Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Riaditeľ jubilujúcej SOŠD I. Šesták: Vzdelanie dáva mladému človeku krídla

Správy / Školstvo / Riaditeľ jubilujúcej SOŠD I. Šesták: Vzdelanie dáva mladému človeku krídla

Riaditeľ jubilujúcej SOŠD I. Šesták: Vzdelanie dáva mladému človeku krídla

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou oslavuje 40 rokov. Slávnostnú akadémiu otvorili moderátori TV JOJ Adriána Kmotríková a Ľuboš Sarnovský, ktorí exkluzívne pre oslávenkyňu načítali úvod v štúdiu večerných televíznych novín. Moderátorskú taktovku po nich už vo Vranove prevzal ich kolega a bývalý študent SOŠD Samo Migaľ. Príjemné dopoludnie spestrili svojimi vystúpeniami žiaci vranovských ZŠ, študenti SOŠD, sólista SĽUK-u Patrik Frena, heligónkar Juraj Kuruc a spevák Otto Weiter.

Stredná odborná škola drevárska začala písať svoju históriu v roku 1976 ako Odborné učilište pri n. p. Bukóza, kedy do lavíc zasadlo prvých 133 študentov. Postupne sa premenovala na Stredné odborné učilište papierenské, Združenú strednú školu drevársku, ktorá vznikla po spojení s dcérskou Strednou priemyselnou školu drevárskou a Strednú odbornú školu. Hoci sa v priebehu 40 rokov menil názov, aj zriaďovatelia, riaditeľ SOŠD Igor Šesták vo svojom príhovore zdôraznil, že cieľ – výchova vzdelaných mladých ľudí – ostal nezmenený. „Vzdelanie dáva mladému človeku krídla, ale na to, aby mohol vzlietnuť potrebuje pod nohami pevnú pôdu. Najväčším úspechom nie je len odborne zdatný absolvent, ale predovšetkým všestranne rozvinutý a slušný mladý človek. Verte, že neraz až srdiečko podskočí, keď vás takýto absolvent pozdraví na ulici, pozastaví sa a opýta sa, ako sa máte, ako sa darí škole a povie, že krajšie roky, ako strednej škole, nespoznal,“ uviedol Igor Šesták. Zároveň pripomenul, že práve v stredoškolskom veku je mladý človek konfrontovaný s autoritami a hodnotami, ktoré by mali kreovať jeho osobnosť správnym smerom. V tejto súvislosti dodal, že pri rozvíjaní talentu a entuziazmu študentov zohráva kľúčovú úlohu empatia, takt a majstrovstvo pedagogických, aj nepedagogických pracovníkov. „Všetci, ktorí ste pracovali a pracujete na našej škole, ste v jej histórii zanechali nezmazateľnú stopu. Skláňam sa pred vašim dielom, ktoré sa pretavilo vo vzdelanom, odborne zdatnom a slušnom mladom človeku. Seneca povedal, že kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu žiadny vietor nie je priaznivý. Som presvedčený, že po ťažších obdobiach máme správny vietor na plachtách a je len na nás, aby ostal priaznivý,“ prihovoril sa I. Šesták svojim bývalým, i súčasným kolegom.

O úrovni vzdelávacieho procesu a talente študentov SOŠD svedčia viacnásobné medailové pozície na celoslovenskej súťaži v odbornej tvorivosti SOČ, Mladý tvorca v Nitre, či úspechy v medzinárodnej konfrontácii v Nemecku a Írsku. Ich práce zaujali na výstavách v Bruseli, Krakove, či Kanade a v spolupráci s umeleckým rezbárom Milanom Krajňákom vdýchli „život“ takmer 3-metrovému anjelovi, ktorého venovali na charitatívne účely pre nadáciu Pontis. Tradičným podujatím je Deň remesiel, ktorý navštevujú verejnosť a žiaci ZŠ zo širokého okolia. Okrem iného bola škola testovacím centrom počítačových zručností ECDL, je zapojená v sieťovej akadémii Cisco, má vlastnú zváračskú školu s oprávnením vydávať všetky druhy zváračských oprávnení, vrátane zvárania plastov a jej študenti získavali odborné a jazykové zručnosti v rámci programov Leonardo da Vinci a Erazmus+ v Taliansku, Švédsku alebo Turecku. Novú kapitolu cezhraničnej spolupráce začala SOŠD podpisom zmluvy so Zesespół-om Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. „Štyridsať rokov je zrkadlom, ktoré odráža opodstatnenosť výchovy a vzdelávania mladých odborníkov. Za toto obdobie ste vychovali stovky študentov, ktorí našli svoje uplatnenie v praxi a sú pre našu spoločnosť prínosom,“ ocenil Strednú odbornú školu drevársku vo Vranove dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Prof.Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

Pri príležitosti 40. výročia založenia Strednej odbornej drevárskej školy vo Vranove ocenil zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj Ing. Jozefa Trecáka, PhDr. Jozefa Nedzbalu, Michala Mihaľa, Ing. Pavol Molnára, Juraja Kuruca, Emíliu Brindovú, Mgr. Marcela Pčolinskú, Mgr. Ivetu Hermanovskú, Františka Petra, Mgr. Ladislava Klepáka a Ing. Igora Šestáka.

Riaditeľ SOŠD Igor Šesták odovzdal ocenenie Milanovi Chovanovi, Marte Lapčákovej, Zlate Tutkovej, Magdaléne Mattovej, Mgr. Milanovi Sokolovi, Helene Sabolovej, Ing. Hane Pavlinskej, Petrovi Petríkovi, Ing. Jane Hruškovičovej, Mgr. Darine Holubovej a Milanovi Dobranskému.
Za dlhoročnú dobrú spoluprácu sa vedenie SOŠD poďakovalo Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene, Rodičovskému združeniu pri SOŠ drevárskej vo Vranove n.T., Skupine spoločností BUKÓZA HOLDING Hencovce, Ing. Márií Holíkovej, PhD. - Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Ing. Karolovi Lackovi, PhD. - Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Televízii JOJ Bratislava, TECÁK – KOVO, s.r.o. Vranov nad Topľou a UNIMONT - VMS, s.r.o. Vranov nad Topľou.
 

Riaditeľ jubilujúcej SOŠD I. Šesták: Vzdelanie dáva mladému človeku krídla

Správy / Školstvo / Riaditeľ jubilujúcej SOŠD I. Šesták: Vzdelanie dáva mladému človeku krídla

Riaditeľ jubilujúcej SOŠD I. Šesták: Vzdelanie dáva mladému človeku krídla

Stredná odborná škola drevárska vo Vranove nad Topľou oslavuje 40 rokov. Slávnostnú akadémiu otvorili moderátori TV JOJ Adriána Kmotríková a Ľuboš Sarnovský, ktorí exkluzívne pre oslávenkyňu načítali úvod v štúdiu večerných televíznych novín. Moderátorskú taktovku po nich už vo Vranove prevzal ich kolega a bývalý študent SOŠD Samo Migaľ. Príjemné dopoludnie spestrili svojimi vystúpeniami žiaci vranovských ZŠ, študenti SOŠD, sólista SĽUK-u Patrik Frena, heligónkar Juraj Kuruc a spevák Otto Weiter.

Stredná odborná škola drevárska začala písať svoju históriu v roku 1976 ako Odborné učilište pri n. p. Bukóza, kedy do lavíc zasadlo prvých 133 študentov. Postupne sa premenovala na Stredné odborné učilište papierenské, Združenú strednú školu drevársku, ktorá vznikla po spojení s dcérskou Strednou priemyselnou školu drevárskou a Strednú odbornú školu. Hoci sa v priebehu 40 rokov menil názov, aj zriaďovatelia, riaditeľ SOŠD Igor Šesták vo svojom príhovore zdôraznil, že cieľ – výchova vzdelaných mladých ľudí – ostal nezmenený. „Vzdelanie dáva mladému človeku krídla, ale na to, aby mohol vzlietnuť potrebuje pod nohami pevnú pôdu. Najväčším úspechom nie je len odborne zdatný absolvent, ale predovšetkým všestranne rozvinutý a slušný mladý človek. Verte, že neraz až srdiečko podskočí, keď vás takýto absolvent pozdraví na ulici, pozastaví sa a opýta sa, ako sa máte, ako sa darí škole a povie, že krajšie roky, ako strednej škole, nespoznal,“ uviedol Igor Šesták. Zároveň pripomenul, že práve v stredoškolskom veku je mladý človek konfrontovaný s autoritami a hodnotami, ktoré by mali kreovať jeho osobnosť správnym smerom. V tejto súvislosti dodal, že pri rozvíjaní talentu a entuziazmu študentov zohráva kľúčovú úlohu empatia, takt a majstrovstvo pedagogických, aj nepedagogických pracovníkov. „Všetci, ktorí ste pracovali a pracujete na našej škole, ste v jej histórii zanechali nezmazateľnú stopu. Skláňam sa pred vašim dielom, ktoré sa pretavilo vo vzdelanom, odborne zdatnom a slušnom mladom človeku. Seneca povedal, že kto nepozná prístav, do ktorého sa chce plaviť, tomu žiadny vietor nie je priaznivý. Som presvedčený, že po ťažších obdobiach máme správny vietor na plachtách a je len na nás, aby ostal priaznivý,“ prihovoril sa I. Šesták svojim bývalým, i súčasným kolegom.

O úrovni vzdelávacieho procesu a talente študentov SOŠD svedčia viacnásobné medailové pozície na celoslovenskej súťaži v odbornej tvorivosti SOČ, Mladý tvorca v Nitre, či úspechy v medzinárodnej konfrontácii v Nemecku a Írsku. Ich práce zaujali na výstavách v Bruseli, Krakove, či Kanade a v spolupráci s umeleckým rezbárom Milanom Krajňákom vdýchli „život“ takmer 3-metrovému anjelovi, ktorého venovali na charitatívne účely pre nadáciu Pontis. Tradičným podujatím je Deň remesiel, ktorý navštevujú verejnosť a žiaci ZŠ zo širokého okolia. Okrem iného bola škola testovacím centrom počítačových zručností ECDL, je zapojená v sieťovej akadémii Cisco, má vlastnú zváračskú školu s oprávnením vydávať všetky druhy zváračských oprávnení, vrátane zvárania plastov a jej študenti získavali odborné a jazykové zručnosti v rámci programov Leonardo da Vinci a Erazmus+ v Taliansku, Švédsku alebo Turecku. Novú kapitolu cezhraničnej spolupráce začala SOŠD podpisom zmluvy so Zesespół-om Szkół im. KEN w Kalwarii Zebrzydowskiej. „Štyridsať rokov je zrkadlom, ktoré odráža opodstatnenosť výchovy a vzdelávania mladých odborníkov. Za toto obdobie ste vychovali stovky študentov, ktorí našli svoje uplatnenie v praxi a sú pre našu spoločnosť prínosom,“ ocenil Strednú odbornú školu drevársku vo Vranove dekan Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene Prof.Ing. Mikuláš Siklienka, PhD.

Pri príležitosti 40. výročia založenia Strednej odbornej drevárskej školy vo Vranove ocenil zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj Ing. Jozefa Trecáka, PhDr. Jozefa Nedzbalu, Michala Mihaľa, Ing. Pavol Molnára, Juraja Kuruca, Emíliu Brindovú, Mgr. Marcela Pčolinskú, Mgr. Ivetu Hermanovskú, Františka Petra, Mgr. Ladislava Klepáka a Ing. Igora Šestáka.

Riaditeľ SOŠD Igor Šesták odovzdal ocenenie Milanovi Chovanovi, Marte Lapčákovej, Zlate Tutkovej, Magdaléne Mattovej, Mgr. Milanovi Sokolovi, Helene Sabolovej, Ing. Hane Pavlinskej, Petrovi Petríkovi, Ing. Jane Hruškovičovej, Mgr. Darine Holubovej a Milanovi Dobranskému.
Za dlhoročnú dobrú spoluprácu sa vedenie SOŠD poďakovalo Drevárskej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene, Strednej odbornej škole drevárskej vo Zvolene, Rodičovskému združeniu pri SOŠ drevárskej vo Vranove n.T., Skupine spoločností BUKÓZA HOLDING Hencovce, Ing. Márií Holíkovej, PhD. - Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Ing. Karolovi Lackovi, PhD. - Úrad Prešovského samosprávneho kraja, Televízii JOJ Bratislava, TECÁK – KOVO, s.r.o. Vranov nad Topľou a UNIMONT - VMS, s.r.o. Vranov nad Topľou.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok