Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Mesto plánuje postaviť v priemyselnom parku halu

Správy / Mesto Vranov / Mesto plánuje postaviť v priemyselnom parku halu

Mesto plánuje postaviť v priemyselnom parku halu

V priemyselnom parku Ferovo by mohla už tento rok stáť priemyselná hala. Mesto Vranov nad Topľou totiž na základe zmluvy o dielo zadalo zákazku na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – „Výstavba haly v priemyselnom parku FEROVO“. Problémom však ostávajú nevysporiadané pozemky. Čas, kedy by radnica na ich odkúpenie mohla použiť zdroje z regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou, uplynie v roku 2020.

Tému priemyselného parku Ferovo otvoril na januárovom rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou poslanec Igor Čačko, ktorý sa zaujímal o to, v akom stave sa nachádza vysporiadanie pozemkov. Primátor Ján Ragan v tejto súvislosti predstavil víziu možnej spolupráce s developerskou firmou. „Našim záujmom je, aby sme priemyselný park obsadili priemyselnou výrobou. Rokujeme napr. s jednou developerskou firmou, ktorá uvažuje, že by tam postavila objekty a spolu by sme ich prenajímali, čím by sme možno skôr získali investorov,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Súvisiaci článok:
EMATECH postaví vo Vranove najväčšie stredisko na východe

Mesto Vranov nad Topľou žiada 500 tis. eur na výstavbu priemyselnej haly aj v rámci Akčného plánu. Radnica aktuálne na základe zmluvy o dielo zadala zákazku na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – „Výstavba haly v priemyselnom parku FEROVO“. „V súčasnosti je spracovávaná projektová dokumentácia na halu. S jej výstavbou chceme začať ešte v tomto roku. Rozloha haly je navrhovaná o rozmeroch 18 x 60 m, výška haly je 8 m. Hala sa bude stavať z regionálneho príspevku z akčného plánu, prípadne bude dofinancovaná z vlastných zdrojov,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Ako je známe, Akčný plán v opatrení B.4 počíta s poskytnutím regionálneho príspevku pre mesto Vranov nad Topľou na výkup pozemkov v priemyselnom parku Ferovo. Silvia Tannhauserová z Odboru komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu však pripomenula, že doposiaľ zo strany mesta nebola predložená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. „Vláda deklarovala, že nám na výkup pozemkov dá 250 tis. eur. Zatiaľ sme sa však s vlastníkmi nedohodli, pretože táto čiastka sa im zdá nízka. Vláda zatiaľ neuvažovala o tom, že by nám túto čiastku zvýšila. Rokujeme však a uvidíme, ako budeme úspešní,“ reagoval J. Ragan.

Z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripomenuli, že regionálny príspevok pre okres Vranov nad Topľou je rozvrhnutý do roku 2020, pričom oprávnení žiadatelia o jeho poskytnutie sa môžu zapojiť do výzvy na prekladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku, ktorú v blízkej dobe zverejní okresný úrad na svojom webovom sídle. „V prípade záujmu o poskytnutie regionálneho príspevku v roku 2019 je potrebné, aby sa mesto Vranov nad Topľou zapojilo do výzvy na prekladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku, ktorú vyhlasuje príslušný okresný úrad. Výška žiadaného regionálneho príspevku môže byť väčšia, ako bol plán pri príprave akčného plánu, avšak nemôže presiahnuť výšku disponibilných prostriedkov na príslušnú prioritu akčného plánu,“ vysvetlila Silvia Tannhauserová.
 

Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Mesto plánuje postaviť v priemyselnom parku halu

Správy / Mesto Vranov / Mesto plánuje postaviť v priemyselnom parku halu

Mesto plánuje postaviť v priemyselnom parku halu

V priemyselnom parku Ferovo by mohla už tento rok stáť priemyselná hala. Mesto Vranov nad Topľou totiž na základe zmluvy o dielo zadalo zákazku na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – „Výstavba haly v priemyselnom parku FEROVO“. Problémom však ostávajú nevysporiadané pozemky. Čas, kedy by radnica na ich odkúpenie mohla použiť zdroje z regionálneho príspevku Akčného plánu rozvoja okresu Vranov nad Topľou, uplynie v roku 2020.

Tému priemyselného parku Ferovo otvoril na januárovom rokovaní Mestského zastupiteľstva vo Vranove nad Topľou poslanec Igor Čačko, ktorý sa zaujímal o to, v akom stave sa nachádza vysporiadanie pozemkov. Primátor Ján Ragan v tejto súvislosti predstavil víziu možnej spolupráce s developerskou firmou. „Našim záujmom je, aby sme priemyselný park obsadili priemyselnou výrobou. Rokujeme napr. s jednou developerskou firmou, ktorá uvažuje, že by tam postavila objekty a spolu by sme ich prenajímali, čím by sme možno skôr získali investorov,“ uviedol primátor Vranova nad Topľou Ján Ragan.

Súvisiaci článok:
EMATECH postaví vo Vranove najväčšie stredisko na východe

Mesto Vranov nad Topľou žiada 500 tis. eur na výstavbu priemyselnej haly aj v rámci Akčného plánu. Radnica aktuálne na základe zmluvy o dielo zadala zákazku na vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie – „Výstavba haly v priemyselnom parku FEROVO“. „V súčasnosti je spracovávaná projektová dokumentácia na halu. S jej výstavbou chceme začať ešte v tomto roku. Rozloha haly je navrhovaná o rozmeroch 18 x 60 m, výška haly je 8 m. Hala sa bude stavať z regionálneho príspevku z akčného plánu, prípadne bude dofinancovaná z vlastných zdrojov,“ informovala hovorkyňa mesta Vranov nad Topľou Eva Fedorňáková.

Ako je známe, Akčný plán v opatrení B.4 počíta s poskytnutím regionálneho príspevku pre mesto Vranov nad Topľou na výkup pozemkov v priemyselnom parku Ferovo. Silvia Tannhauserová z Odboru komunikácie a protokolu Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu však pripomenula, že doposiaľ zo strany mesta nebola predložená žiadosť o poskytnutie finančných prostriedkov. „Vláda deklarovala, že nám na výkup pozemkov dá 250 tis. eur. Zatiaľ sme sa však s vlastníkmi nedohodli, pretože táto čiastka sa im zdá nízka. Vláda zatiaľ neuvažovala o tom, že by nám túto čiastku zvýšila. Rokujeme však a uvidíme, ako budeme úspešní,“ reagoval J. Ragan.

Z Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu pripomenuli, že regionálny príspevok pre okres Vranov nad Topľou je rozvrhnutý do roku 2020, pričom oprávnení žiadatelia o jeho poskytnutie sa môžu zapojiť do výzvy na prekladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku, ktorú v blízkej dobe zverejní okresný úrad na svojom webovom sídle. „V prípade záujmu o poskytnutie regionálneho príspevku v roku 2019 je potrebné, aby sa mesto Vranov nad Topľou zapojilo do výzvy na prekladanie projektov financovaných z regionálneho príspevku, ktorú vyhlasuje príslušný okresný úrad. Výška žiadaného regionálneho príspevku môže byť väčšia, ako bol plán pri príprave akčného plánu, avšak nemôže presiahnuť výšku disponibilných prostriedkov na príslušnú prioritu akčného plánu,“ vysvetlila Silvia Tannhauserová.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok