Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Vranovčania nie sú len komparzisti, občan musí ostať autoritou

Správy / Mesto Vranov / Vranovčania nie sú len komparzisti, občan musí ostať autoritou

Téma Plasma Energy neotvorila iba otázku environmentálnych dopadov, ale aj prístup Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou k občanom. Poslanci Ľubomír Pidaný a Michal Mudrák im totiž vyslovili nedôveru. Archaický prístup k problému v demokracii odsúdiť nemôžeme, ale pokiaľ nechceme zažívať podobné cirkusy ako na bežiacom páse, moderná doba ponúka sériu možností, ako im predísť, pretože zámer investora bol verejný, a teda široká diskusia sa vylúčiť nedala.

K súčasnému stavu, kedy sa poslanci naťahujú, či povedia Plasma Energy áno alebo nie, vôbec nemuselo dôjsť. Celej hystérii sa dalo brilantne predísť. Keď som bol hovorcom mesta Stropkov a v miestnom hnedom priemyselnom parku chcela KFŠ Delta spracovávať pneumatiky, dostal som v živom vysielaní RTVS otázku, prečo investor nedostal dostatočný priestor odprezentovať svoj projekt. S prekvapením som skonštatoval, že súkromnej spoločnosti predsa nikto nemôže zakázať, aby nezvolávala tlačovky, neinzerovala v novinách, nedistribuovala v domácnostiach letáky, atď. A toto je aj problém Vranova.

Poslanci s Plasmou Energy problém nemali. Obavy vznikli až vtedy, keď sa na scéne objavila kategória „nebezpečné odpady“. K tomu niekto mohol povedať, že nejde o plazmové spracovanie, ale spaľovňu, čo sú odlišné kategórie. Keďže ide o novú technológiu, ľudia mali právo na obavy, aj podpísať petíciu. Práve tu vidím najväčšie zlyhanie investora, ktorý podcenil situáciu. Pokiaľ chcem seriózne investovať, informáciu prinesiem až „do kuchyne“.

Keď idem investovať do regiónu, kde je verejnosť citlivá na environmentálnu záťaž, oslovím mediálnu agentúru a zadám jej úlohu pripraviť kampaň. Atraktívnym spôsobom vysvetlím históriu vývoja plazmovej technológie, jej využitie vo vyspelých krajinách, rozdiel medzi spaľovaním a plazmou, sústredím sa na legendárnu scénu s rozoberaním mobilného telefónu, pridám reportáž z Rzeszowa a Prahy. Šikovní režisér to musí zvládnuť s noblesou. Výstupom môže byť video na youtube, PR správy na internete, či v printových médiách. Ľ. Pidaný si nevie predstaviť, ako osloviť 20 000 Vranovčanov. Riešenie je jednoduché – sériou letákov v schránkach a uverejnením materiálov vo Vranovskom hlásniku, ktorý je distribuovaný do všetkých domácností. Ak by sa verejnosť necítila ohrozená, mohli by signatári petície klopať na dvere, ale neuspeli by. Pokiaľ totiž chýbajú relevantné informácie, obavy sú logickým krokom. Ľ. Pidaný požiadal novinárov, aby veľkými písmenami napísali, že 4 000 ľudí bolo oklamaných s tým, že on náklady na farbu zaplatí. Kampaň mala prísť na začiatku, nie teraz, keď je verejnosť polarizovaná.

Každý musí súhlasiť s obidvoma poslancami, Ľ. Pidaným, aj M. Mudrákom, že téma plazmového spracovania je odbornou témou, bez prítomnosti emócií, ega, či prípadných politických ambícií (ako sa to tiež interpretuje). Ak som správne pochopil, doteraz sa nikto v zastupiteľstve neštylizoval do polohy experta na plazmový proces. Jedna vec je totiž naštudovať si tému, druhá vec je mať experimentálne skúsenosti minimálne z laboratórneho prostredia. Z toho dôvodu by malo byť autoritou, ktorá spracuje objektívne a erudované stanovisko, ministerstvo životného prostredia. Máme však dôveru v štát? Ja štátu v princípe neverím. O to viac, ak elitní poslanci MsZ, budú tvrdiť, že občanom patrí v procese EIA iba bezvýznamná úloha komparzistov. Rovnako za šťastné nepovažujem zvolať verejné prerokovanie o 10.30 hod, kedy je väčšina ľudí v zamestnaní.

Vylúčiť občana z rozhodovania a života samosprávy je krokom späť. Radnica totiž potrebuje ľudí. Ako najžiarivejšie príklady uvediem odpadové hospodárstvo, či rezidentské parkovanie, kde bude potrebovať mestský úrad poznať názor ľudí, lebo to bude o Vranovčanoch, nie o poslancoch.

Vranovčania sú síce konzer­vatívnejší (asi nevykydnú vlečku hnoja pred MsÚ, ako sa to stalo v Michalovciach), ale podceňovať ich nie je absolútne na mieste. Bez populistických rečí o volených zástupcoch má vzťah samospráva – občan príliš úzke prepojenie, možno by sa dalo písať až o vzájomnej závislosti, preto sa treba z chýb pri Plasma Energy poučiť. Ľudia chcú pracovať, nie sledovať cirkus.
 

Vranovčania nie sú len komparzisti, občan musí ostať autoritou

Správy / Mesto Vranov / Vranovčania nie sú len komparzisti, občan musí ostať autoritou

Téma Plasma Energy neotvorila iba otázku environmentálnych dopadov, ale aj prístup Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou k občanom. Poslanci Ľubomír Pidaný a Michal Mudrák im totiž vyslovili nedôveru. Archaický prístup k problému v demokracii odsúdiť nemôžeme, ale pokiaľ nechceme zažívať podobné cirkusy ako na bežiacom páse, moderná doba ponúka sériu možností, ako im predísť, pretože zámer investora bol verejný, a teda široká diskusia sa vylúčiť nedala.

K súčasnému stavu, kedy sa poslanci naťahujú, či povedia Plasma Energy áno alebo nie, vôbec nemuselo dôjsť. Celej hystérii sa dalo brilantne predísť. Keď som bol hovorcom mesta Stropkov a v miestnom hnedom priemyselnom parku chcela KFŠ Delta spracovávať pneumatiky, dostal som v živom vysielaní RTVS otázku, prečo investor nedostal dostatočný priestor odprezentovať svoj projekt. S prekvapením som skonštatoval, že súkromnej spoločnosti predsa nikto nemôže zakázať, aby nezvolávala tlačovky, neinzerovala v novinách, nedistribuovala v domácnostiach letáky, atď. A toto je aj problém Vranova.

Poslanci s Plasmou Energy problém nemali. Obavy vznikli až vtedy, keď sa na scéne objavila kategória „nebezpečné odpady“. K tomu niekto mohol povedať, že nejde o plazmové spracovanie, ale spaľovňu, čo sú odlišné kategórie. Keďže ide o novú technológiu, ľudia mali právo na obavy, aj podpísať petíciu. Práve tu vidím najväčšie zlyhanie investora, ktorý podcenil situáciu. Pokiaľ chcem seriózne investovať, informáciu prinesiem až „do kuchyne“.

Keď idem investovať do regiónu, kde je verejnosť citlivá na environmentálnu záťaž, oslovím mediálnu agentúru a zadám jej úlohu pripraviť kampaň. Atraktívnym spôsobom vysvetlím históriu vývoja plazmovej technológie, jej využitie vo vyspelých krajinách, rozdiel medzi spaľovaním a plazmou, sústredím sa na legendárnu scénu s rozoberaním mobilného telefónu, pridám reportáž z Rzeszowa a Prahy. Šikovní režisér to musí zvládnuť s noblesou. Výstupom môže byť video na youtube, PR správy na internete, či v printových médiách. Ľ. Pidaný si nevie predstaviť, ako osloviť 20 000 Vranovčanov. Riešenie je jednoduché – sériou letákov v schránkach a uverejnením materiálov vo Vranovskom hlásniku, ktorý je distribuovaný do všetkých domácností. Ak by sa verejnosť necítila ohrozená, mohli by signatári petície klopať na dvere, ale neuspeli by. Pokiaľ totiž chýbajú relevantné informácie, obavy sú logickým krokom. Ľ. Pidaný požiadal novinárov, aby veľkými písmenami napísali, že 4 000 ľudí bolo oklamaných s tým, že on náklady na farbu zaplatí. Kampaň mala prísť na začiatku, nie teraz, keď je verejnosť polarizovaná.

Každý musí súhlasiť s obidvoma poslancami, Ľ. Pidaným, aj M. Mudrákom, že téma plazmového spracovania je odbornou témou, bez prítomnosti emócií, ega, či prípadných politických ambícií (ako sa to tiež interpretuje). Ak som správne pochopil, doteraz sa nikto v zastupiteľstve neštylizoval do polohy experta na plazmový proces. Jedna vec je totiž naštudovať si tému, druhá vec je mať experimentálne skúsenosti minimálne z laboratórneho prostredia. Z toho dôvodu by malo byť autoritou, ktorá spracuje objektívne a erudované stanovisko, ministerstvo životného prostredia. Máme však dôveru v štát? Ja štátu v princípe neverím. O to viac, ak elitní poslanci MsZ, budú tvrdiť, že občanom patrí v procese EIA iba bezvýznamná úloha komparzistov. Rovnako za šťastné nepovažujem zvolať verejné prerokovanie o 10.30 hod, kedy je väčšina ľudí v zamestnaní.

Vylúčiť občana z rozhodovania a života samosprávy je krokom späť. Radnica totiž potrebuje ľudí. Ako najžiarivejšie príklady uvediem odpadové hospodárstvo, či rezidentské parkovanie, kde bude potrebovať mestský úrad poznať názor ľudí, lebo to bude o Vranovčanoch, nie o poslancoch.

Vranovčania sú síce konzer­vatívnejší (asi nevykydnú vlečku hnoja pred MsÚ, ako sa to stalo v Michalovciach), ale podceňovať ich nie je absolútne na mieste. Bez populistických rečí o volených zástupcoch má vzťah samospráva – občan príliš úzke prepojenie, možno by sa dalo písať až o vzájomnej závislosti, preto sa treba z chýb pri Plasma Energy poučiť. Ľudia chcú pracovať, nie sledovať cirkus.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok