Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

S. Boháčová: Môj deň bol rozpísaný detailnejšie, ako premávka moskovského metra...

Správy / Školstvo / S. Boháčová: Môj deň bol rozpísaný detailnejšie, ako premávka moskovského metra...

S. Boháčová: Môj deň bol rozpísaný detailnejšie, ako premávka moskovského metra...

Študentka Gymnázia vo Vranove nad Topľou Sofia Boháčová sa učí ruský jazyk deväť rokov. Ruština jej učarovala už na základnej škole a svoj talent doviedla do dokonalosti, ktorú vyšperkovala postupom na 14. Medzinárodnú olympiádu v ruskom jazyku. V Moskve absolvovala písomnú časť, ústnu časť a rečnícky Konkurz Mladý rečník.

Cesta do Moskvy nebola vôbec jednoduchá. Už pri postupe musela zvládnuť vyššie a vyššie nároky, pretože v porovnaní so školským a regionálnym kolom na ňu čakali v celoslovenskom leveli dve nové úlohy v podobe eseje a prednesu. Sofia Boháčová si však s nimi poradila skvelým spôsobom, pretože s recitálom jej autorsky vlastnej prózy s názvom „Jeden deň v histórii, ktorý by som chcela prežiť“ získala ocenenie za najlepší prejav, pričom je dôležité napísať, že tento honor bol udelený v histórii súťaže prvýkrát! „Napriek tomu, že Sofia získala nomináciu na medzinárodnú olympiádu do Moskvy, musela ešte absolvovať dve dištančné skúšky vypísané Puškinovým inštitútom, ktoré prebiehali on line prostredníctvom internetu. Až po ich úspešnom zvládnutí mala pozvánku do Moskvy istú,“ vysvetľovala Helena Lengvarská, ktorá Sofiu na olympiádu pripravovala.

Do Moskvy postúpilo 170 študentov z 31 krajín a S. Boháčová mala na prípravu mesiac. V porovnaní s kolami na Slovensku netušila, aké témy môže očakávať. Poznala len okruhy – kultúra a umenie, veda a technika, politika, šport... Kým u nás boli študenti rozdelení do dvoch kategórií, v Moskve súťažili všetci spolu, teda tí, ktorí majú ruštinu ako materinský alebo vyučovací jazyk, spolu s tými, ktorí sa ho učia iba ako predmet. Olympiáda začala písomnou časťou. Súťažiaci mali na výber dve témy – ekológia a rodina. „Nad obidvoma témami som rozmýšľala rovnako, ale predtým ako sme začali písať, nám pustili dve videá, na ktoré sme mali reagovať. Keďže k rodine mi napadlo viac zaujímavých myšlienok, rozhodla som sa pre túto tému. Vo videu bola rodina prezentovaná ako ideálny celok, no povedala som si, že to nie je úplná pravda. K rodine predsa patria aj rôzne úskalia, ktoré všetci poznáme z bežného života, preto som sa snažila vtipne a zároveň vážne poukázať na to, že nie vždy je všetko ideálne,“ vysvetľovala Sofia Boháčová.

V ústnej časti, kde patrí čítanie s porozumením, čítanie s výslovnosťou a odpoveď pred porotou, hrá v silnej medzinárodnej konkurencii úlohu každý detail, vrátane výslovnosti a prízvuku. „Bola som veľmi rada, že som z východného Slovenska, lebo k ruštine máme podstatne bližšie, ako v ostatných, najmä západných, krajinách. Prízvuk je síce iný, ale máme podobne mäkký jazyk, čo bola moja výhoda. Napriek tomu som sa musela toho ešte veľa naučiť a podoťahovať,“ priznala S. Boháčová.

Pred odbornou porotou mala diskutovať na tému „veda a technika“. Pre lepšiu ilustráciu dodáme, že sa očakávala konverzácia o vesmíre, vedeckých kapacitách, či odpoveď na otázku, ako Slovensko a Rusko spolupracujú v oblasti vedy a výskumu. Študenti museli preukázať naozaj mimoriadny všeobecný prehľad, a to sa týkalo aj druhej témy „múzea a výstavy“. O tom, že Sofia Boháčová zvládla náročnú výzvu bravúrne, svedčí ocenenie „Najlepšia odpoveď v ústnej časti“! „Na každý deň som mala rozpísané témy, o ktorých som vedela, že ich musím zvládnuť, preto som sa od siedmej rána do šiestej-siedmej večera učila nič iné iba ruštinu. Kolobeh bol rovnaký - cibriť gramatiku, písanie, učiť sa nové poznatky z oblasti kulturológie a konverzačných tém, zdokonaľovať konverzáciu, plus som si osvojovala novú slovnú zásobu. Bolo pre mňa normálne, že za jeden deň som stihla prebrať polovicu gramatickej učebnice alebo sa naučiť históriu Ruska od samého začiatku až po súčasné dejiny. Učila som sa celkovo z nie menej ako desiatich kníh a napr. najhrubšia z nich má 506 strán. Aj vďaka mnohopočetným materiálom bol môj deň rozpísaný na minúty detailnejšie, než moskovská premávka metra,“ rozmenila na drobné svoju prípravu S. Boháčová.

Okrem povinností súvisiacich s olympiádou ponúkli organizátori študentom aj možnosť prehliadky Moskvy. Hoci prvý výlet na Červené námestie sa skončil 4-hodinovým čakaním v zápche, o deň neskôr už všetko klaplo. „Moskva je nádherné mesto, ktoré dokáže vždy prekvapiť a zaujať,“ dodala s úsmevom S. Boháčová, ktorá má štátnicu aj z anglického jazyka a venuje sa tiež prekladateľstvu.
 

S. Boháčová: Môj deň bol rozpísaný detailnejšie, ako premávka moskovského metra...

Správy / Školstvo / S. Boháčová: Môj deň bol rozpísaný detailnejšie, ako premávka moskovského metra...

S. Boháčová: Môj deň bol rozpísaný detailnejšie, ako premávka moskovského metra...

Študentka Gymnázia vo Vranove nad Topľou Sofia Boháčová sa učí ruský jazyk deväť rokov. Ruština jej učarovala už na základnej škole a svoj talent doviedla do dokonalosti, ktorú vyšperkovala postupom na 14. Medzinárodnú olympiádu v ruskom jazyku. V Moskve absolvovala písomnú časť, ústnu časť a rečnícky Konkurz Mladý rečník.

Cesta do Moskvy nebola vôbec jednoduchá. Už pri postupe musela zvládnuť vyššie a vyššie nároky, pretože v porovnaní so školským a regionálnym kolom na ňu čakali v celoslovenskom leveli dve nové úlohy v podobe eseje a prednesu. Sofia Boháčová si však s nimi poradila skvelým spôsobom, pretože s recitálom jej autorsky vlastnej prózy s názvom „Jeden deň v histórii, ktorý by som chcela prežiť“ získala ocenenie za najlepší prejav, pričom je dôležité napísať, že tento honor bol udelený v histórii súťaže prvýkrát! „Napriek tomu, že Sofia získala nomináciu na medzinárodnú olympiádu do Moskvy, musela ešte absolvovať dve dištančné skúšky vypísané Puškinovým inštitútom, ktoré prebiehali on line prostredníctvom internetu. Až po ich úspešnom zvládnutí mala pozvánku do Moskvy istú,“ vysvetľovala Helena Lengvarská, ktorá Sofiu na olympiádu pripravovala.

Do Moskvy postúpilo 170 študentov z 31 krajín a S. Boháčová mala na prípravu mesiac. V porovnaní s kolami na Slovensku netušila, aké témy môže očakávať. Poznala len okruhy – kultúra a umenie, veda a technika, politika, šport... Kým u nás boli študenti rozdelení do dvoch kategórií, v Moskve súťažili všetci spolu, teda tí, ktorí majú ruštinu ako materinský alebo vyučovací jazyk, spolu s tými, ktorí sa ho učia iba ako predmet. Olympiáda začala písomnou časťou. Súťažiaci mali na výber dve témy – ekológia a rodina. „Nad obidvoma témami som rozmýšľala rovnako, ale predtým ako sme začali písať, nám pustili dve videá, na ktoré sme mali reagovať. Keďže k rodine mi napadlo viac zaujímavých myšlienok, rozhodla som sa pre túto tému. Vo videu bola rodina prezentovaná ako ideálny celok, no povedala som si, že to nie je úplná pravda. K rodine predsa patria aj rôzne úskalia, ktoré všetci poznáme z bežného života, preto som sa snažila vtipne a zároveň vážne poukázať na to, že nie vždy je všetko ideálne,“ vysvetľovala Sofia Boháčová.

V ústnej časti, kde patrí čítanie s porozumením, čítanie s výslovnosťou a odpoveď pred porotou, hrá v silnej medzinárodnej konkurencii úlohu každý detail, vrátane výslovnosti a prízvuku. „Bola som veľmi rada, že som z východného Slovenska, lebo k ruštine máme podstatne bližšie, ako v ostatných, najmä západných, krajinách. Prízvuk je síce iný, ale máme podobne mäkký jazyk, čo bola moja výhoda. Napriek tomu som sa musela toho ešte veľa naučiť a podoťahovať,“ priznala S. Boháčová.

Pred odbornou porotou mala diskutovať na tému „veda a technika“. Pre lepšiu ilustráciu dodáme, že sa očakávala konverzácia o vesmíre, vedeckých kapacitách, či odpoveď na otázku, ako Slovensko a Rusko spolupracujú v oblasti vedy a výskumu. Študenti museli preukázať naozaj mimoriadny všeobecný prehľad, a to sa týkalo aj druhej témy „múzea a výstavy“. O tom, že Sofia Boháčová zvládla náročnú výzvu bravúrne, svedčí ocenenie „Najlepšia odpoveď v ústnej časti“! „Na každý deň som mala rozpísané témy, o ktorých som vedela, že ich musím zvládnuť, preto som sa od siedmej rána do šiestej-siedmej večera učila nič iné iba ruštinu. Kolobeh bol rovnaký - cibriť gramatiku, písanie, učiť sa nové poznatky z oblasti kulturológie a konverzačných tém, zdokonaľovať konverzáciu, plus som si osvojovala novú slovnú zásobu. Bolo pre mňa normálne, že za jeden deň som stihla prebrať polovicu gramatickej učebnice alebo sa naučiť históriu Ruska od samého začiatku až po súčasné dejiny. Učila som sa celkovo z nie menej ako desiatich kníh a napr. najhrubšia z nich má 506 strán. Aj vďaka mnohopočetným materiálom bol môj deň rozpísaný na minúty detailnejšie, než moskovská premávka metra,“ rozmenila na drobné svoju prípravu S. Boháčová.

Okrem povinností súvisiacich s olympiádou ponúkli organizátori študentom aj možnosť prehliadky Moskvy. Hoci prvý výlet na Červené námestie sa skončil 4-hodinovým čakaním v zápche, o deň neskôr už všetko klaplo. „Moskva je nádherné mesto, ktoré dokáže vždy prekvapiť a zaujať,“ dodala s úsmevom S. Boháčová, ktorá má štátnicu aj z anglického jazyka a venuje sa tiež prekladateľstvu.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok