vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Mesto Vranov nad Topľou má v pláne zrekonštruovať „rómske“ byty

Mesto Vranov nad Topľou má v pláne zrekonštruovať „rómske“ byty

Otázka hľadania riešení rómskej problematiky rezonuje s väčšou, či menšou mierou intenzity na Slovensku niekoľko rokov. V pomerne zásadnej miere sa však stala témou aj na ostatných dvoch rokovaniach Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou.

Kým v máji sa poslanecký zbor venoval predovšetkým situácii v okolí ZŠ Kukučínova spôsobovanej jej žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia, na ostatnom rokovaní túto tému otvoril Ľubomír Pidaný v rozprave o prerozdeľovaní finančných prostriedkov z rezervného fondu. Ako uviedol, uvítal by, keby mesto pri rozvojových projektoch venovalo rómskej otázke podstatne viac pozornosti, pričom varoval pred alternatívou pravicového extrémizmu. „Napr. aj v tomto materiály nie je vôbec zahrnuté riešenie rómskej problematiky. Neviem, či čakáme, že to za nás príde vyriešiť Kotleba... Momentálne prebiehajú výzvy na výstavbu bytov nižšieho štandardu pre sociálne slabších obyvateľov, čo však môže trvať už iba rok alebo dva. Vieme predsa v akom stave je Čemerné, Rodinná oblasť alebo Budovateľská ul.,“ zhrnul Ľ. Pidaný.

Okrem toho, že poslanci na spomínanom rokovaní schválili návrh na predloženie žiadosti o NFP a zabezpečenie spolufinancovania projektu „Rómske občianske hliadky vo Vranove nad Topľou“, informoval primátor Ján Ragan o nedávnom stretnutí so splnomocnencom vlády SR pre rómske komunity Ábelom Ravaszom v Kamennej Porube. „Našou požiadavkou v prvom rade bolo, či nám úrad splnomocnenca vie pomôcť s rekonštrukciou už existujúcich bytových domov, v ktorých žijú naši Rómovia, ale nebránime sa ani tomu, aby sme išli do výstavby ďalšej bytovej vybavenosti. Momentálne však neplánujeme investovať vlastné prostriedky, ale ak budú možnosti čerpať zdroje z Európskej únie, do výziev sa zapojíme,“ uviedol J. Ragan, ktorý pripomenul, že vytypovanie novej lokality na výstavbu by si vyžiadalo širokú diskusiu, preto sa prihovára skôr za cestu rekonštrukcií.

Ľubomír Lukič na túto diskusiu reagoval, že ak sa mesto principiálne nebráni výstavbe nových bytov, malo by sa začať venovať vyčleneniu lokality alebo lokalít v intenzívnejšej miere, aby neprepáslo šancu tým, že nebude na čerpanie pomoci z fondov a grantov pripravené. Na fakt, aby Rómovia neboli kumulovaní na jedno miesto upozornila Gabriela Bradovková. „Pozitívny príklad by sme si mali vziať zo Spišského Hrhova alebo od otca Mariána Kuffu, ktorí majú veľmi dobre skúsenosti s tým, ak sú Rómovia priamo a osobne zainteresovaní na výstavbe. Má to úplne iný efekt a byty si oveľa viac vážia, ako keď ich dostanú zadarmo z našich daní,“ uviedla G. Bradovková.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum