Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Časť PCB látok z Chemka mohlo byť ekologicky zlikvidovaných

Správy / Obce / Časť PCB látok z Chemka mohlo byť ekologicky zlikvidovaných

Časť PCB látok z Chemka mohlo byť ekologicky zlikvidovaných

Časť environmentálnej záťaže spôsobená výrobou PCB látok v bývalom štátnom podniku Chemko Strážske mohla byť už zneškodnená. Upozornil na to europoslanec Martin Hojsík (PS/Spolu), ktorý začiatkom milénia koordinoval toxickú kampaň Greenpeace.

Dedičstvo po Chemku Strážske sa po rokoch stáva opäť mimoriadne aktuálnou témou. Zásadný podiel na tom má aj iniciatíva petičného výboru za ukončenie prevádzky a sanáciu Odkaliska Poša. Práve jeho člen a poslanec Prešovského samosprávneho kraja za okres Vranov nad Topľou Peter Kocák oslovil poslanca Európskeho parlamentu a environmentalistu Martin Hojsíka, ktorý sa téme fatálnych následkov priemyselnej produkcie PCB látok v regióne Zemplína venoval ešte počas pôsobenia v Greenpeace International. „Hoci riešenie starých environmentálnych záťaži patrí do národnej kompetencie členských štátov, chcem o tejto téme hovoriť aj na pôde Európskeho parlamentu. Keď sa budú kreovať priority pre ďalšie programovacie obdobie, mojou snahou bude hľadať spôsob, ako upriamiť pozornosť práve na tento problém,“ uviedol europoslanec Martin Hojsík. 

V minulosti Chemko priznávalo 1 000 ton PCB látok uložených v bunkri s tým, že v Odkalisku Poša sa mal ukladať odpad z teplárne (popolček a škvara), ktorý oficiálne „dovážala“ vyčistená odpadová voda. Dnes vieme, že realita je úplne iná. Aj na základe potvrdeného prípadu, kedy v dôsledku erózie pôdy a činnosti zvierat došlo k odhaleniu ďalších sudov s PCB látkami v areáli bývalého Chemka, hovorí M. Hojsík o eskalácii problému, ktorý neznesie odklad. „Vedci región Zemplína medzinárodne využívajú na skúmanie dlhodobých dopadov PCB na zdravie občanov, čo je katastrofa. Je neprijateľné, aby bol tento región svetovým unikátom, aby boli ľudia tak dlho vystavení vplyvu týchto chemikálií,“ reagoval M. Hojsík.

Greenpeace ešte v roku 2003 informoval o tom, že riadiaci orgán Globálneho environmentálneho fondu (GEF), ktorý spravuje Svetová banka, rozhodol na svojom zasadnutí vo Washingtone o podpore unikátneho projektu zneškodnenia nebezpečných PCB odpadov z Chemka Strážske v sume 10 mil. USD a následne sa začne aj s procesom vyčistenia sedimentov odpadového kanála Chemka, zložiek životného prostredia. Kompletné náklady predstavovali 20 mil. USD a na ich financovaní sa mali podieľať Slovenská republika (4,49 mil. USD), súkromné spoločnosti (4,41 mil. USD), organizácie OSN, napr. UNIDO (665 tis. USD), UNDP (235 tis. USD) a mimovládne organizácie (270 tis. USD). Podstatou projektu bolo nespaľovacie zneškodňovanie PCB látok modernou ekologickou technológiou tzv. hydrogenerácie. Predpokladalo sa, že po jej inštalovaní sa proces dekontaminácie spustí v roku 2005. „Sudy s PCB látkami, o ktorých sa dnes hovorí, mohli byť ekologickým spôsobom zneškodnené. Projekt sa však u nás kvôli prieťahom nakoniec nerealizoval. Napr. Filipíny túto ponúknutú pomoc využili, kým na Slovensku je otázka likvidácie PCB látok na Zemplíne stále nevyriešená,“ dodal M. Hojsík. 

Na druhej strane vníma tému kontaminácie Zemplína PCB odpadom ako národný záujem, kedy musí byť oveľa aktívnejší aj štát. „Beriem to ako moju morálnu povinnosť, pretože, problém, ktorému som sa venoval, nie je stále vyriešený. Vo voľbách do Európskeho parlamentu som dostal dôveru a teraz si ju chcem odmakať,“  uviedol M. Hojsík.
 

Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Časť PCB látok z Chemka mohlo byť ekologicky zlikvidovaných

Správy / Obce / Časť PCB látok z Chemka mohlo byť ekologicky zlikvidovaných

Časť PCB látok z Chemka mohlo byť ekologicky zlikvidovaných

Časť environmentálnej záťaže spôsobená výrobou PCB látok v bývalom štátnom podniku Chemko Strážske mohla byť už zneškodnená. Upozornil na to europoslanec Martin Hojsík (PS/Spolu), ktorý začiatkom milénia koordinoval toxickú kampaň Greenpeace.

Dedičstvo po Chemku Strážske sa po rokoch stáva opäť mimoriadne aktuálnou témou. Zásadný podiel na tom má aj iniciatíva petičného výboru za ukončenie prevádzky a sanáciu Odkaliska Poša. Práve jeho člen a poslanec Prešovského samosprávneho kraja za okres Vranov nad Topľou Peter Kocák oslovil poslanca Európskeho parlamentu a environmentalistu Martin Hojsíka, ktorý sa téme fatálnych následkov priemyselnej produkcie PCB látok v regióne Zemplína venoval ešte počas pôsobenia v Greenpeace International. „Hoci riešenie starých environmentálnych záťaži patrí do národnej kompetencie členských štátov, chcem o tejto téme hovoriť aj na pôde Európskeho parlamentu. Keď sa budú kreovať priority pre ďalšie programovacie obdobie, mojou snahou bude hľadať spôsob, ako upriamiť pozornosť práve na tento problém,“ uviedol europoslanec Martin Hojsík. 

V minulosti Chemko priznávalo 1 000 ton PCB látok uložených v bunkri s tým, že v Odkalisku Poša sa mal ukladať odpad z teplárne (popolček a škvara), ktorý oficiálne „dovážala“ vyčistená odpadová voda. Dnes vieme, že realita je úplne iná. Aj na základe potvrdeného prípadu, kedy v dôsledku erózie pôdy a činnosti zvierat došlo k odhaleniu ďalších sudov s PCB látkami v areáli bývalého Chemka, hovorí M. Hojsík o eskalácii problému, ktorý neznesie odklad. „Vedci región Zemplína medzinárodne využívajú na skúmanie dlhodobých dopadov PCB na zdravie občanov, čo je katastrofa. Je neprijateľné, aby bol tento región svetovým unikátom, aby boli ľudia tak dlho vystavení vplyvu týchto chemikálií,“ reagoval M. Hojsík.

Greenpeace ešte v roku 2003 informoval o tom, že riadiaci orgán Globálneho environmentálneho fondu (GEF), ktorý spravuje Svetová banka, rozhodol na svojom zasadnutí vo Washingtone o podpore unikátneho projektu zneškodnenia nebezpečných PCB odpadov z Chemka Strážske v sume 10 mil. USD a následne sa začne aj s procesom vyčistenia sedimentov odpadového kanála Chemka, zložiek životného prostredia. Kompletné náklady predstavovali 20 mil. USD a na ich financovaní sa mali podieľať Slovenská republika (4,49 mil. USD), súkromné spoločnosti (4,41 mil. USD), organizácie OSN, napr. UNIDO (665 tis. USD), UNDP (235 tis. USD) a mimovládne organizácie (270 tis. USD). Podstatou projektu bolo nespaľovacie zneškodňovanie PCB látok modernou ekologickou technológiou tzv. hydrogenerácie. Predpokladalo sa, že po jej inštalovaní sa proces dekontaminácie spustí v roku 2005. „Sudy s PCB látkami, o ktorých sa dnes hovorí, mohli byť ekologickým spôsobom zneškodnené. Projekt sa však u nás kvôli prieťahom nakoniec nerealizoval. Napr. Filipíny túto ponúknutú pomoc využili, kým na Slovensku je otázka likvidácie PCB látok na Zemplíne stále nevyriešená,“ dodal M. Hojsík. 

Na druhej strane vníma tému kontaminácie Zemplína PCB odpadom ako národný záujem, kedy musí byť oveľa aktívnejší aj štát. „Beriem to ako moju morálnu povinnosť, pretože, problém, ktorému som sa venoval, nie je stále vyriešený. Vo voľbách do Európskeho parlamentu som dostal dôveru a teraz si ju chcem odmakať,“  uviedol M. Hojsík.
 

×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok