Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Pomôže experiment študentov vranovského Gymnázia kolonizovať planétu Mars?

Správy / Školstvo / Pomôže experiment študentov vranovského Gymnázia kolonizovať planétu Mars?

 Pomôže experiment študentov vranovského Gymnázia kolonizovať planétu Mars?

Podarí sa kolonizovať planétu Mars? Táto otázka nie je v akademických kruhoch nová. K odpovedi môžu priblížiť vedcov aj študenti Gymnázia vo Vranove nad Topľou, ktorí sa zapojili do prvého ročníka súťaže pre stredné a vysoké školy Misia Mars. Jej vyhlasovateľmi boli Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA). Úlohou prihlásených študentov alebo študentských tímov bolo vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý uskutoční medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Dodáme, že experiment mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu rôznych vedeckých disciplín: biológie, medicíny, energetiky, techniky a iných.

Vranovskí gymnazisti z Amavet klubu Gabriel Paľko, Patrik Matta, Dominik Kvasil, Andrea Kužmová a Samuel Titko s podporou učiteľa Jána Motešického vytvorili súťažný projekt s názvom MARS EXPLORER verzia 1.0. „Mladí ľudia vidia život inak a často majú nápady, ktoré renomovaných vedcov nenapadnú, preto prišla ponuka pre študentov,“ uviedol s úsmevom Ján Motešický.

Navrhovaný experiment spočíva v pozorovaní vzoriek, uzavretých v trubici-kontajneri v rozdielnej hĺbke pod povrchom Marsu. Biologický materiál bude umiestnený v samostatných a rôzne dlhých trubiciach, ktoré sa naplnia materiálom z Marsu a zo spodnej strany sa uzavrú savým alebo nesavým materiálom. „V našej hypotéze sme brali do úvahy, nielen vplyv rôznej teploty povrchu Marsu, ale aj vplyv tlaku, prípadnej vlhkosti a iných faktorov, nám doposiaľ neznámych. Naším predpokladom je, že s rozdielnou hĺbkou umiestnenia vzoriek by sa mohli meniť faktory podmieňujúce vývoj života a jeho zmien sledovateľných na vzorkách. Náš poznatok umožní zistiť, ako sa správajú jednotlivé biologické vzorky v rôznych hĺbkach povrchu Marsu a podľa toho určiť, či je možné pestovať základné a jednoduché plodiny, prípadne vhodným spôsobom ich modifikovať,“ vysvetľoval študent Gymnázia vo Vranove nad Topľou Gabriel Paľko.

Vranovskí študenti predpokladajú, že po uložení trubíc pod povrch by malo dôjsť ku kondenzácii, čo by znamenalo vznik vody a naštartovanie procesu rastu rastlín ako napr. hrach, kukurica, fazuľa... Pokiaľ by sa počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA tento experiment podarilo potvrdiť, pohľad na život na Marse by dostal úplne nový rozmer. „Inšpiráciou sa pre nás stala otázka, z čoho by žili astronauti, keby sa im minuli zásoby jedla, pretože dopraviť ich na planétu predsa len nejaký čas trvá. Vychádzali sme z toho, že Mars má podobné vlastnosti ako Zem, preto sme rozmýšľali, či by sa na ňom mohli pestovať plodiny s jednoduchou štruktúrou,“ dodal G. Paľko.

Vedecký tím bude v USA pracovať pod vedením Michaely Musilovej, ktorá študovala planetárne vedy na University College v Londýne a na California Institute of Technology (Caltech) v USA. Doktorát z mikrobiológie a astrobiológie si dokončila na University of Bristol v Anglicku. Jej vedeckým smerom je astrobiológia so zameraním na extrémofily – organizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú oceánske priekopy, pevninské ľadovce a pod. Práve takéto organizmy by sme mohli nájsť na iných planetárnych telesách v našej Slnečnej sústave. M. Musilová pracovala rok pre NASA a v roku 2014 sa zúčastnila simulovanej marťanskej expedície v púšti v Utahu, ktorú viedla práve NASA v spolupráci s ESA (Európskou vesmírnou agentúrou).
 

Pomôže experiment študentov vranovského Gymnázia kolonizovať planétu Mars?

Správy / Školstvo / Pomôže experiment študentov vranovského Gymnázia kolonizovať planétu Mars?

 Pomôže experiment študentov vranovského Gymnázia kolonizovať planétu Mars?

Podarí sa kolonizovať planétu Mars? Táto otázka nie je v akademických kruhoch nová. K odpovedi môžu priblížiť vedcov aj študenti Gymnázia vo Vranove nad Topľou, ktorí sa zapojili do prvého ročníka súťaže pre stredné a vysoké školy Misia Mars. Jej vyhlasovateľmi boli Slovenské elektrárne v spolupráci so Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity (SOSA). Úlohou prihlásených študentov alebo študentských tímov bolo vytvoriť projekt vedecko-technického experimentu, ktorý uskutoční medzinárodný kolektív pod vedením slovenskej vedkyne Michaely Musilovej počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA v januári 2017. Dodáme, že experiment mal byť dizajnovaný tak, aby jeho výsledky mali praktický prínos pre ďalší výskum možností života na Marse z pohľadu rôznych vedeckých disciplín: biológie, medicíny, energetiky, techniky a iných.

Vranovskí gymnazisti z Amavet klubu Gabriel Paľko, Patrik Matta, Dominik Kvasil, Andrea Kužmová a Samuel Titko s podporou učiteľa Jána Motešického vytvorili súťažný projekt s názvom MARS EXPLORER verzia 1.0. „Mladí ľudia vidia život inak a často majú nápady, ktoré renomovaných vedcov nenapadnú, preto prišla ponuka pre študentov,“ uviedol s úsmevom Ján Motešický.

Navrhovaný experiment spočíva v pozorovaní vzoriek, uzavretých v trubici-kontajneri v rozdielnej hĺbke pod povrchom Marsu. Biologický materiál bude umiestnený v samostatných a rôzne dlhých trubiciach, ktoré sa naplnia materiálom z Marsu a zo spodnej strany sa uzavrú savým alebo nesavým materiálom. „V našej hypotéze sme brali do úvahy, nielen vplyv rôznej teploty povrchu Marsu, ale aj vplyv tlaku, prípadnej vlhkosti a iných faktorov, nám doposiaľ neznámych. Naším predpokladom je, že s rozdielnou hĺbkou umiestnenia vzoriek by sa mohli meniť faktory podmieňujúce vývoj života a jeho zmien sledovateľných na vzorkách. Náš poznatok umožní zistiť, ako sa správajú jednotlivé biologické vzorky v rôznych hĺbkach povrchu Marsu a podľa toho určiť, či je možné pestovať základné a jednoduché plodiny, prípadne vhodným spôsobom ich modifikovať,“ vysvetľoval študent Gymnázia vo Vranove nad Topľou Gabriel Paľko.

Vranovskí študenti predpokladajú, že po uložení trubíc pod povrch by malo dôjsť ku kondenzácii, čo by znamenalo vznik vody a naštartovanie procesu rastu rastlín ako napr. hrach, kukurica, fazuľa... Pokiaľ by sa počas pobytu na simulovanej marťanskej púštnej stanici v USA tento experiment podarilo potvrdiť, pohľad na život na Marse by dostal úplne nový rozmer. „Inšpiráciou sa pre nás stala otázka, z čoho by žili astronauti, keby sa im minuli zásoby jedla, pretože dopraviť ich na planétu predsa len nejaký čas trvá. Vychádzali sme z toho, že Mars má podobné vlastnosti ako Zem, preto sme rozmýšľali, či by sa na ňom mohli pestovať plodiny s jednoduchou štruktúrou,“ dodal G. Paľko.

Vedecký tím bude v USA pracovať pod vedením Michaely Musilovej, ktorá študovala planetárne vedy na University College v Londýne a na California Institute of Technology (Caltech) v USA. Doktorát z mikrobiológie a astrobiológie si dokončila na University of Bristol v Anglicku. Jej vedeckým smerom je astrobiológia so zameraním na extrémofily – organizmy žijúce v extrémnych podmienkach, ako sú oceánske priekopy, pevninské ľadovce a pod. Práve takéto organizmy by sme mohli nájsť na iných planetárnych telesách v našej Slnečnej sústave. M. Musilová pracovala rok pre NASA a v roku 2014 sa zúčastnila simulovanej marťanskej expedície v púšti v Utahu, ktorú viedla práve NASA v spolupráci s ESA (Európskou vesmírnou agentúrou).
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok