Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Ľ. Pidaný: Subvenčný podvod pohne s každým zodpovedne zmýšľajúcim poslancom

Správy / Mesto Vranov / Ľ. Pidaný: Subvenčný podvod pohne s každým zodpovedne zmýšľajúcim poslancom

Ľ. Pidaný: Subvenčný podvod pohne s každým zodpovedne zmýšľajúcim poslancom

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo, o ktoré požiadalo dvadsaťtri poslancov, dalo odpovede iba na dva z troch bodov. Po vyjadrení primátora Jána Ragana k vzneseným obvineniam pri financovaní projektu Intenzifikácie separovaného zberu vo Vranove nad Topľou a informácií o plánovaných investičných akciách v roku 2018, MsZ prijalo uznesenie, ktorým žiada pripraviť podrobnú písomnú analýzu možných finančných dopadov a rizík na rozpočet a chod mesta v prípade, že by mesto muselo poskytnuté finančné prostriedky v rámci spomínaného projektu vrátiť.

Primátor Ján Ragan vo štvrtok zopakoval, že žiadna z obvinených osôb nezískala z projektu Intenzifikácie separovaného zberu osobný majetkový, či finančný prospech, pretože neoprávnené finančné prostriedky malo údajne získať mesto Vranov nad Topľou. Taktiež pripomenul, že sporný je iba termín ukončenia výstavby stojísk. „Verím, že v procese vyšetrovania sa preukáže naša nevina a nebudeme stíhaní za to, že neboli dodržané termíny. Z toho dôvodu verím, že ani mesto nebude musieť vrátiť finančné prostriedky, no poslanci sa obávajú práve tohto scenára, ale aj v takomto prípade sú možné viaceré alternatívy. Môžem však povedať, že mestu určite nehrozí nútená správa alebo aby sme sa v dohľadnej dobe dostali v súvislosti s vyšetrovaním do vážnych finančných problémov,“ uviedol Ján Ragan.

V situácii, kedy boli vznesené obvinenia voči konkrétnym osobám zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu s obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu, poslanci definovali víziu investovať v roku 2018 viac ako 2 mil. eur. z úverových zdrojov do opravy miestnych komunikácií a rekonštrukcie 3. etapy centra mesta ako rizikovú. „Rozhodnutie je v rukách poslancov. Ak usúdia, že nie je potrebné brať úver a realizovať investičné akcie, nebudú sa realizovať. Podľa dostupných informácií, ktoré máme k dispozícii, je naša finančná situácia dobrá a keby aj boli spomínané akcie zrealizované, mesto by to neohrozilo,“ reagoval J. Ragan a dodal, že hoci nechce predbiehať udalosti, faktom ostáva, že v prípade záväzku vrátiť finančné prostriedky by s Ministerstvom životného prostredia SR rokovali o výške, termíne, či variante so splátkami, pričom nevylúčil ani súdny spor. „Medzi mestom a ministerstvom je zmluva, ktorú taktiež nie je jednoduché vypovedať,“ doplnil primátor Vranova nad Topľou.

Keďže vyšetrovateľ vyčíslil spôsobenú škodu poskytovateľovi - Ministerstvu životného prostredia SR v celkovej výške na 3,1 mil. eur, požiadali poslanci o podrobnú písomnú analýzu možných finančných dopadov a rizík na rozpočet a chod mesta v prípade, že by mesto muselo poskytnuté finančné prostriedky na projekt Intenzifikácie separovaného zberu vrátiť. Podľa Igora Šestáka je v tejto súvislosti zásadnou aj odpoveď na otázku, ako sa za týchto okolností premietnu do finančnej kondície mesta plánované úvery vo výške viac ako 2 mil. eur. „Bude ohrozený chod mesta po jeho základné funkcie alebo „len“ ďalšie investičné akcie? Napriek tomu, že výška, v akej by sa finančné prostriedky museli vrátiť, by bola predmetom rokovaní, opatrnosť a zodpovednosť sú dnes naozaj na mieste,“ konštatoval Igor Šesták a pokračoval: „Nemôžeme rozhodnúť o úveroch v situácii, kedy nemáme k dispozícii podklady. Nebavíme sa totiž o zodpovednosti iba pre tento rok, ktorý máme pred sebou, ale musíme sa na to pozrieť najmä v dlhodobom horizonte, kedy už ani my nemusíme byť poslancami. Určite by nebolo správne zaťažiť rozpočet a nechať takéto dedičstvo pre ďalšie zastupiteľstvo.“

Ľubomír Pidaný konštatoval, že poslanci získali informácie o vznesení obvinení iba z médií, čo ich však motivovalo k tomu, aby sa tejto téme začali venovať iniciatívne a so všetkou vážnosťou aj kvôli tomu, že primátor Ján Ragan nenaplnil ich očakávania „o akčnejšom prístupe v niektorých momentoch“. „Keď sa v médiách rozpráva o subvenčnom podvode a je s tým spojené mesto Vranov nad Topľou, podľa mňa, to pohne s každým zodpovedne zmýšľajúcim poslancom. Z toho dôvodu sme sa začali medializovanými okolnosťami zaoberať aj my, lebo v konečnom dôsledku je ohrozené mesto ako také, ak by sme museli vracať finančné prostriedky,“ vysvetľoval Ľubomír Pidaný.

O pozastavení úverov na opravu miestnych komunikácií a 3. etapu rekonštrukcie centra mesta špekulovať nechcel, pokiaľ nebudú mať s kolegami v rukách analýzu s alternatívami všetkých možných dopadov. „Nechceli sme v tom nechať primátora samého, lebo ako štatutár nie je v ľahkej situácii. Myslím si, že aj toto MsZ malo byť podaním pomocnej ruky a zároveň upozornením na to, že nám neuškodí, ak budeme v tomto momente pri narábaní s finančnými prostriedkami mesta viac opatrní, aby sme riziká pri hľadaní kompromisov minimalizovali,“ zdôraznil Ľ. Pidaný.   
 

Ľ. Pidaný: Subvenčný podvod pohne s každým zodpovedne zmýšľajúcim poslancom

Správy / Mesto Vranov / Ľ. Pidaný: Subvenčný podvod pohne s každým zodpovedne zmýšľajúcim poslancom

Ľ. Pidaný: Subvenčný podvod pohne s každým zodpovedne zmýšľajúcim poslancom

Mimoriadne mestské zastupiteľstvo, o ktoré požiadalo dvadsaťtri poslancov, dalo odpovede iba na dva z troch bodov. Po vyjadrení primátora Jána Ragana k vzneseným obvineniam pri financovaní projektu Intenzifikácie separovaného zberu vo Vranove nad Topľou a informácií o plánovaných investičných akciách v roku 2018, MsZ prijalo uznesenie, ktorým žiada pripraviť podrobnú písomnú analýzu možných finančných dopadov a rizík na rozpočet a chod mesta v prípade, že by mesto muselo poskytnuté finančné prostriedky v rámci spomínaného projektu vrátiť.

Primátor Ján Ragan vo štvrtok zopakoval, že žiadna z obvinených osôb nezískala z projektu Intenzifikácie separovaného zberu osobný majetkový, či finančný prospech, pretože neoprávnené finančné prostriedky malo údajne získať mesto Vranov nad Topľou. Taktiež pripomenul, že sporný je iba termín ukončenia výstavby stojísk. „Verím, že v procese vyšetrovania sa preukáže naša nevina a nebudeme stíhaní za to, že neboli dodržané termíny. Z toho dôvodu verím, že ani mesto nebude musieť vrátiť finančné prostriedky, no poslanci sa obávajú práve tohto scenára, ale aj v takomto prípade sú možné viaceré alternatívy. Môžem však povedať, že mestu určite nehrozí nútená správa alebo aby sme sa v dohľadnej dobe dostali v súvislosti s vyšetrovaním do vážnych finančných problémov,“ uviedol Ján Ragan.

V situácii, kedy boli vznesené obvinenia voči konkrétnym osobám zo zločinu poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev v súbehu s obzvlášť závažným zločinom subvenčného podvodu, poslanci definovali víziu investovať v roku 2018 viac ako 2 mil. eur. z úverových zdrojov do opravy miestnych komunikácií a rekonštrukcie 3. etapy centra mesta ako rizikovú. „Rozhodnutie je v rukách poslancov. Ak usúdia, že nie je potrebné brať úver a realizovať investičné akcie, nebudú sa realizovať. Podľa dostupných informácií, ktoré máme k dispozícii, je naša finančná situácia dobrá a keby aj boli spomínané akcie zrealizované, mesto by to neohrozilo,“ reagoval J. Ragan a dodal, že hoci nechce predbiehať udalosti, faktom ostáva, že v prípade záväzku vrátiť finančné prostriedky by s Ministerstvom životného prostredia SR rokovali o výške, termíne, či variante so splátkami, pričom nevylúčil ani súdny spor. „Medzi mestom a ministerstvom je zmluva, ktorú taktiež nie je jednoduché vypovedať,“ doplnil primátor Vranova nad Topľou.

Keďže vyšetrovateľ vyčíslil spôsobenú škodu poskytovateľovi - Ministerstvu životného prostredia SR v celkovej výške na 3,1 mil. eur, požiadali poslanci o podrobnú písomnú analýzu možných finančných dopadov a rizík na rozpočet a chod mesta v prípade, že by mesto muselo poskytnuté finančné prostriedky na projekt Intenzifikácie separovaného zberu vrátiť. Podľa Igora Šestáka je v tejto súvislosti zásadnou aj odpoveď na otázku, ako sa za týchto okolností premietnu do finančnej kondície mesta plánované úvery vo výške viac ako 2 mil. eur. „Bude ohrozený chod mesta po jeho základné funkcie alebo „len“ ďalšie investičné akcie? Napriek tomu, že výška, v akej by sa finančné prostriedky museli vrátiť, by bola predmetom rokovaní, opatrnosť a zodpovednosť sú dnes naozaj na mieste,“ konštatoval Igor Šesták a pokračoval: „Nemôžeme rozhodnúť o úveroch v situácii, kedy nemáme k dispozícii podklady. Nebavíme sa totiž o zodpovednosti iba pre tento rok, ktorý máme pred sebou, ale musíme sa na to pozrieť najmä v dlhodobom horizonte, kedy už ani my nemusíme byť poslancami. Určite by nebolo správne zaťažiť rozpočet a nechať takéto dedičstvo pre ďalšie zastupiteľstvo.“

Ľubomír Pidaný konštatoval, že poslanci získali informácie o vznesení obvinení iba z médií, čo ich však motivovalo k tomu, aby sa tejto téme začali venovať iniciatívne a so všetkou vážnosťou aj kvôli tomu, že primátor Ján Ragan nenaplnil ich očakávania „o akčnejšom prístupe v niektorých momentoch“. „Keď sa v médiách rozpráva o subvenčnom podvode a je s tým spojené mesto Vranov nad Topľou, podľa mňa, to pohne s každým zodpovedne zmýšľajúcim poslancom. Z toho dôvodu sme sa začali medializovanými okolnosťami zaoberať aj my, lebo v konečnom dôsledku je ohrozené mesto ako také, ak by sme museli vracať finančné prostriedky,“ vysvetľoval Ľubomír Pidaný.

O pozastavení úverov na opravu miestnych komunikácií a 3. etapu rekonštrukcie centra mesta špekulovať nechcel, pokiaľ nebudú mať s kolegami v rukách analýzu s alternatívami všetkých možných dopadov. „Nechceli sme v tom nechať primátora samého, lebo ako štatutár nie je v ľahkej situácii. Myslím si, že aj toto MsZ malo byť podaním pomocnej ruky a zároveň upozornením na to, že nám neuškodí, ak budeme v tomto momente pri narábaní s finančnými prostriedkami mesta viac opatrní, aby sme riziká pri hľadaní kompromisov minimalizovali,“ zdôraznil Ľ. Pidaný.   
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok