Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Poslanci o Plasma Energy opäť nehlasovali, právny zástupca žiada jasné stanovisko

Správy / Mesto Vranov / Poslanci o Plasma Energy opäť nehlasovali, právny zástupca žiada jasné stanovisko

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou nehlasovali o zámere Plasma Energy s.r.o. vybudovať v priemyselnom parku Ferovo „Technologický celok na plazmové spracovanie odpadov, prevažne z elektrických a elektronických zariadení“ ani na štvrtkovom zasadnutí. Do hry však vstúpili i ďalší potenciálni investori, pretože radnici adresovali listy, v ktorých vyjadrili znepokojenie nad prístupom a dôveryhodnosťou samosprávy.

Plasma Energy s.r.o. sa vrátila do hry po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia EIA, v ktorej Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti. Na základe tohto konštatovania zaslal právny zástupca spoločnosti mestu Vranov nad Topľou list, kde dôvod na vypovedanie zmluvy považuje za neopodstatnený, pričom trvá na tom, že nájomný vzťah pokračuje.

Štefan Topľanský zdôraznil, že poslanci nechcú blokovať vstup investorov do prázdneho priemyselného parku. Ako však doplnil, ignorovať nemôže ani petíciu podpísanú občanmi, preto navrhol, aby o osude tejto investície rozhodla verejnosť v miestnom referende. Naopak, význam petičnej akcie spochybnil Ľubomír Pidaný, keď vyhlásil, že Vranovčania boli oklamaní. Kolegov vyzval k tomu, aby k výkonu poslaneckého mandátu pristupovali zodpovedne a odborne. „Neviem si dosť dobre predstaviť, ako každému z 20 tisíc obyvateľov osobne vysvetlíme, že Plasma Energy neznamená žiadne riziko, lebo spĺňajú všetky najprísnejšie kritéria,“ reagoval Ľ. Pidaný a upozornil na náklady spojené s prípadným súdnym sporom, či stratu dôveryhodnosti v očiach ostatných investorov. Rozhodnutie zrušiť pôvodné uznesenie považuje za zlé, no situáciu nevidí ako definitívne nezvratnú. „Nikto z nás predsa nechce, aby nám tu vo vzduchu lietali rakovinotvorné látky. Múdry človek si však dokáže priznať svoju chybu a zmeniť názor,“ hodil „rukavicu“ ostatným poslancom Ľ. Pidaný. Externú analýzu dopadu zmluvného vzťahu, aj prípadných rizík spojených s charakterom výroby by mala rada k dispozícii Lýdia Ondrušová. „Na mestskom úrade nemáme odborného zamestnanca, ktorý by sa rovnako, ako my poslanci, dokázal relevantne vyjadriť k predloženému zámeru, preto by sme mali osloviť externý subjekt, ktorý vie posúdiť technológiu spracovania elektroodpadu,“ vyzvala L. Ondrušová. O teórii s manipuláciou Vranovčanov a populistickom získavaní popularity hovoril Michal Mudrák. Podľa neho je EIA nespochybniteľná, pričom zopakoval, že pri plazmovom procese sa rozpadávajú organické zložky vplyvom vysokej teploty s nízkym až nulovým obsahom kyslíka, čo vylučuje horenie. „Ak by sa vytvorilo hoci len jedno pracovné miesto, znamená to, že jedna rodina bude môcť žiť dôstojne a nebude odkázaná na žobračenku zo životných dávok, no my sa tomuto bránime,“ ocenil prínos investície M. Mudrák a vo vzťahu k viackrát spomínanej petícii uviedol: „Občan nemôže mať dostatok informácií, na občana sa netreba odvolávať. Ak budeme prosiť občana vždy o radu, potom sme tu zbytočne.“ Gabriela Bradovková vníma celú situáciu ako zastrašovanie a predstavu o inom prístupe zo strany partnerov má aj Igor Pribula. Zároveň oponoval voči spochybňovaniu občanov, ktorých názor by mal byť rešpektovaný. „Prečo sa musela atmosféra a panika takto stupňovať? Žiadali sme predsa verejné zhromaždenie, ale nebolo nám vyhovené. Keď majú takýto fantastický projekt, sú tu aj iné priemyselné parky. Stále sme konfrontovaní s tým, aby sa rýchlo schválili zmluvy, dodatky, všetko právne nevypovedateľné... Potom sa dostávame do situácie, kedy je komerčný subjekt v ofenzíve a mesto v defenzíve,“ uviedol ďalší rozmer I. Pribula.

Plasma Energy kontaktovala mesto Vranov nad Topľou opäť po tom, čo v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA dostala kladné stanovisko, voči ktorému podal poslanec Ľubomír Lukič rozklad, ale Osobitná komisia ministra životného prostredia SR pre konanie vo veciach rozkladov ho odmietla s odôvodnením, že uvádzané dôvody nie sú preukázané vecnou argumentáciou. Primátor Ján Ragan konštatoval, že chápe obavy časti poslancov, aj občanov, no vyjadrenie MŽP je jednoznačné, preto verí v upokojenie verejnej mienky. „Keď nejaká firma ide investovať niekoľko miliónov, potrebuje mať garancie. Na druhej strane, táto zmluva je veľmi ťažko vypovedateľná, to si povedzme rovno. Nebudem riešiť, kto si túto problematiku naštudoval viac alebo menej. Teší ma však, že mnohí z vás venovali pozornosť záverečnému stanovisku MŽP a rozkladu. Pre mňa je stanovisko ministerstva životného prostredia dostatočný doklad, pretože sú tam citovaní odborníci, ktorí tejto téme rozumejú. Ak by bolo negatívne, nemali by sme sa o čom baviť. EIA obavy vyriešila, naši občania sa nemusia obávať negatívneho vplyvu na životné prostredie a ich zdravie,“ uviedol primátor Ján Ragan.   

Poslanci o Plasma Energy opäť nehlasovali, právny zástupca žiada jasné stanovisko

Správy / Mesto Vranov / Poslanci o Plasma Energy opäť nehlasovali, právny zástupca žiada jasné stanovisko

Poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou nehlasovali o zámere Plasma Energy s.r.o. vybudovať v priemyselnom parku Ferovo „Technologický celok na plazmové spracovanie odpadov, prevažne z elektrických a elektronických zariadení“ ani na štvrtkovom zasadnutí. Do hry však vstúpili i ďalší potenciálni investori, pretože radnici adresovali listy, v ktorých vyjadrili znepokojenie nad prístupom a dôveryhodnosťou samosprávy.

Plasma Energy s.r.o. sa vrátila do hry po ukončení procesu posudzovania vplyvov na životné prostredia EIA, v ktorej Ministerstvo životného prostredia SR súhlasí s realizáciou navrhovanej činnosti. Na základe tohto konštatovania zaslal právny zástupca spoločnosti mestu Vranov nad Topľou list, kde dôvod na vypovedanie zmluvy považuje za neopodstatnený, pričom trvá na tom, že nájomný vzťah pokračuje.

Štefan Topľanský zdôraznil, že poslanci nechcú blokovať vstup investorov do prázdneho priemyselného parku. Ako však doplnil, ignorovať nemôže ani petíciu podpísanú občanmi, preto navrhol, aby o osude tejto investície rozhodla verejnosť v miestnom referende. Naopak, význam petičnej akcie spochybnil Ľubomír Pidaný, keď vyhlásil, že Vranovčania boli oklamaní. Kolegov vyzval k tomu, aby k výkonu poslaneckého mandátu pristupovali zodpovedne a odborne. „Neviem si dosť dobre predstaviť, ako každému z 20 tisíc obyvateľov osobne vysvetlíme, že Plasma Energy neznamená žiadne riziko, lebo spĺňajú všetky najprísnejšie kritéria,“ reagoval Ľ. Pidaný a upozornil na náklady spojené s prípadným súdnym sporom, či stratu dôveryhodnosti v očiach ostatných investorov. Rozhodnutie zrušiť pôvodné uznesenie považuje za zlé, no situáciu nevidí ako definitívne nezvratnú. „Nikto z nás predsa nechce, aby nám tu vo vzduchu lietali rakovinotvorné látky. Múdry človek si však dokáže priznať svoju chybu a zmeniť názor,“ hodil „rukavicu“ ostatným poslancom Ľ. Pidaný. Externú analýzu dopadu zmluvného vzťahu, aj prípadných rizík spojených s charakterom výroby by mala rada k dispozícii Lýdia Ondrušová. „Na mestskom úrade nemáme odborného zamestnanca, ktorý by sa rovnako, ako my poslanci, dokázal relevantne vyjadriť k predloženému zámeru, preto by sme mali osloviť externý subjekt, ktorý vie posúdiť technológiu spracovania elektroodpadu,“ vyzvala L. Ondrušová. O teórii s manipuláciou Vranovčanov a populistickom získavaní popularity hovoril Michal Mudrák. Podľa neho je EIA nespochybniteľná, pričom zopakoval, že pri plazmovom procese sa rozpadávajú organické zložky vplyvom vysokej teploty s nízkym až nulovým obsahom kyslíka, čo vylučuje horenie. „Ak by sa vytvorilo hoci len jedno pracovné miesto, znamená to, že jedna rodina bude môcť žiť dôstojne a nebude odkázaná na žobračenku zo životných dávok, no my sa tomuto bránime,“ ocenil prínos investície M. Mudrák a vo vzťahu k viackrát spomínanej petícii uviedol: „Občan nemôže mať dostatok informácií, na občana sa netreba odvolávať. Ak budeme prosiť občana vždy o radu, potom sme tu zbytočne.“ Gabriela Bradovková vníma celú situáciu ako zastrašovanie a predstavu o inom prístupe zo strany partnerov má aj Igor Pribula. Zároveň oponoval voči spochybňovaniu občanov, ktorých názor by mal byť rešpektovaný. „Prečo sa musela atmosféra a panika takto stupňovať? Žiadali sme predsa verejné zhromaždenie, ale nebolo nám vyhovené. Keď majú takýto fantastický projekt, sú tu aj iné priemyselné parky. Stále sme konfrontovaní s tým, aby sa rýchlo schválili zmluvy, dodatky, všetko právne nevypovedateľné... Potom sa dostávame do situácie, kedy je komerčný subjekt v ofenzíve a mesto v defenzíve,“ uviedol ďalší rozmer I. Pribula.

Plasma Energy kontaktovala mesto Vranov nad Topľou opäť po tom, čo v rámci posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA dostala kladné stanovisko, voči ktorému podal poslanec Ľubomír Lukič rozklad, ale Osobitná komisia ministra životného prostredia SR pre konanie vo veciach rozkladov ho odmietla s odôvodnením, že uvádzané dôvody nie sú preukázané vecnou argumentáciou. Primátor Ján Ragan konštatoval, že chápe obavy časti poslancov, aj občanov, no vyjadrenie MŽP je jednoznačné, preto verí v upokojenie verejnej mienky. „Keď nejaká firma ide investovať niekoľko miliónov, potrebuje mať garancie. Na druhej strane, táto zmluva je veľmi ťažko vypovedateľná, to si povedzme rovno. Nebudem riešiť, kto si túto problematiku naštudoval viac alebo menej. Teší ma však, že mnohí z vás venovali pozornosť záverečnému stanovisku MŽP a rozkladu. Pre mňa je stanovisko ministerstva životného prostredia dostatočný doklad, pretože sú tam citovaní odborníci, ktorí tejto téme rozumejú. Ak by bolo negatívne, nemali by sme sa o čom baviť. EIA obavy vyriešila, naši občania sa nemusia obávať negatívneho vplyvu na životné prostredie a ich zdravie,“ uviedol primátor Ján Ragan.   

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok