Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

V dejepisnej olympiáde sa darilo najviac žiakom ZŠ vo Vyšnom Žipove

Správy / Školstvo / V dejepisnej olympiáde sa darilo najviac žiakom ZŠ vo Vyšnom Žipove

 V dejepisnej olympiáde sa darilo najviac žiakom ZŠ vo Vyšnom Žipove

V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa uskutočnilo obvodné kolo dejepisnej olympiády /DO/, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. DO je súťažou jednotlivcov a organizuje sa pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. V kategórii C sú žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka OG, v kat. D sú žiaci 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka OG, v kat. E sú žiaci 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka OG a v kat. F sú žiaci 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka OG. Okresného kola sa zúčastňujú tí súťažiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých dvoch miestach v kat. C, D, E, F a boli úspešnými riešiteľmi. V kategóriách C a D sa súťaží v štyroch kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne), v kategórii E v troch kolách (školské, okresné, krajské) a v kategórii F v dvoch kolách (školské, okresné).Vo všetkých kategóriách sa súťaží iba písomnou formou –vypracovaním testových úloh. Víťazi okresného kola, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach a boli úspešnými riešiteľmi v kat. C, D, E postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 27.03.2017 v Prešove. Súťažiaci mohol dosiahnuť celkom 100 bodov a úspešným sa stal pri dosiahnutí 60 %. Olympiádu po odbornej stránke zabezpečila okresná komisia. Predsedkyňou bola Mgr. Ľubica Vargová zo ZŠ Lúčna a 2 členovia: Mgr. Lýdia Palenčíková zo ZŠ Juh a Mgr. Michal Hrinko zo ZŠ Sídlisko II.
Do súťaže sa zapojilo 11 škôl vranovského okresu s počtom 44 súťažiacich.

Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v ďalších kolách. Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí sa tejto zaujímavej súťaže zúčastnili.

Umiestnenie súťažiacich:
Kategória C 9. ročník:

1. miesto Pohlodová Tatiana (ZŠ Vyšný Žipov), 2. miesto Oráč Michal (ZŠ Vyšný Žipov), 3. miesto Dráp Damián (ZŠ Hanušovce nad Topľou).
Kategória D 8. ročník:
1. miesto Petríková Daniela (ZŠ Vyšný Žipov), 2. miesto Maťašovská Alena (ZŠ Vyšný Žipov), 3. miesto Liptáková Katarína (ZŠ Hanušovce nad Topľou).
Kategória E 7. ročník:
1. miesto Čikot Alexej (ZŠ Nám. J. Pavla II), 2. miesto Hirková Soňa (ZŠ Vyšný Žipov), 3. miesto Nagyová Eva (ZŠ Nám. J. Pavla II).
Kategória F 6. ročník:
1. miesto Ihnátová Veronika (ZŠ Bernolákova), 2. miesto Haňová Júlia (ZŠ Sačurov), 3. miesto Štiberová Eva (ZŠ Nám. J. Pavla II).

Mgr. Andrea Fišmanová
oddelenie estetiky CVČ

V dejepisnej olympiáde sa darilo najviac žiakom ZŠ vo Vyšnom Žipove

Správy / Školstvo / V dejepisnej olympiáde sa darilo najviac žiakom ZŠ vo Vyšnom Žipove

 V dejepisnej olympiáde sa darilo najviac žiakom ZŠ vo Vyšnom Žipove

V Centre voľného času vo Vranove nad Topľou sa uskutočnilo obvodné kolo dejepisnej olympiády /DO/, ktorej vyhlasovateľom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. DO je súťažou jednotlivcov a organizuje sa pre žiakov 6. až 9. ročníka základných škôl a 1. až 4. ročníka osemročných gymnázií. V kategórii C sú žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka OG, v kat. D sú žiaci 8. ročníka ZŠ a 3. ročníka OG, v kat. E sú žiaci 7. ročníka ZŠ a 2. ročníka OG a v kat. F sú žiaci 6. ročníka ZŠ a 1. ročníka OG. Okresného kola sa zúčastňujú tí súťažiaci, ktorí sa v školskom kole umiestnili na prvých dvoch miestach v kat. C, D, E, F a boli úspešnými riešiteľmi. V kategóriách C a D sa súťaží v štyroch kolách (školské, okresné, krajské, celoštátne), v kategórii E v troch kolách (školské, okresné, krajské) a v kategórii F v dvoch kolách (školské, okresné).Vo všetkých kategóriách sa súťaží iba písomnou formou –vypracovaním testových úloh. Víťazi okresného kola, ktorí sa umiestnili na prvých dvoch miestach a boli úspešnými riešiteľmi v kat. C, D, E postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 27.03.2017 v Prešove. Súťažiaci mohol dosiahnuť celkom 100 bodov a úspešným sa stal pri dosiahnutí 60 %. Olympiádu po odbornej stránke zabezpečila okresná komisia. Predsedkyňou bola Mgr. Ľubica Vargová zo ZŠ Lúčna a 2 členovia: Mgr. Lýdia Palenčíková zo ZŠ Juh a Mgr. Michal Hrinko zo ZŠ Sídlisko II.
Do súťaže sa zapojilo 11 škôl vranovského okresu s počtom 44 súťažiacich.

Víťazom blahoželáme a želáme veľa úspechov aj v ďalších kolách. Ďakujeme všetkým súťažiacim a učiteľom, ktorí sa tejto zaujímavej súťaže zúčastnili.

Umiestnenie súťažiacich:
Kategória C 9. ročník:

1. miesto Pohlodová Tatiana (ZŠ Vyšný Žipov), 2. miesto Oráč Michal (ZŠ Vyšný Žipov), 3. miesto Dráp Damián (ZŠ Hanušovce nad Topľou).
Kategória D 8. ročník:
1. miesto Petríková Daniela (ZŠ Vyšný Žipov), 2. miesto Maťašovská Alena (ZŠ Vyšný Žipov), 3. miesto Liptáková Katarína (ZŠ Hanušovce nad Topľou).
Kategória E 7. ročník:
1. miesto Čikot Alexej (ZŠ Nám. J. Pavla II), 2. miesto Hirková Soňa (ZŠ Vyšný Žipov), 3. miesto Nagyová Eva (ZŠ Nám. J. Pavla II).
Kategória F 6. ročník:
1. miesto Ihnátová Veronika (ZŠ Bernolákova), 2. miesto Haňová Júlia (ZŠ Sačurov), 3. miesto Štiberová Eva (ZŠ Nám. J. Pavla II).

Mgr. Andrea Fišmanová
oddelenie estetiky CVČ

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok