Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Predseda PSK Milan Majerský: Ukážme svetu, že naša generácia môže zanechať výraznú stopu

Správy / Ostatné / Predseda PSK Milan Majerský: Ukážme svetu, že naša generácia môže zanechať výraznú stopu

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,“ týmto sľubom, ktorý predniesla primátorka Prešova a poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja Andrea Turčanová sa budú riadiť aj poslanci Zastupiteľstva PSK za okres Vranov nad Topľou Ján Ragan, Marek Fedor, Jozef Baran, Stanislav Obický, Peter Kocák a Jaroslav Makatúra, ktorý sľub zloží dodatočne, pretože v čase slávnostného zasadnutia bol v zahraničí.

Novozvolený predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a novozvolení poslanci zložili slávnostný sľub v piatok 1. decembra. Nový župan prevzal vedenie kraja a Úrad PSK od doterajšieho predsedu Petra Chudíka, ktorý bol vo funkcii 16 rokov.

Peter Chudík viedol samosprávny kraj od jeho vzniku v roku 2002. „Budem rád, ak budete pokračovať v tom, čo sme začali. Je toho veľa, čo treba urobiť. Želám si, aby nastala kontinuita, aby sa niečo končilo a niečo nové začínalo,“ povedal vo svojom príhovore odstupujúci predseda PSK. Ako s úsmevom dodal, dáva z krku reťaz (symbol predsedu PSK, pozn. red.) a zavesil ju na krk Milanovi Majerskému s dodatkom, aby sa teraz mohol starať nový župan. Jeho prianím je, aby sa prestali otvárať „nožnice“ medzi západnými regiónmi Slovenska a Prešovským krajom, preto podal ruku na spoluprácu. „Momentálne mám dobrý pocit z toho, že predsedom je práve Milan Majerský, ktorý, dovolím si tvrdiť, prinesie pre kraj niečo lepšie, zdravšie, novú energiu. Verím, že tomu tak bude a tento môj pocit zostane najbližších päť rokov. Som pripravený na spoluprácu, ak bude potrebná,“ dodal už s vážnejším tónom v hlase P. Chudík.

Milan Majerský zdôraznil, že záväzok, ktorý mu bol zverený vo voľbách, prijíma s pokorou a oddanosťou pre službu v prospech spoločného dobra. Pripomenul, že hoci nie každý mu dal hlas, do spolupráce pri budovaní kraja a vzťahov založených na porozumení, ústretovosti a vzájomnej dôvere pozýva všetkých. Ako príklad uviedol gesto P. Chudíka, ktorému sa poďakoval za politickú korektnosť a slušnosť, pričom ocenil moment, kedy ho počas nedávneho udeľovania Cien PSK pozval na pódium, aby ich odovzdali spolu. „Takéhoto kroku sú schopní iba veľkí ľudia,“ uviedol M. Majerský na adresu svojho predchodcu a obidvaja zožali potlesk.

Z textu slávnostného sľubu vypichol slovo svedomie. Zdôraznil, že v náročnej službe predsedu PSK chce ostať rovným mužom, ktorý drží slovo a má odvahu povedať principiálne „nie“, keď si to bude situácia žiadať. „Kompromisy s vlastným svedomím sa nikdy nikomu nevyplatili. Nechcem, aby sme išli cestou neustálych konfrontácií a bojov. Ak nám ide o dobro kraja, nepozerajme na vlastné záujmy a budujme ho spoločne. Názory môžeme mať odlišné, kraj však máme spoločný a jeho budovanie je našou povinnosťou,“ zdôraznil M. Majerský.

Inšpiráciou sú pre neho občania Prešovského kraja a nástrojom spolupráca prostredníctvom vecných argumentov, nie demagógie. „Stojíme na začiatku novej etapy. Máme jedinečnú šancu spoločne posunúť kvalitu života v našom kraji k lepšiemu. Ukážme svetu, že naša generácia môže zanechať výraznú stopu, aby aj tí, čo prídu po nás, mali byť na čo hrdí,“ zaprial si M. Majerský.

 

Predseda PSK Milan Majerský: Ukážme svetu, že naša generácia môže zanechať výraznú stopu

Správy / Ostatné / Predseda PSK Milan Majerský: Ukážme svetu, že naša generácia môže zanechať výraznú stopu

„Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy samosprávneho kraja, dodržiavať ústavu SR, ústavné zákony, zákony a ostatné všeobecne záväzné právne predpisy a pri výkone funkcie poslanca ich budem uplatňovať podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia,“ týmto sľubom, ktorý predniesla primátorka Prešova a poslankyňa Prešovského samosprávneho kraja Andrea Turčanová sa budú riadiť aj poslanci Zastupiteľstva PSK za okres Vranov nad Topľou Ján Ragan, Marek Fedor, Jozef Baran, Stanislav Obický, Peter Kocák a Jaroslav Makatúra, ktorý sľub zloží dodatočne, pretože v čase slávnostného zasadnutia bol v zahraničí.

Novozvolený predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský a novozvolení poslanci zložili slávnostný sľub v piatok 1. decembra. Nový župan prevzal vedenie kraja a Úrad PSK od doterajšieho predsedu Petra Chudíka, ktorý bol vo funkcii 16 rokov.

Peter Chudík viedol samosprávny kraj od jeho vzniku v roku 2002. „Budem rád, ak budete pokračovať v tom, čo sme začali. Je toho veľa, čo treba urobiť. Želám si, aby nastala kontinuita, aby sa niečo končilo a niečo nové začínalo,“ povedal vo svojom príhovore odstupujúci predseda PSK. Ako s úsmevom dodal, dáva z krku reťaz (symbol predsedu PSK, pozn. red.) a zavesil ju na krk Milanovi Majerskému s dodatkom, aby sa teraz mohol starať nový župan. Jeho prianím je, aby sa prestali otvárať „nožnice“ medzi západnými regiónmi Slovenska a Prešovským krajom, preto podal ruku na spoluprácu. „Momentálne mám dobrý pocit z toho, že predsedom je práve Milan Majerský, ktorý, dovolím si tvrdiť, prinesie pre kraj niečo lepšie, zdravšie, novú energiu. Verím, že tomu tak bude a tento môj pocit zostane najbližších päť rokov. Som pripravený na spoluprácu, ak bude potrebná,“ dodal už s vážnejším tónom v hlase P. Chudík.

Milan Majerský zdôraznil, že záväzok, ktorý mu bol zverený vo voľbách, prijíma s pokorou a oddanosťou pre službu v prospech spoločného dobra. Pripomenul, že hoci nie každý mu dal hlas, do spolupráce pri budovaní kraja a vzťahov založených na porozumení, ústretovosti a vzájomnej dôvere pozýva všetkých. Ako príklad uviedol gesto P. Chudíka, ktorému sa poďakoval za politickú korektnosť a slušnosť, pričom ocenil moment, kedy ho počas nedávneho udeľovania Cien PSK pozval na pódium, aby ich odovzdali spolu. „Takéhoto kroku sú schopní iba veľkí ľudia,“ uviedol M. Majerský na adresu svojho predchodcu a obidvaja zožali potlesk.

Z textu slávnostného sľubu vypichol slovo svedomie. Zdôraznil, že v náročnej službe predsedu PSK chce ostať rovným mužom, ktorý drží slovo a má odvahu povedať principiálne „nie“, keď si to bude situácia žiadať. „Kompromisy s vlastným svedomím sa nikdy nikomu nevyplatili. Nechcem, aby sme išli cestou neustálych konfrontácií a bojov. Ak nám ide o dobro kraja, nepozerajme na vlastné záujmy a budujme ho spoločne. Názory môžeme mať odlišné, kraj však máme spoločný a jeho budovanie je našou povinnosťou,“ zdôraznil M. Majerský.

Inšpiráciou sú pre neho občania Prešovského kraja a nástrojom spolupráca prostredníctvom vecných argumentov, nie demagógie. „Stojíme na začiatku novej etapy. Máme jedinečnú šancu spoločne posunúť kvalitu života v našom kraji k lepšiemu. Ukážme svetu, že naša generácia môže zanechať výraznú stopu, aby aj tí, čo prídu po nás, mali byť na čo hrdí,“ zaprial si M. Majerský.

 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok