vranove vytvoriť 740 pracovných miest

Traja potenciálni investori chcú vo Vranove vytvoriť 740 pracovných miest

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove si vypočuli zámery troch spoločností, ktoré majú záujem investovať v priemyselnom parku Ferovo. EuroProm s.r.o., IRON SLOVAKIA a.s. a Energy financial group, a.s. plánujú vytvoriť 740 pracovných miest.

Zástupcovia spoločnosti EuroProm s.r.o. prezentovali svoju podnikateľskú víziu už tretíkrát. Firma má ambíciu postaviť závod na výrobu špiritusu (liehu), spracovanie mlieka, spracovanie repky, energetický komplex s výkonom 2 MW a energetický komplex s výkonom 6 MW. Odhadované náklady na projekt predstavujú 5 mil. eur.

Mestská rada odporučila schváliť predložené zámery s výnimkou energetického komplexu s výkonom 6 MW. Obavu z environmentálnej, aj dopravnej záťaže vyjadrili tiež ostatní poslanci. Práve z tohto dôvodu Igor Šesták pripomenul, že sa už pred časom pýtal, či investor trvá na všetkých projektoch ako jednom celku alebo je pre neho zaujímavé realizovať ich oddelene a nezávisle na sebe. Igor Pribula sa zaujímal o to, odkiaľ chcú získavať štiepku, pretože v našom regióne je táto komodita nedostatkovým tovarom. „Chcem vysvetliť, že nepôjde o spaľovanie štiepky, ale o jej splyňovanie, preto žiadne emisie vznikať nebudú. Takýto závod máme na Ukrajine, odkiaľ budeme dovážať aj štiepku,“ vysvetľoval zástupca EuroPromu s.r.o.

Spoločnosť IRON SLOVAKIA, a.s. predstavila zámer spracovania použitých batérií s následnou výrobou komponentov pre výrobcov nových batérií s ich dodávkou najväčším producentom v tomto trhovom segmente v Európe. Celkový objem investície sa pohybuje na úrovni 9 mil. eur, z toho na výrobnú linku sa počíta so sumou 7 mil. eur. Spolu by malo byť vytvorených približne 90 pracovných miest. „Pri spracovaní batérií je dôležité uvedomiť si, že majú, na rozdiel od iných komodít, vyššiu vyťažiteľnosť, napr. olovo má skoro až do 100%. Suroviny, ktoré po recyklácii vzniknú, budú využívané pre ďalšie dva podniky v priemyselnom parku na výrobu batérií a nábojov,“ vysvetľoval zástupca IRON SLOVAKIA, a.s. Zároveň zdôraznil, že batérie budú dovážané zo zberných miest na Slovensku v kontajneroch a ani proces spracovania nebude znamenať zvýšenú záťaž na životné prostredie. Tiež doplnil, že legislatíva zakazuje ich dovoz zo zahraničia, preto budú likvidované iba objemy produkované domácim trhom. „Keďže vo Vranove majú záujem pôsobiť ďalšie dve firmy, ktoré budú od nás odoberať suroviny vznikajúce pri likvidácií použitých batérií, rozhodli sme sa vo vašom priemyselnom parku investovať aj my, čím by sme pre našich obchodných partnerov odbúrali logistickú náročnosť,“ uviedol zástupca investora.

Na zámer IRON SLOVAKIA, a.s. nadväzuje projekt Energy financial group, a.s., ktorý uvažuje s výstavbou výrobnej linky LTW batérií. Tieto úložiska elektrickej energie sú využívané v leteckom priemysle, automobilovom priemysle, či v rôznych výrobných prevádzkach. Predpokladaná výška celkovej investície je 15 mil. eur, spolu sa počíta s vytvorením cca 250 nových pracovných miest. „Výroba a vývoj batérií, ktoré sú svojimi parametrami špičkou, budú viac než konkurencieschopné akémukoľvek produktu v tejto kategórii. V pláne máme vyrábať viac než 10 000 000 kusov a súvisiacich komponentov,“ uvádza sa v projektovom zámere.


 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok