Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Nakladanie s odpadom bude Vranove zastrešovať externá firma

Správy / Mesto Vranov / Nakladanie s odpadom bude Vranove zastrešovať externá firma

 Nakladanie s odpadom bude Vranove zastrešovať externá firma

Pre mesto Vranov nad Topľou bude aj naďalej zabezpečovať nakladanie s komunálnym odpadom externá firma. Keďže zmluva so spoločnosťou Marius Pedersen končí v jeseni tohto roka, vranovská radnica vypíše novú verejnú súťaž. Zmluva bude podpísaná na 5 rokov. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva.

Mesto Vranov nad Topľou predložilo poslancom mestského zastupiteľstva tri alternatívy - zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom vo vlastnej réžii, vytvorenie spoločného podniku a vypísanie verejnej súťaže na externú firmu.

Prednosta mestského úradu Imrich Kónya vysvetlil, že pokiaľ by sa mesto rozhodlo ísť vlastnou cestou, mesačné náklady v porovnaní s externým zabezpečením tejto služby by vzrástli v priemere o 10 816 eur. Vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý zároveň upozornil, že len vstupné náklady na zakúpenie nového veľkokapacitného zberového vozidla by boli minimálne vo výške 200 000 eur. „Porovnávali sme mestá s porovnateľným počtom obyvateľov, ako má Vranov nad Topľou, ktoré nemajú vlastnú skládku a kým v Trebišove, Rožňave, či Bardejove predstavujú náklady na jednu tonu uloženého odpadu v rozmedzí okolo 100 eur, v našom prípade je to 78 eur,“ uviedol Imrich Kónya.

Zuzana Hurná sa priklonila k názoru, že ekonomicky efektívnejším riešením by bolo zabezpečovať nakladanie s komunálnym odpadom v réžii mesta, ktoré by mohlo vstúpiť do procesu triedenia odpadu zakúpením vlastnej triedičky. Ako pripomenula, každá firma sa do súťaže prihlási s víziou produkovať zisk, ktorý vie samospráva ušetriť. Možnosť spojiť sa s inými mestami ponúkol Martin Buzáš, ktorý vychádzal z predpokladu, že pri väčšom objeme by sa dali vysúťažiť od zberových spoločností nižšie ceny. Podľa Lýdie Ondrušovej sa činnosť súvisiaca s odpadovým hospodárstvom stáva čoraz viac odbornejšou, preto preferuje externú firmu, ktorá sa tejto oblasti venuje profesionálne. Zároveň však pripomenula, že posledná súťaž z jej pohľadu nespĺňala všetky atribúty transparentnosti, preto požiadala, aby sa mesto nedôslednosti z minulosti vyvarovalo. Na potrebu osvety upriamil pozornosť Igor Pribula. Okrem zdôrazňovania zvyšovania environmentálneho povedomia by uvítal aj kampaň zameranú na vývoj v odpadovom hospodárstve vyjadrenú prostredníctvom rozdielu príjmy – náklady. „Myslím si, že by sme mali vysvetliť občanom, že ak sa dostaneme do červených čísel, budú platiť za odpad viac. Ľudia žijú konzumne, no je našou povinnosťou avizovať im, aby sa začali správať zodpovednejšie a zároveň, aby mali priestor na nápravu, lebo upozorňovať na to na konci roka pri zvyšovaní poplatkov bude neskoro,“ reagoval Igor Pribula.

Primátor Ján Ragan vysvetlil, že odpadové hospodárstvo je dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie, či už vo vzťahu k legislatíve alebo technológiám na spracovanie odpadu. Hoci sa do budúcnosti nebráni tomu, aby mesto nakladanie s odpadom zabezpečovalo vo vlastnej réžii, momentálne sa kvôli vysokým vstupným nákladom prikláňa k verzii s externou spoločnosťou aj on. Zmluva s víťazom verejnej súťaže bude podpísaná na 5 rokov. Firma, ktorá bude chcieť byť úspešná, bude musieť napr. garantovať nainštalovanie vážiacich zariadení do zberových vozidiel. „Venovali sme sa tomu na rokovaní Rady Združenia miest a obcí vranovského regiónu a komunikujeme o tom aj s okolitými obcami v našom okrese. Našou požiadavkou bude, aby vozidlá boli vybavené váhami nielen pre naše mesto, ale tiež pre obce, aby sme dokázali zabezpečiť maximálne transparentný a priehľadný systém kontroly produkovaného komunálneho, či separovaného odpadu,“ vysvetľoval Ján Ragan.
 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu Lenka Stieber

Nakladanie s odpadom bude Vranove zastrešovať externá firma

Správy / Mesto Vranov / Nakladanie s odpadom bude Vranove zastrešovať externá firma

 Nakladanie s odpadom bude Vranove zastrešovať externá firma

Pre mesto Vranov nad Topľou bude aj naďalej zabezpečovať nakladanie s komunálnym odpadom externá firma. Keďže zmluva so spoločnosťou Marius Pedersen končí v jeseni tohto roka, vranovská radnica vypíše novú verejnú súťaž. Zmluva bude podpísaná na 5 rokov. Rozhodli o tom poslanci mestského zastupiteľstva.

Mesto Vranov nad Topľou predložilo poslancom mestského zastupiteľstva tri alternatívy - zabezpečenie nakladania s komunálnym odpadom vo vlastnej réžii, vytvorenie spoločného podniku a vypísanie verejnej súťaže na externú firmu.

Prednosta mestského úradu Imrich Kónya vysvetlil, že pokiaľ by sa mesto rozhodlo ísť vlastnou cestou, mesačné náklady v porovnaní s externým zabezpečením tejto služby by vzrástli v priemere o 10 816 eur. Vedúci ekonomického oddelenia Milan Malý zároveň upozornil, že len vstupné náklady na zakúpenie nového veľkokapacitného zberového vozidla by boli minimálne vo výške 200 000 eur. „Porovnávali sme mestá s porovnateľným počtom obyvateľov, ako má Vranov nad Topľou, ktoré nemajú vlastnú skládku a kým v Trebišove, Rožňave, či Bardejove predstavujú náklady na jednu tonu uloženého odpadu v rozmedzí okolo 100 eur, v našom prípade je to 78 eur,“ uviedol Imrich Kónya.

Zuzana Hurná sa priklonila k názoru, že ekonomicky efektívnejším riešením by bolo zabezpečovať nakladanie s komunálnym odpadom v réžii mesta, ktoré by mohlo vstúpiť do procesu triedenia odpadu zakúpením vlastnej triedičky. Ako pripomenula, každá firma sa do súťaže prihlási s víziou produkovať zisk, ktorý vie samospráva ušetriť. Možnosť spojiť sa s inými mestami ponúkol Martin Buzáš, ktorý vychádzal z predpokladu, že pri väčšom objeme by sa dali vysúťažiť od zberových spoločností nižšie ceny. Podľa Lýdie Ondrušovej sa činnosť súvisiaca s odpadovým hospodárstvom stáva čoraz viac odbornejšou, preto preferuje externú firmu, ktorá sa tejto oblasti venuje profesionálne. Zároveň však pripomenula, že posledná súťaž z jej pohľadu nespĺňala všetky atribúty transparentnosti, preto požiadala, aby sa mesto nedôslednosti z minulosti vyvarovalo. Na potrebu osvety upriamil pozornosť Igor Pribula. Okrem zdôrazňovania zvyšovania environmentálneho povedomia by uvítal aj kampaň zameranú na vývoj v odpadovom hospodárstve vyjadrenú prostredníctvom rozdielu príjmy – náklady. „Myslím si, že by sme mali vysvetliť občanom, že ak sa dostaneme do červených čísel, budú platiť za odpad viac. Ľudia žijú konzumne, no je našou povinnosťou avizovať im, aby sa začali správať zodpovednejšie a zároveň, aby mali priestor na nápravu, lebo upozorňovať na to na konci roka pri zvyšovaní poplatkov bude neskoro,“ reagoval Igor Pribula.

Primátor Ján Ragan vysvetlil, že odpadové hospodárstvo je dynamicky sa rozvíjajúce odvetvie, či už vo vzťahu k legislatíve alebo technológiám na spracovanie odpadu. Hoci sa do budúcnosti nebráni tomu, aby mesto nakladanie s odpadom zabezpečovalo vo vlastnej réžii, momentálne sa kvôli vysokým vstupným nákladom prikláňa k verzii s externou spoločnosťou aj on. Zmluva s víťazom verejnej súťaže bude podpísaná na 5 rokov. Firma, ktorá bude chcieť byť úspešná, bude musieť napr. garantovať nainštalovanie vážiacich zariadení do zberových vozidiel. „Venovali sme sa tomu na rokovaní Rady Združenia miest a obcí vranovského regiónu a komunikujeme o tom aj s okolitými obcami v našom okrese. Našou požiadavkou bude, aby vozidlá boli vybavené váhami nielen pre naše mesto, ale tiež pre obce, aby sme dokázali zabezpečiť maximálne transparentný a priehľadný systém kontroly produkovaného komunálneho, či separovaného odpadu,“ vysvetľoval Ján Ragan.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok