Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Primátor Ján Ragan: Moje odporúčanie poslancom bude rokovať s EEI

Správy / Mesto Vranov / Primátor Ján Ragan: Moje odporúčanie poslancom bude rokovať s EEI

Primátor Ján Ragan: Moje odporúčanie poslancom bude rokovať s EEI

Motoristická verejnosť vo Vranove nad Topľou bude za hodinu parkovania opäť platiť 0,50, resp. 0,60 €. Spoločnosť EEI upravila cenník od stredy – 7. februára.

Vranovskí poslanci prijali ešte v júni 2017 uznesenie, ktorým schválili Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Vranov nad Topľou. Súčasťou uznesenia bol aj návrh Zuzany Hurnej na zníženie parkovaného na 0,10, resp. 0,20 €/hod.

Predmetom sporu sa však stala postupnosť pri schvaľovaní nariadenia, pretože predmetné uznesenie o znížení parkovného prijalo MsZ skôr, ako sa poslanci uzniesli na samotnom VZN, ktoré vstúpilo do platnosti 15. decembra 2017.

Zastupiteľstvo sa malo opätovne otázkou výšky parkovného zaoberať v novembri 2017, ale materiál bol z rokovania stiahnutý, pretože poslanci sa rozhodli akceptovať ponuku EEI na pracovné rokovanie.

Hoci EEI parkovné od 15. decembra 2017 znížila, zároveň podala podnet na preskúmanie tohto rozhodnutia krajskou prokuratúrou. Na prokuratúru sa z rovnakého dôvodu obrátilo aj mesto Vranov nad Topľou.

Prístup k výške parkovaného zmenila EEI až v týchto dňoch po doručení výkladu zo strany krajskej prokuratúry, ktorá skonštatovala, že jediným všeobecne záväzným normatívnym právnym aktom upravujúcim dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Vranov nad Topľou je VZN č. 163/2017, kde sú uvedené sumy 0,50, resp. 0,60 €. „Poslanci mesta Vranov nad Topľou nezmenili cenník parkovného a od 7. februára tak spoločnosť EEI upraví cenníky podľa platného VZN. Základná sadzba parkovného tak bude rovnako ako v minulosti 50 centov za hodinu státia. Končí sa tak prechodné obdobie, počas ktorého spoločnosť EEI čakala na jednoznačný výklad vzniknutej situácie zo strany krajskej prokuratúry,“ uvádza spoločnosť EEI vo svojom stanovisku.

Primátor Ján Ragan nechce otázku parkovania v meste špecifikovať iba vo vzťahu k výške parkovného. Na druhej strane priznal, že aj toto môže byť téma pri rokovaní s EEI. Za zásadnejšie však považuje definovanie vízií, ktoré by na území Vranova nad Topľou mali nastaviť pre motoristickú verejnosť komfortné a férové podmienky. „Za kľúčové považujem, že EEI chce investovať v našom meste, čo im zároveň vyplýva zo zmluvy a my na tom trváme. Dôležitejšie je teda pre mňa hovoriť o tom, ktoré investície, kde a ako zrealizovať. Podľa môjho názoru by sme sa mali sústrediť na to, aby peniaze, ktoré majú prísť do mesta, sa reálne preinvestovali. Keď sa nám však bude zdať, že náš partner neplní riadne podmienky zmluvy, je tu nástroj, aby sme hovorili aj o cenách,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Pozornosť si, podľa J. Ragana, pýta predovšetkým dotiahnutie do definitívnej fázy spustenia rezidentského modelu, pričom vylúčené nie je ani rozšírenie rezidentských zón aj mimo centra mesta. „Dnes sa nám ozývajú občania aj z iných častí mesta. Stačí, že si niekde zriadi lekár ambulanciu, pacienti obsadia parkovacie miesta a občania sa začnú dožadovať rezidentského systému,“ dodal J. Ragan.

Vo vzťahu k EEI sa začínajú stále viac a nahlas ozývať hlasy volajúce po vyhodnotení zmluvného vzťahu v legislatívnej rovine. J. Ragan sa nechcel púšťať do špekulácií a výkladu práva, či zmluvy vo Vranove nad Topľou alebo Košiciach sú platné. „Najjednoduchšie je začať súdiť sa, navyše s neistým výsledkom a možno privodiť mestu ešte väčšie problémy. Z môjho pohľadu je lepšie rokovať o investíciách, o cenách, prípadne o ďalších podmienkach, najmä ak sa partner dialógu nebráni. Moje odporúčanie pre poslancov bude, aby sme v prvom rade rokovali,“ reagoval J. Ragan.
 

Primátor Ján Ragan: Moje odporúčanie poslancom bude rokovať s EEI

Správy / Mesto Vranov / Primátor Ján Ragan: Moje odporúčanie poslancom bude rokovať s EEI

Primátor Ján Ragan: Moje odporúčanie poslancom bude rokovať s EEI

Motoristická verejnosť vo Vranove nad Topľou bude za hodinu parkovania opäť platiť 0,50, resp. 0,60 €. Spoločnosť EEI upravila cenník od stredy – 7. februára.

Vranovskí poslanci prijali ešte v júni 2017 uznesenie, ktorým schválili Všeobecne záväzné nariadenie o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Vranov nad Topľou. Súčasťou uznesenia bol aj návrh Zuzany Hurnej na zníženie parkovaného na 0,10, resp. 0,20 €/hod.

Predmetom sporu sa však stala postupnosť pri schvaľovaní nariadenia, pretože predmetné uznesenie o znížení parkovného prijalo MsZ skôr, ako sa poslanci uzniesli na samotnom VZN, ktoré vstúpilo do platnosti 15. decembra 2017.

Zastupiteľstvo sa malo opätovne otázkou výšky parkovného zaoberať v novembri 2017, ale materiál bol z rokovania stiahnutý, pretože poslanci sa rozhodli akceptovať ponuku EEI na pracovné rokovanie.

Hoci EEI parkovné od 15. decembra 2017 znížila, zároveň podala podnet na preskúmanie tohto rozhodnutia krajskou prokuratúrou. Na prokuratúru sa z rovnakého dôvodu obrátilo aj mesto Vranov nad Topľou.

Prístup k výške parkovaného zmenila EEI až v týchto dňoch po doručení výkladu zo strany krajskej prokuratúry, ktorá skonštatovala, že jediným všeobecne záväzným normatívnym právnym aktom upravujúcim dočasné parkovanie motorových vozidiel na vymedzenom území mesta Vranov nad Topľou je VZN č. 163/2017, kde sú uvedené sumy 0,50, resp. 0,60 €. „Poslanci mesta Vranov nad Topľou nezmenili cenník parkovného a od 7. februára tak spoločnosť EEI upraví cenníky podľa platného VZN. Základná sadzba parkovného tak bude rovnako ako v minulosti 50 centov za hodinu státia. Končí sa tak prechodné obdobie, počas ktorého spoločnosť EEI čakala na jednoznačný výklad vzniknutej situácie zo strany krajskej prokuratúry,“ uvádza spoločnosť EEI vo svojom stanovisku.

Primátor Ján Ragan nechce otázku parkovania v meste špecifikovať iba vo vzťahu k výške parkovného. Na druhej strane priznal, že aj toto môže byť téma pri rokovaní s EEI. Za zásadnejšie však považuje definovanie vízií, ktoré by na území Vranova nad Topľou mali nastaviť pre motoristickú verejnosť komfortné a férové podmienky. „Za kľúčové považujem, že EEI chce investovať v našom meste, čo im zároveň vyplýva zo zmluvy a my na tom trváme. Dôležitejšie je teda pre mňa hovoriť o tom, ktoré investície, kde a ako zrealizovať. Podľa môjho názoru by sme sa mali sústrediť na to, aby peniaze, ktoré majú prísť do mesta, sa reálne preinvestovali. Keď sa nám však bude zdať, že náš partner neplní riadne podmienky zmluvy, je tu nástroj, aby sme hovorili aj o cenách,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Pozornosť si, podľa J. Ragana, pýta predovšetkým dotiahnutie do definitívnej fázy spustenia rezidentského modelu, pričom vylúčené nie je ani rozšírenie rezidentských zón aj mimo centra mesta. „Dnes sa nám ozývajú občania aj z iných častí mesta. Stačí, že si niekde zriadi lekár ambulanciu, pacienti obsadia parkovacie miesta a občania sa začnú dožadovať rezidentského systému,“ dodal J. Ragan.

Vo vzťahu k EEI sa začínajú stále viac a nahlas ozývať hlasy volajúce po vyhodnotení zmluvného vzťahu v legislatívnej rovine. J. Ragan sa nechcel púšťať do špekulácií a výkladu práva, či zmluvy vo Vranove nad Topľou alebo Košiciach sú platné. „Najjednoduchšie je začať súdiť sa, navyše s neistým výsledkom a možno privodiť mestu ešte väčšie problémy. Z môjho pohľadu je lepšie rokovať o investíciách, o cenách, prípadne o ďalších podmienkach, najmä ak sa partner dialógu nebráni. Moje odporúčanie pre poslancov bude, aby sme v prvom rade rokovali,“ reagoval J. Ragan.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok