Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Fenomén čiernych stavieb špatí Domašu, samospráva chce reagovať razantne

Správy / Obce / Fenomén čiernych stavieb špatí Domašu, samospráva chce reagovať razantne

 Fenomén čiernych stavieb špatí Domašu, samospráva chce reagovať razantne

Okolie vodnej nádrže Domaša špatia čierne stavby. Starostovia dotknutých obcí na tento negatívny fenomén upozorňujú pravidelne už niekoľko rokov, preto obec Kvakovce zvolala pracovné stretnutie za účastí zástupcov samosprávy, štátnej správy, vodohospodárov, rybárov a členky externého expertného tímu splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté regióny Ivety Niňajovej.

Pokiaľ sa vodná nádrž Domaša chce opäť rozvíjať ako atraktívna destinácia cestovného ruchu, musí sa, ako s jedným z nepríjemných detailov, vysporiadať s fenoménom čiernych stavieb. Napríklad obec Kvakovce ich v minulosti zlikvidovala dvanásť, ale aj napriek tomu sa v jej katastri stále nachádza ďalších tridsaťtri rôznych búd. „Všetky čierne stavby máme podrobne zmapované, geodeticky zamerané a postupne ich likvidujeme z nášho chotára,“ reagoval starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Ako ďalej upozornil, pod súčasným stavom je podpísaná predovšetkým komunita rybárov a hoci nikomu nechce brániť v chytaní rýb, pripomína, že situácia sa stáva neakceptovateľnou, preto samospráva navrhuje, aby ministerstvo obmedzilo výkon rybárskeho práva v území, kde sú postavené čierne stavby. „Znamenalo by to toľko, že rybári by na svojich miestach, kde majú tieto búdy, nemohli legálne chytať ryby a boli by z nich pytliaci. Obmedzenie bude dovtedy, pokiaľ vlastníci búd tieto čierne stavby neodstránia. V západnej Európe by ich vlastníci mali obrovské problémy, ale u nás je anarchia a nikto to doteraz neriešil,“ vysvetľoval R. Kapraľ.

Zároveň zdôraznil, že sú pripravení na dialóg a spoluprácu s rybármi, ale za jasne stanovených pravidiel. Obec v takomto prípade nemá problém personálne participovať na likvidovaní takýchto stavieb. „Pokiaľ tak sami neurobia, maringotky im budú na nič, lebo legálne tam ryby môcť chytať nebudú. Nie my budeme chodiť a hľadať vlastníkov, prosiť sa, riešiť zložité konania, ale karta sa obráti. Keď budú chcieť chytať ryby, budú musieť začať od seba. Takýmto jednoduchým spôsobom by sa dali vyriešiť čierne stavby aj na Liptovskej Mare, Ružíne a podobne,“ uviedol R. Kapraľ.

V Kvakovciach našli inšpiráciu pre obmedzenie výkonu rybárskeho práva v legislatívnom návrhu, podľa ktorého môže byť zadržaný vodičský preukaz napríklad aj kvôli nezaplatenému výživnému. „Ani v tomto prípade nemá nič spoločné platenie výživného s vodičákom, ide tu skôr o motiváciu pre platiteľov výživného, aby ho naozaj platili,“ dodal R. Kapraľ.

Po komunikácii s ministerstvom je optimistom v tom zmysle, že by mohli nájsť spoločnú reč, pretože, ako zdôraznil, inej cesty niet. „Tento stav je dlhodobo neudržateľný a anarchia sa musí skončiť. Hneď ako budú búdy odpratané, dáme návrh na zrušenie obmedzenia výkonu rybárskeho práva, nech rybári aj naďalej chytajú ryby a užívajú si prírodu,“ navrhol scenár R. Kapraľ.

Ešte viac alarmujúca je situácia v katastrálnom území Bžian, kde v roku 2015, vrátane rekreačnej oblasti Valkov a kempingu Valkov – Tíšava smerom na Trepec, evidovali deväťdesiatštyri (!) nepovolených objektov, z ktorých sa drvivá väčšina nachádza na pozemkoch v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku a časť na pozemkoch Lesnej a urbárskej spoločnosti Bžany. „Každého majiteľa sme vyzvali, aby na obecný úrad doručil povolenie o tom, kto im takúto stavbu povolil alebo aby prišli navrhnúť riešenie a určili čas na jej odstránenie. Dokonca sme im vyšli natoľko v ústrety, že sme ponúkli na odpredaj náhradné pozemky, síce nie pod cestou a v ochrannom pásme, ale v katastrálnom území našej obce. Bilancia je taká, že jedenásti si pozemky kúpili a dvaja svoje nepovolené objekty odsťahovali,“ referovala starosta obce Bžany Mária Kasičová.

V prípade Bžian je súčasný stav o to viac neakceptovateľný, že podkopávaním miestnej komunikácie a následným budovaním rôznych objektov priamo pri brehu Domaše dochádza medzi obcou a RO Valkov k poškodzovaniu a narúšaniu stability cestného telesa. Správcu územia, na ktorom sa tieto objekty nachádzajú, Slovenský vodohospodársky podnik upozorňuje M. Kasičová opakovane od roku 2015. Ako dodala, podľa jej informácií, nielenže nedochádza k likvidácii čiernych stavieb, ale práve naopak pribúdajú ďalšie bez súhlasu obce a SVP, ktorý však vlastníkom adresoval výzvy s určením termínu, dokedy ich majú odstrániť, pričom lehota bola do augusta 2017. „Keďže k ich odstráneniu nedošlo, mali by sme dostať v najbližších dňoch zoznam vlastníkov a stavebný úrad by mal začať konať. Musíme však rozlišovať, či objekty sú alebo nie sú stavbami. Tie objekty, ktoré sú stavby, by mali ísť v línii stavebného zákona s nariadením na ich odstránenie a tie, ktoré stavbami nie sú, by sme riešili podľa nového zákona o odpadoch alebo podľa zákona o ochrane prírody, keďže ide o III. stupeň ochrany, pretože Domaša je ešte stále určená ako možný zdroj pitnej vody,“ pripomenula M. Kasičová.     
 

Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Zelená Lagúna Lenka Stieber

Fenomén čiernych stavieb špatí Domašu, samospráva chce reagovať razantne

Správy / Obce / Fenomén čiernych stavieb špatí Domašu, samospráva chce reagovať razantne

 Fenomén čiernych stavieb špatí Domašu, samospráva chce reagovať razantne

Okolie vodnej nádrže Domaša špatia čierne stavby. Starostovia dotknutých obcí na tento negatívny fenomén upozorňujú pravidelne už niekoľko rokov, preto obec Kvakovce zvolala pracovné stretnutie za účastí zástupcov samosprávy, štátnej správy, vodohospodárov, rybárov a členky externého expertného tímu splnomocnenca vlády SR pre najmenej rozvinuté regióny Ivety Niňajovej.

Pokiaľ sa vodná nádrž Domaša chce opäť rozvíjať ako atraktívna destinácia cestovného ruchu, musí sa, ako s jedným z nepríjemných detailov, vysporiadať s fenoménom čiernych stavieb. Napríklad obec Kvakovce ich v minulosti zlikvidovala dvanásť, ale aj napriek tomu sa v jej katastri stále nachádza ďalších tridsaťtri rôznych búd. „Všetky čierne stavby máme podrobne zmapované, geodeticky zamerané a postupne ich likvidujeme z nášho chotára,“ reagoval starosta Kvakoviec Radovan Kapraľ.

Ako ďalej upozornil, pod súčasným stavom je podpísaná predovšetkým komunita rybárov a hoci nikomu nechce brániť v chytaní rýb, pripomína, že situácia sa stáva neakceptovateľnou, preto samospráva navrhuje, aby ministerstvo obmedzilo výkon rybárskeho práva v území, kde sú postavené čierne stavby. „Znamenalo by to toľko, že rybári by na svojich miestach, kde majú tieto búdy, nemohli legálne chytať ryby a boli by z nich pytliaci. Obmedzenie bude dovtedy, pokiaľ vlastníci búd tieto čierne stavby neodstránia. V západnej Európe by ich vlastníci mali obrovské problémy, ale u nás je anarchia a nikto to doteraz neriešil,“ vysvetľoval R. Kapraľ.

Zároveň zdôraznil, že sú pripravení na dialóg a spoluprácu s rybármi, ale za jasne stanovených pravidiel. Obec v takomto prípade nemá problém personálne participovať na likvidovaní takýchto stavieb. „Pokiaľ tak sami neurobia, maringotky im budú na nič, lebo legálne tam ryby môcť chytať nebudú. Nie my budeme chodiť a hľadať vlastníkov, prosiť sa, riešiť zložité konania, ale karta sa obráti. Keď budú chcieť chytať ryby, budú musieť začať od seba. Takýmto jednoduchým spôsobom by sa dali vyriešiť čierne stavby aj na Liptovskej Mare, Ružíne a podobne,“ uviedol R. Kapraľ.

V Kvakovciach našli inšpiráciu pre obmedzenie výkonu rybárskeho práva v legislatívnom návrhu, podľa ktorého môže byť zadržaný vodičský preukaz napríklad aj kvôli nezaplatenému výživnému. „Ani v tomto prípade nemá nič spoločné platenie výživného s vodičákom, ide tu skôr o motiváciu pre platiteľov výživného, aby ho naozaj platili,“ dodal R. Kapraľ.

Po komunikácii s ministerstvom je optimistom v tom zmysle, že by mohli nájsť spoločnú reč, pretože, ako zdôraznil, inej cesty niet. „Tento stav je dlhodobo neudržateľný a anarchia sa musí skončiť. Hneď ako budú búdy odpratané, dáme návrh na zrušenie obmedzenia výkonu rybárskeho práva, nech rybári aj naďalej chytajú ryby a užívajú si prírodu,“ navrhol scenár R. Kapraľ.

Ešte viac alarmujúca je situácia v katastrálnom území Bžian, kde v roku 2015, vrátane rekreačnej oblasti Valkov a kempingu Valkov – Tíšava smerom na Trepec, evidovali deväťdesiatštyri (!) nepovolených objektov, z ktorých sa drvivá väčšina nachádza na pozemkoch v správe Slovenského vodohospodárskeho podniku a časť na pozemkoch Lesnej a urbárskej spoločnosti Bžany. „Každého majiteľa sme vyzvali, aby na obecný úrad doručil povolenie o tom, kto im takúto stavbu povolil alebo aby prišli navrhnúť riešenie a určili čas na jej odstránenie. Dokonca sme im vyšli natoľko v ústrety, že sme ponúkli na odpredaj náhradné pozemky, síce nie pod cestou a v ochrannom pásme, ale v katastrálnom území našej obce. Bilancia je taká, že jedenásti si pozemky kúpili a dvaja svoje nepovolené objekty odsťahovali,“ referovala starosta obce Bžany Mária Kasičová.

V prípade Bžian je súčasný stav o to viac neakceptovateľný, že podkopávaním miestnej komunikácie a následným budovaním rôznych objektov priamo pri brehu Domaše dochádza medzi obcou a RO Valkov k poškodzovaniu a narúšaniu stability cestného telesa. Správcu územia, na ktorom sa tieto objekty nachádzajú, Slovenský vodohospodársky podnik upozorňuje M. Kasičová opakovane od roku 2015. Ako dodala, podľa jej informácií, nielenže nedochádza k likvidácii čiernych stavieb, ale práve naopak pribúdajú ďalšie bez súhlasu obce a SVP, ktorý však vlastníkom adresoval výzvy s určením termínu, dokedy ich majú odstrániť, pričom lehota bola do augusta 2017. „Keďže k ich odstráneniu nedošlo, mali by sme dostať v najbližších dňoch zoznam vlastníkov a stavebný úrad by mal začať konať. Musíme však rozlišovať, či objekty sú alebo nie sú stavbami. Tie objekty, ktoré sú stavby, by mali ísť v línii stavebného zákona s nariadením na ich odstránenie a tie, ktoré stavbami nie sú, by sme riešili podľa nového zákona o odpadoch alebo podľa zákona o ochrane prírody, keďže ide o III. stupeň ochrany, pretože Domaša je ešte stále určená ako možný zdroj pitnej vody,“ pripomenula M. Kasičová.     
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok