Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Primátor Ján Ragan: Mesto je finančne stabilizované

Správy / Mesto Vranov / Primátor Ján Ragan: Mesto je finančne stabilizované

Primátor Ján Ragan: Mesto je finančne stabilizované

Mestské zastupiteľstvo bude vo štvrtok rokovať dvakrát. Druhé zasadnutie, ktoré primátor Ján Ragan zvolal na základe žiadosti podpísanej 23 poslancami, sa bude venovať medializovaným informáciám týkajúcich sa vznesenia obvinenia pri financovaní projektu „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou“, stavu príprav, resp. rozpracovanosti akcií na rok 2018 a stanovením postupu čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v roku 2018.

Dôvodom, pre ktorý poslanci žiadali zvolať „mimoriadne“ MsZ, je kauza stojísk vybudovaných v rámci projektu Intenzifikácie separovaného zberu vo Vranove nad Topľou a medializované informácie o obvinení štyroch osôb, vrátane primátora Jána Ragana, zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu s obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu, plus ďalších dvoch osôb za účastníctvo vo forme pomoci.

Keďže vyšetrovateľ vyčíslil spôsobenú škodu poskytovateľovi - Ministerstvu životného prostredia SR v celkovej výške na 3,1 mil. eur, poslanci majú obavu, ako by sa prípadné vyplatenie tejto sumy premietlo v budúcnosti do rozpočtu a možností mesta Vranov nad Topľou investovať do nevyhnutných priorít. Za týchto okolností považujú za zodpovedné opätovne sa zaoberať plánovanými investíciami vo výške viac ako 2 mil. eur do rekonštrukcie miestnych komunikácií a 3. etapy centra mesta z úverových prostriedkov. „Poslanci chcú mať informácie, aby vedeli reálne zhodnotiť situáciu mesta, preto o tom budeme hovoriť. Mesto je však finančne stabilizované a pripravené investičné akcie dokážeme bez problémov prefinancovať,“ reagoval na štvrtkovej tlačovej konferencii primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. Vo vzťahu k obave z vrátenia finančných prostriedkov zdôraznil, že v dohľadnej dobe ju považuje za neopodstatnenú. Hoci kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu nechcel hovoriť o detailoch obvinenia, pripomenul, že pôjde o zdĺhavý proces. „Určite využijeme všetky opravné prostriedky a dovolania, aby sme obvinenia vyvrátili. Pokiaľ niekto hovorí o vrátení peňazí, ministerstvo môže porušenie zmluvy konštatovať až vtedy, keď celé konanie naozaj preukáže obvineným vinu. Chcem opäť zdôrazniť, že mesto v rámci projektu získalo všetky veci, ktoré získať malo, pričom nezmizla ani jedna tehla, nechýba ani jedna skrutka... Spochybňovaný je iba termín ukončenia. Z toho dôvodu je to pre obvinených citlivá téma, pretože nikto sa neobohatil, nikto neukrátil mesto, ani úniu,“ uviedol J. Ragan.

V prípade 3. etapy rekonštrukcie centra mesta J. Ragan poukázal na fakt, že tento projekt nie je iba o reprezentatívnom zámere, ale aj o realizácii nevyhnutných funkčných priorít. „Potrebujeme zrealizovať úpravu chodníkov, cesty, kanalizácie, verejného osvetlenia, doplniť lavičky... Ide o to, či to urobíme ako bežné opravy alebo ich zahrnieme do komplexného projektu, ktorý nebude iba o estetike a reprezentatívnom rozsahu, ale v prvom rade o širších súvislostiach s dôrazom na nevyhnutné funkčné prvky,“ vysvetľoval J. Ragan.

Finančnej kondícii mesta sa na tlačovke venoval vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý, ktorý za kľúčovú považuje udržateľnosť hospodárenia. Jedným z ukazovateľov je vývoj zadlženosti, ktorú sa za posledných šesť rokov podarilo v prípade mesta Vranov nad Topľou znížiť zo 7 145 000 € na 4 957 000 €, pritom v roku 2017 to bolo o čiastku 324 000 €. Ako ďalší ukazovateľ ponúkol porovnanie bežných príjmov a výdavkov, čo od roku 2012 vychádza 4 178 000 € (príjmy) vs. 2 998 000 € (výdavky). Taktiež poukázal na fakt, že vranovskej radnici sa darilo navýšiť majetok mesta. Kým v roku 2016 predstavoval čistý majetok na občana vo Vranove nad Topľou 2 525 €, slovenský priemer obcí bol v rovnakom období 1 364 €. „Bežné príjmy mesta za posledných šesť rokov rástli rýchlejšie ako bežné výdavky. Spôsobené to bolo tým, že príjmy z podielových daní sa zvyšovali, ale podiel na tom má i náš prístup k hospodáreniu mesta, kedy sme dokázali šetriť aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Ak sa budeme baviť o roku 2017, rozdiel medzi bežnými výdavkami a príjmami predstavuje plus 1 180 000 eur. Z tohto rozdielu by mala byť hradená aj istina úverov za aktuálny rok, pričom momentálne splácame úvery vo výške 320 000 eur. Z toho teda vyplýva, že máme rezervu na splátky aj pre prípadné ďalšie úvery,“ vysvetľoval vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý a doplnil, že súčasná zadlženosť mesta dosahuje v percentuálnom vyjadrení 26%. „Aj po prijatí úveru na tretiu etapu centra mesta a rekonštrukciu miestnych komunikácií naše zadlženie nedosiahne ani 40%, pritom maximom pre dlhovú službu je podľa zákona 60%,“ dodal M. Malý.

Primátor Ján Ragan: Mesto je finančne stabilizované

Správy / Mesto Vranov / Primátor Ján Ragan: Mesto je finančne stabilizované

Primátor Ján Ragan: Mesto je finančne stabilizované

Mestské zastupiteľstvo bude vo štvrtok rokovať dvakrát. Druhé zasadnutie, ktoré primátor Ján Ragan zvolal na základe žiadosti podpísanej 23 poslancami, sa bude venovať medializovaným informáciám týkajúcich sa vznesenia obvinenia pri financovaní projektu „Intenzifikácia separovaného zberu vo Vranove nad Topľou“, stavu príprav, resp. rozpracovanosti akcií na rok 2018 a stanovením postupu čerpania finančných prostriedkov z rozpočtu mesta v roku 2018.

Dôvodom, pre ktorý poslanci žiadali zvolať „mimoriadne“ MsZ, je kauza stojísk vybudovaných v rámci projektu Intenzifikácie separovaného zberu vo Vranove nad Topľou a medializované informácie o obvinení štyroch osôb, vrátane primátora Jána Ragana, zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu s obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu, plus ďalších dvoch osôb za účastníctvo vo forme pomoci.

Keďže vyšetrovateľ vyčíslil spôsobenú škodu poskytovateľovi - Ministerstvu životného prostredia SR v celkovej výške na 3,1 mil. eur, poslanci majú obavu, ako by sa prípadné vyplatenie tejto sumy premietlo v budúcnosti do rozpočtu a možností mesta Vranov nad Topľou investovať do nevyhnutných priorít. Za týchto okolností považujú za zodpovedné opätovne sa zaoberať plánovanými investíciami vo výške viac ako 2 mil. eur do rekonštrukcie miestnych komunikácií a 3. etapy centra mesta z úverových prostriedkov. „Poslanci chcú mať informácie, aby vedeli reálne zhodnotiť situáciu mesta, preto o tom budeme hovoriť. Mesto je však finančne stabilizované a pripravené investičné akcie dokážeme bez problémov prefinancovať,“ reagoval na štvrtkovej tlačovej konferencii primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan. Vo vzťahu k obave z vrátenia finančných prostriedkov zdôraznil, že v dohľadnej dobe ju považuje za neopodstatnenú. Hoci kvôli prebiehajúcemu vyšetrovaniu nechcel hovoriť o detailoch obvinenia, pripomenul, že pôjde o zdĺhavý proces. „Určite využijeme všetky opravné prostriedky a dovolania, aby sme obvinenia vyvrátili. Pokiaľ niekto hovorí o vrátení peňazí, ministerstvo môže porušenie zmluvy konštatovať až vtedy, keď celé konanie naozaj preukáže obvineným vinu. Chcem opäť zdôrazniť, že mesto v rámci projektu získalo všetky veci, ktoré získať malo, pričom nezmizla ani jedna tehla, nechýba ani jedna skrutka... Spochybňovaný je iba termín ukončenia. Z toho dôvodu je to pre obvinených citlivá téma, pretože nikto sa neobohatil, nikto neukrátil mesto, ani úniu,“ uviedol J. Ragan.

V prípade 3. etapy rekonštrukcie centra mesta J. Ragan poukázal na fakt, že tento projekt nie je iba o reprezentatívnom zámere, ale aj o realizácii nevyhnutných funkčných priorít. „Potrebujeme zrealizovať úpravu chodníkov, cesty, kanalizácie, verejného osvetlenia, doplniť lavičky... Ide o to, či to urobíme ako bežné opravy alebo ich zahrnieme do komplexného projektu, ktorý nebude iba o estetike a reprezentatívnom rozsahu, ale v prvom rade o širších súvislostiach s dôrazom na nevyhnutné funkčné prvky,“ vysvetľoval J. Ragan.

Finančnej kondícii mesta sa na tlačovke venoval vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý, ktorý za kľúčovú považuje udržateľnosť hospodárenia. Jedným z ukazovateľov je vývoj zadlženosti, ktorú sa za posledných šesť rokov podarilo v prípade mesta Vranov nad Topľou znížiť zo 7 145 000 € na 4 957 000 €, pritom v roku 2017 to bolo o čiastku 324 000 €. Ako ďalší ukazovateľ ponúkol porovnanie bežných príjmov a výdavkov, čo od roku 2012 vychádza 4 178 000 € (príjmy) vs. 2 998 000 € (výdavky). Taktiež poukázal na fakt, že vranovskej radnici sa darilo navýšiť majetok mesta. Kým v roku 2016 predstavoval čistý majetok na občana vo Vranove nad Topľou 2 525 €, slovenský priemer obcí bol v rovnakom období 1 364 €. „Bežné príjmy mesta za posledných šesť rokov rástli rýchlejšie ako bežné výdavky. Spôsobené to bolo tým, že príjmy z podielových daní sa zvyšovali, ale podiel na tom má i náš prístup k hospodáreniu mesta, kedy sme dokázali šetriť aj vo výdavkovej časti rozpočtu. Ak sa budeme baviť o roku 2017, rozdiel medzi bežnými výdavkami a príjmami predstavuje plus 1 180 000 eur. Z tohto rozdielu by mala byť hradená aj istina úverov za aktuálny rok, pričom momentálne splácame úvery vo výške 320 000 eur. Z toho teda vyplýva, že máme rezervu na splátky aj pre prípadné ďalšie úvery,“ vysvetľoval vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý a doplnil, že súčasná zadlženosť mesta dosahuje v percentuálnom vyjadrení 26%. „Aj po prijatí úveru na tretiu etapu centra mesta a rekonštrukciu miestnych komunikácií naše zadlženie nedosiahne ani 40%, pritom maximom pre dlhovú službu je podľa zákona 60%,“ dodal M. Malý.

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok