Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Na sídlisku Lúčna by mohlo vyrásť venčovisko pre psov

Správy / Mesto Vranov / Na sídlisku Lúčna by mohlo vyrásť venčovisko pre psov

  Na sídlisku Lúčna by mohlo vyrásť venčovisko pre psov

Hovorí sa, že pes je najlepším priateľom človeka. Psie exkrementy po vranovských sídliskách však nútia zamyslieť sa nad kultúrou mnohých majiteľov štvornohých miláčikov. Na tento problém upozorňuje náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter Čečko, ako aj poslanec mestského zastupiteľstva, predseda výboru MČ JUH a veterinárny lekár Igor Pribula.

Psie exkrementy rozdeľujú obyvateľov vranovských sídlisk. Kým mnohí majitelia psov tuhé výkaly po svojich miláčikoch nechávajú nepovšimnuté, ostatní, predovšetkým rodičia s malými deťmi, upozorňujú, že to s kultúrou a slušnosťou nemá nič spoločné. Táto téma rezonovala napr. na obidvoch doterajších zasadnutiach výboru mestskej časti JUH. Práve na základe podnetu a návrhu od Tomáša Ocilku sa začalo mesto zaoberať myšlienkou vybudovania ohradeného venčoviska – výbehu na sídlisku Lúčna s rozmermi 17 x 8 metrov. „Množstvo psích exkrementov považujem naozaj za veľký problém. Vnímam to ja, ako občan a upozorňujú na to aj ľudia. O to viac som privítal myšlienku vybudovania oploteného venčoviska, kde budú môcť psy vykonať potrebu a nebudú roznášať exkrementy po celom sídlisku. Myslím si, že je to veľmi dobré riešenie, pretože venčovisko by zároveň slúžilo aj ako výbeh,“ uviedol predseda MČ JUH Igor Pribula, ktorý dodal, že rovnako bude apelovať na to, aby bolo osadených viac košov pre psíčkarov a zároveň by uvítal v tomto smere väčšiu angažovanosť mestskej polície. „Som presvedčený, že ak by sa mestskí policajti prešli po sídliskách a upozorňovali majiteľov psov, aby exkrementy zbierali, bol by to prvý krok tomu, aby sme s touto nelichotivou situáciou pohli.“

Náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter Čečko upozorňuje chovateľov a držiteľov psov, že na území mesta platí VZN o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov, na základe ktorého je na verejných priestranstvách, dvoroch obytných domov a na ich chodbách možné vodiť psov iba na vôdzke a s ochranným košíkom. „V záujme zachovania hygieny, čistoty verejného poriadku a bezpečnosti je držiteľ psa povinný držať ho v čistote a dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá, zeleň, detské ihriská a pieskoviská,“ uviedol náčelník MsP Peter Čečko.

Zároveň P. Čečko pripomína, že na verejných priestranstvách musí mať držiteľ psa so sebou hygienické vrecko s pomôckami na odstránenie psích výkalov, ktoré je povinný zlikvidovať vhodením do nádoby vhodnej na zhromažďovanie exkrementov. Ako dodal, hygienické vrecko si môže verejnosť v priebehu celého roka vyžiadať bezplatne v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ. Majitelia psov by, podľa neho, nemali zabudnúť ani na povinnosť prihlásiť psa staršieho ako 6 mesiacov na registráciu na Mestský úrad vo Vranove nad Topľou. „Stratu psa, zmenu v chove alebo každú inú zmenu týkajúcu sa evidencie, je chovateľ povinný oznámiť u správcu dane do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti,“ vysvetlil P. Čečko.

Ak majiteľ, resp. držiteľ psa nedodržiava tieto nariadenia, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť na mieste udelená bloková pokuta vo výške 16,60 €, v správnom konaní až do výšky 165,97 €. P. Čečko v tejto súvislosti prisľúbil sprísnenie kontroly a postih voči nezodpovedným psíčkarom. „Exkrementy môžu byť zdrojom celého radu chorôb a parazitov. Sú nebezpečné pre človeka, hlavne pre deti, z hľadiska možnosti nákazy rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami. No zároveň sú nebezpečné aj pre samotných psov. Tí sa môžu nakaziť buď priamym kontaktom cez kožu alebo ich požieraním, a to rôznymi závažnými ochoreniami - parvoviróza, giardióza, kokcidióza, trichinelóza, askaridóza, pásomnica psia, pásomnica hrášková, machovec psí,“ vymenoval riziká P. Čečko.
 

Lenka Stieber Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Na sídlisku Lúčna by mohlo vyrásť venčovisko pre psov

Správy / Mesto Vranov / Na sídlisku Lúčna by mohlo vyrásť venčovisko pre psov

  Na sídlisku Lúčna by mohlo vyrásť venčovisko pre psov

Hovorí sa, že pes je najlepším priateľom človeka. Psie exkrementy po vranovských sídliskách však nútia zamyslieť sa nad kultúrou mnohých majiteľov štvornohých miláčikov. Na tento problém upozorňuje náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter Čečko, ako aj poslanec mestského zastupiteľstva, predseda výboru MČ JUH a veterinárny lekár Igor Pribula.

Psie exkrementy rozdeľujú obyvateľov vranovských sídlisk. Kým mnohí majitelia psov tuhé výkaly po svojich miláčikoch nechávajú nepovšimnuté, ostatní, predovšetkým rodičia s malými deťmi, upozorňujú, že to s kultúrou a slušnosťou nemá nič spoločné. Táto téma rezonovala napr. na obidvoch doterajších zasadnutiach výboru mestskej časti JUH. Práve na základe podnetu a návrhu od Tomáša Ocilku sa začalo mesto zaoberať myšlienkou vybudovania ohradeného venčoviska – výbehu na sídlisku Lúčna s rozmermi 17 x 8 metrov. „Množstvo psích exkrementov považujem naozaj za veľký problém. Vnímam to ja, ako občan a upozorňujú na to aj ľudia. O to viac som privítal myšlienku vybudovania oploteného venčoviska, kde budú môcť psy vykonať potrebu a nebudú roznášať exkrementy po celom sídlisku. Myslím si, že je to veľmi dobré riešenie, pretože venčovisko by zároveň slúžilo aj ako výbeh,“ uviedol predseda MČ JUH Igor Pribula, ktorý dodal, že rovnako bude apelovať na to, aby bolo osadených viac košov pre psíčkarov a zároveň by uvítal v tomto smere väčšiu angažovanosť mestskej polície. „Som presvedčený, že ak by sa mestskí policajti prešli po sídliskách a upozorňovali majiteľov psov, aby exkrementy zbierali, bol by to prvý krok tomu, aby sme s touto nelichotivou situáciou pohli.“

Náčelník Mestskej polície vo Vranove nad Topľou Peter Čečko upozorňuje chovateľov a držiteľov psov, že na území mesta platí VZN o udržiavaní čistoty, ochrane životného prostredia a o ochrane nefajčiarov, na základe ktorého je na verejných priestranstvách, dvoroch obytných domov a na ich chodbách možné vodiť psov iba na vôdzke a s ochranným košíkom. „V záujme zachovania hygieny, čistoty verejného poriadku a bezpečnosti je držiteľ psa povinný držať ho v čistote a dbať, aby pes neznečisťoval verejné priestranstvá, zeleň, detské ihriská a pieskoviská,“ uviedol náčelník MsP Peter Čečko.

Zároveň P. Čečko pripomína, že na verejných priestranstvách musí mať držiteľ psa so sebou hygienické vrecko s pomôckami na odstránenie psích výkalov, ktoré je povinný zlikvidovať vhodením do nádoby vhodnej na zhromažďovanie exkrementov. Ako dodal, hygienické vrecko si môže verejnosť v priebehu celého roka vyžiadať bezplatne v kancelárii prvého kontaktu na MsÚ. Majitelia psov by, podľa neho, nemali zabudnúť ani na povinnosť prihlásiť psa staršieho ako 6 mesiacov na registráciu na Mestský úrad vo Vranove nad Topľou. „Stratu psa, zmenu v chove alebo každú inú zmenu týkajúcu sa evidencie, je chovateľ povinný oznámiť u správcu dane do 30 dní od vzniku tejto skutočnosti,“ vysvetlil P. Čečko.

Ak majiteľ, resp. držiteľ psa nedodržiava tieto nariadenia, dopúšťa sa priestupku, za ktorý mu môže byť na mieste udelená bloková pokuta vo výške 16,60 €, v správnom konaní až do výšky 165,97 €. P. Čečko v tejto súvislosti prisľúbil sprísnenie kontroly a postih voči nezodpovedným psíčkarom. „Exkrementy môžu byť zdrojom celého radu chorôb a parazitov. Sú nebezpečné pre človeka, hlavne pre deti, z hľadiska možnosti nákazy rôznymi bakteriálnymi, parazitárnymi a vírusovými ochoreniami. No zároveň sú nebezpečné aj pre samotných psov. Tí sa môžu nakaziť buď priamym kontaktom cez kožu alebo ich požieraním, a to rôznymi závažnými ochoreniami - parvoviróza, giardióza, kokcidióza, trichinelóza, askaridóza, pásomnica psia, pásomnica hrášková, machovec psí,“ vymenoval riziká P. Čečko.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok