vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Zástupcovia Bukózy Holding a.s. diskutovali s poslancami a občanmi N. Hrabovca

 Zástupcovia Bukózy Holding a.s. diskutovali s poslancami a občanmi N. Hrabovca

Zástupcovia spoločnosti Bukóza Holding a.s. reagovali na štvrtkovom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Nižnom Hrabovci na udalosti spôsobené úletom čiernych mazľavých sadzí, ktoré obyvateľom okolitých obcí dlhodobo strpčujú život.

Ako je známe, obec Nižný Hrabovec zvolala v júli na základe petície občanov verejné zhromaždenie, ktorého sa však zástupcovia Bukózy nezúčastnili. Predseda predstavenstva Jaroslav Fic aj na pôde obecného zastupiteľstva zopakoval, že sa nebudú zúčastňovať na politickej kampani kohokoľvek. Zároveň pripomenul, že sú pripravení komunikovať, ale nie spôsobom, kedy sú nástrojom média. „Nevyvraciame, ani nepotvrdzujeme, že to, čo je v ovzduší a znepríjemňuje občanom život, môže pochádzať od nás. Ak však chceme na túto tému debatovať na úrovni a hľadať riešenia, nedá sa to urobiť tak, že týždeň pred tým nás začnú kontaktovať novinári,“ uviedol predseda predstavenstva Bukózy Holding a.s. Jaroslav Fic.

Poslanec Martin Dzurko na základe vlastných profesionálnych skúseností pripomenul, že vzájomné obviňovanie z „pálenia pneumatík“ nie je na mieste, pretože technologické parametre spaľovacích procesov v Bukóze to objektívne nedovoľujú. V rovnakom duchu reagovala aj Marcela Pčolinská, ktorá vyzvala k tomu, aby argumenty mali konštruktívnu hodnotu. „Tento problém je výsostne technicky. Nie je a nikdy ani nebol politický. Politikum do toho vniesla Bukóza. Či je Peter Pčolinský v Bratislave alebo v Štrasburgu, sadze nám na hlavu padajú a on s tým nemá nič spoločné,“ konštatovala Marcela Pčolinská.

Diskusia na Obecnom úrade v N. Hrabovci trvala viac ako hodinu a pol. Hoci sa preberalo viacero tém, najzásadnejšou z nich boli čierne sadze, ktoré dlhodobo strpčujú život aj obyvateľom okolitých obcí v Hencovciach, Poši, či N. Hrušove. J. Fic v tejto súvislosti vysvetlil, že jednu z kľúčových úloh v tomto procese zohráva zmena klímy a jej dopad na rozptylové podmienky. Ako dodal, výsledkom každého spaľovacieho procesu (biomasa, uhlie, čierny výluh) budú spaliny (v definovanom objeme limitmi) a zatiaľ neexistuje spaľovacie zariadenie, ktoré by ich dokázalo vyčistiť spôsobom, aby z komínov vychádzala iba vodná para. „Všetky komíny v priemyselnej výrobe majú vypočítanú výšku, aby bol dopad po rozptyle spalín na obyvateľstvo minimálny. V porovnaní s podmienkami spred 20 rokov sa však situácia výrazne zmenila. Máme nainštalovanú vlastnú meteorologickú stanicu a toto moje konštatovanie vieme potvrdiť reálnymi číslami,“ vysvetľoval J. Fic.

Podľa predsedu predstavenstva Bukózy Holding a.s. sa ospravedlnia vždy, ak sa príde na to, že čierne sadze majú pôvod v ich fabrike, ako to bolo napr. v prípade Hencoviec. „Hencovčanom sme sa ospravedlnili nie pre to, že sme prekročili limity, ale kvôli tomu, že sme mali poruchu. Ďalším prípadom bolo, keď nám počas Dňa Bukózy začali volať ľudia s výčitkou, čo pálime. My sme fungovali v štandardnom režime, nevypínali sme žiadne filtre, určite sme nepálili pneu­matiky, ako často počúvame. Predpokladáme však, že vietor zmenil rozptylové podmienky a tie zrazu neboli také, ako ich napočítali v minulosti, preto spadli spaliny skôr,“ konštatoval J. Fic.

V tejto súvislosti vyzval k intenzívnejšej komunikácií so starostami dotknutých obcí, pretože pokiaľ sa má potvrdiť, že sadze pochádzajú z Bukózy, musí to byť výsledkom rozboru relevantných vzoriek. „Ak nastane situácia, kedy spadnú vo väčšom rozsahu čierne sadze, dajte nám o tom okamžite vedieť, aby naši zamestnanci mohli prísť odobrať vzorky a zistiť, či je to z našej fabriky. Na tomto spôsobe komunikácie sme sa už so starostami dohodli, ale zatiaľ to takto, až na jeden prípad, nefunguje. Rovnako to platí aj pre iné prípady. Ak máte pocit, že naši zamestnanci niečo zanedbali, kontaktujte nás,“ vyzval J. Fic.

Napriek tomu, že často sa vo verejnosti spomína zavedenie on line automatických meracích systémov, ktoré by vniesli do vzťahov medzi obidvoma stranami viac dôvery a transparentnosti, Bukóza touto cestou zatiaľ nejde. „Ak máte zvyšných 300 000 eur na každý jeden komín zo štyroch spaľovacích zariadení, dajte nám ich a my to urobíme,“ reagoval J. Fic na požiadavku M. Pčolinskej.

Bukóza sa však zodpovednosti za situáciu s čiernymi sadzami explicitne nezbavuje, no odmieta tvrdenia, že je ich automatickým a jediným zdrojom. „Najali sme si firmu, aby nám prešla všetky spaľovacie zariadenia, nech vieme, či je problém u nás a ak áno, tak kde. Zatiaľ nemáme žiadny výsledok, ale budeme to ďalej analyzovať. Pokiaľ zistíme zásadnejší problém, budeme sa musieť rozhodnúť pre väčšiu opravu alebo investíciu. Môžem však povedať, že tak ako sme v minulosti riešili a vyriešili iné veci, máme záujem na tom, aby sme vyriešili i toto,“ zdôraznil J. Fic.

Stavím krk, že „Štefan, Imrich, ani Peter“ po Hrabovci popolček nesypú

Ľudí (predovšetkým) v Hencovciach, N. Hrabovci a Poši trápi čierny mazľavý popolček. Sú naštvaní a prstom ukazujú na Bukózu. To sú fakty. Kľúčové v celom príbehu je identifikovať pôvodcu sadzí a nájsť riešenie, ako tomu zamedziť.
Na úvod začnem vzťahom Bukóza – novinári. Na rokovaní Obecného zastupiteľstva v Nižnom Hrabovci hovoril predseda predstavenstva Jaroslav Fic o negatívnych skúsenostiach s médiami. Chápem, ako čitateľ tiež občas pokrútim (vo všeobecnosti) hlavou nad niektorými článkami. Žijeme však v dobe, kedy mediálna gramotnosť verejnosti zažíva boom a novinári sa napr. prostredníctvom sociálnych sietí dokážu dostať k množstvu informácií. Bukóza sa teda musí (alebo mala by sa) obrniť profesionálnou trpezlivosťou. Keď som písal o popolčeku koncom júna, petícia už bola na svete a podnet od občanov som dostal na základe reálnej udalosti. Verím, že sa zhodneme na tom, že „Štefan, Imrich a ani Peter“ nerozsypali „po Hrabovci“ popolček, aby mohli zavolať média. Starostka N. Hrabovca K. Špallerová pri mojom privítaní na zasadnutí OcZ (so šarmom, a myslím to ako kompliment) poznamenala, že nevie, kto ma pozval. Vysvetlím. V stredu som telefonoval s hovorcom Bukózy Michalom Švábikom kvôli článku v Bukozáckom spravodaji. Okrem iného mi vysvetlil, že ako spôsob dialógu si zvolili komunikáciu s obecným zastupiteľstvom, nie prostredníctvom verejného zhromaždenia. „Hlúpa“ náhoda, klikol som si na stránku obce, kde som sa dočítal, že na štvrtok je zvolané OcZ s bodom „3. Vyjadrenie predstaviteľov Bukózy Holding, a.s., k verejnému zhromaždeniu občanov obce Nižný Hrabovec“.
Bukóza musí (alebo mala by) urobiť dve veci. Primárne a prioritne dokázať, že popolček nie je jej produktom alebo v opačnom prípade predstaviť opatrenia (ak existujú), ako túto situáciu zmeniť. Ľudia chcú mať od sadzí pokoj a pokiaľ ho nemajú, ukazujú prstom na fabriku v Hencovciach, čím imidž Bukózy trpí.
Bukóza teda musí (alebo mala by) komunikovať s verejnosťou, aj s novinármi. Ak mi odpíšu, že odpoveď zašlú v priebehu ďalšieho týždňa, no nepríde mi ani riadok, vytvára to závan nedôvery. Súhlasím s J. Ficom, že ako súkromná spoločnosť nie sú povinní odpovedať, súhlasím aj s M. Švábikom, že majú sväté právo prehodnotiť skutočnosť, že odpovedať nebudú, ale nech to aspoň slušne oznámia. Všetko ostatné totiž nepoškodzuje novinárov, ale Bukózu. A tu sme pri sekundárnom cieli – zmene imidžu Bukózy. V spomínanom Spravodaji som si prečítal viacero pozitívnych informácií o projektoch, ktoré by verejnosť určite ocenila. Spôsob komunikácie pohodením podnikových novín vo vchodoch bytových domoch vo Vranove však nepovažujem za optimálny scenár. Vychádza mi z toho (a nielen z toho), že z vlastných personálnych zdrojov Bukóza nedokáže efektívne odkomunikovať pozitívne výstupy, čo nie je myslené ako irónia alebo urážka, ale ako priestor na sebareflexiu. Riešením je angažovanie profesionálnej PR agentúry a som pripravený staviť sa s kýmkoľvek o fľašu dobrého vína, že informácia o 30-miliónovej investícii do nového papierenského stroja neostane nepovšimnutá.
Bukóze nechce nikto ubližovať, a už vôbec nie „Imrich“. Treba si uvedomiť, že regionálny novinár v regióne, o ktorom píše, aj žije, preto mu záleží na tom, aby veci fungovali, nie naopak, aby vládol chaos (myslím to všeobecne). Prosperujúca firma, ktorá je TOP zamestnávateľom v regióne a angažuje sa vo filantropii, je požehnaním pre každý región. Na druhej strane sú tu hranice, napr. vo vzťahu k životnému prostrediu, ktorých prekročenie je neakceptovateľné. Preto sa pátra, preto sa píše...


 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum