Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Minister P. Plavčan vymenoval za podpredsedu Rady pre šport J. Krišandu

Správy / Ostatné / Minister P. Plavčan vymenoval za podpredsedu Rady pre šport J. Krišandu

Minister P. Plavčan vymenoval za podpredsedu Rady pre šport J. Krišandu

Minister školstva Peter Plavčan, ktorý je predsedom novozriadenej Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport, vymenoval dnes jej podpredsedu. Stal sa ním Ján Krišanda, predseda Slovenského zväzu judo. Minister poveril podpredsedu Rady, aby zostavil návrh ďalších členov rady. Podľa štatútu má rada 9 členov a tajomníka. Rada bude zložená z významných odborníkov v oblasti športu.

Ide o odborný, iniciatívny a poradný orgán ministra pre riešenie zásadných otázok v športe. Bude mať na starosti najmä koncepciu rozvoja športu, športovú reprezentáciu, výber a prípravu talentovaných športovcov, organizovanie významných súťaží v Slovenskej republike, materiálno-technické zabezpečenie a rozvoj športovej infraštruktúry národného významu.

Cieľom nového orgánu je zabezpečenie spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré sa podieľajú na plnení úloh spojených so športovou reprezentáciou Slovenskej republiky. Rada, ktorú minister zriadil 2. novembra 2016, sa bude zaoberať aj otázkami riadenia a financovania športu.
 

Minister P. Plavčan vymenoval za podpredsedu Rady pre šport J. Krišandu

Správy / Ostatné / Minister P. Plavčan vymenoval za podpredsedu Rady pre šport J. Krišandu

Minister P. Plavčan vymenoval za podpredsedu Rady pre šport J. Krišandu

Minister školstva Peter Plavčan, ktorý je predsedom novozriadenej Rady ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR pre šport, vymenoval dnes jej podpredsedu. Stal sa ním Ján Krišanda, predseda Slovenského zväzu judo. Minister poveril podpredsedu Rady, aby zostavil návrh ďalších členov rady. Podľa štatútu má rada 9 členov a tajomníka. Rada bude zložená z významných odborníkov v oblasti športu.

Ide o odborný, iniciatívny a poradný orgán ministra pre riešenie zásadných otázok v športe. Bude mať na starosti najmä koncepciu rozvoja športu, športovú reprezentáciu, výber a prípravu talentovaných športovcov, organizovanie významných súťaží v Slovenskej republike, materiálno-technické zabezpečenie a rozvoj športovej infraštruktúry národného významu.

Cieľom nového orgánu je zabezpečenie spolupráce všetkých zainteresovaných subjektov, ktoré sa podieľajú na plnení úloh spojených so športovou reprezentáciou Slovenskej republiky. Rada, ktorú minister zriadil 2. novembra 2016, sa bude zaoberať aj otázkami riadenia a financovania športu.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok