Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY
Spektrum VRANOVSKÉ NOVINKY

Začal sa geologický prieskum územia kontaminovaného Odkaliskom Poša

Správy / Obce / Začal sa geologický prieskum územia kontaminovaného Odkaliskom Poša

Začal sa geologický prieskum územia kontaminovaného Odkaliskom Poša

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra začal s geologickým prieskumom, ktorého cieľom je identifikovať rozsah kontaminácie územia v okolí Odkaliska Poša, vrátane Kyjovského potoka a rieky Ondava. Obec Nižný Hrušov o tom informovala na svojej webovej stránke.

Ako uviedol starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák, v utorok (25. februára, pozn. red.) dopoludnia prebehlo vytýčenie troch miest, kde sa budú realizovať vrty za účelom odberu vzoriek pôdy a vody. Zároveň zástupcovia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra si vo vybraných domácnostiach dohodli odber vzoriek z domových studní. Vrty okolo Odkaliska Poša na pozemkoch TP2 s.r.o. sa budú vytyčovať vo štvrtok (27. februára, pozn. red.). „Chcem sa poďakovať občanom, že v tak rekordne krátkom čase dali súhlas so vstupom na ich pozemky a umožnili realizovať tento prieskum. Bez ich súčinnosti by to nebolo možné. Aj z toho vidieť, že naši ľudia chcú mať čisté životné prostredie, preto im za ich zodpovedný prístup patrí moje poďakovanie,“ uviedol Ján Fenčák. 
 
Geologický prieskum má definovať rozsah a stupeň kontaminácie územia v súvislosti s Odkaliskom Poša, kde je potvrdená prítomnosť PCB látok, ako aj iných nebezpečných látok. Výsledky prieskumu budú slúžiť ako jeden z kľúčových materiálov pri určení postupu a rozsahu sanácie následkov tejto potvrdenej a evidovanej environmentálnej záťaže. „Po 30 rokoch konečne dochádza k tomu, že sa zanalyzuje a zdokumentuje, čo sa nachádza v pôde a vode v okolí odkaliska, v Kyjovskom potoku a Ondave. Geologický prieskum v okolí odkaliska v takomto rozsahu, vrátane obývaných častí, ešte vykonaný nebol,“ dodal J. Fenčák.
 
Na druhej strane J. Fenčák upozornil, že spolu s poslancom PSK Petrom Kocákom, starostkou Nižného Hrabovca Marcelou Pčolinskou a starostom obce Poša Tadeášom Malým na rokovaní so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR požadovali realizovať prieskum aj priamo v odkalisku, no tejto ich požiadavke vyhovené nebolo. Ako im bolo vysvetlené, vzorky sedimentov sa odoberú nad, pod a v bezprostrednej blízkosti odkaliska z dôvodu overenia prípadnej existencie a tiež šírenia sa zisteného znečistenia v smere prúdenia podzemnej vody. „Naša požiadavka na odber vzoriek priamo z odkaliska je hlavnou prioritou, o ktorú bude samospráva aj ďalej bojovať. Potrebujeme totiž zistiť, čo všetko sa do odkaliska od roku 2008 dostalo. Odpoveď na túto otázku dokážeme získať jedine cez odber vzoriek. Odkalisko je treba riešiť kvôli starej environmentálnej záťaži, no venovať sa musíme aj tomu, čo bolo vypúšťané od spomínaného roku 2008 až po súčasnosť,“ pripomenul J. Fenčák. 
 
Zelená Lagúna Petícia za ukončenie prevádzky Odkaliska Poša a jej následnú sanáciu

Začal sa geologický prieskum územia kontaminovaného Odkaliskom Poša

Správy / Obce / Začal sa geologický prieskum územia kontaminovaného Odkaliskom Poša

Začal sa geologický prieskum územia kontaminovaného Odkaliskom Poša

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra začal s geologickým prieskumom, ktorého cieľom je identifikovať rozsah kontaminácie územia v okolí Odkaliska Poša, vrátane Kyjovského potoka a rieky Ondava. Obec Nižný Hrušov o tom informovala na svojej webovej stránke.

Ako uviedol starosta Nižného Hrušova Ján Fenčák, v utorok (25. februára, pozn. red.) dopoludnia prebehlo vytýčenie troch miest, kde sa budú realizovať vrty za účelom odberu vzoriek pôdy a vody. Zároveň zástupcovia Štátneho geologického ústavu Dionýza Štúra si vo vybraných domácnostiach dohodli odber vzoriek z domových studní. Vrty okolo Odkaliska Poša na pozemkoch TP2 s.r.o. sa budú vytyčovať vo štvrtok (27. februára, pozn. red.). „Chcem sa poďakovať občanom, že v tak rekordne krátkom čase dali súhlas so vstupom na ich pozemky a umožnili realizovať tento prieskum. Bez ich súčinnosti by to nebolo možné. Aj z toho vidieť, že naši ľudia chcú mať čisté životné prostredie, preto im za ich zodpovedný prístup patrí moje poďakovanie,“ uviedol Ján Fenčák. 
 
Geologický prieskum má definovať rozsah a stupeň kontaminácie územia v súvislosti s Odkaliskom Poša, kde je potvrdená prítomnosť PCB látok, ako aj iných nebezpečných látok. Výsledky prieskumu budú slúžiť ako jeden z kľúčových materiálov pri určení postupu a rozsahu sanácie následkov tejto potvrdenej a evidovanej environmentálnej záťaže. „Po 30 rokoch konečne dochádza k tomu, že sa zanalyzuje a zdokumentuje, čo sa nachádza v pôde a vode v okolí odkaliska, v Kyjovskom potoku a Ondave. Geologický prieskum v okolí odkaliska v takomto rozsahu, vrátane obývaných častí, ešte vykonaný nebol,“ dodal J. Fenčák.
 
Na druhej strane J. Fenčák upozornil, že spolu s poslancom PSK Petrom Kocákom, starostkou Nižného Hrabovca Marcelou Pčolinskou a starostom obce Poša Tadeášom Malým na rokovaní so zástupcami Ministerstva životného prostredia SR požadovali realizovať prieskum aj priamo v odkalisku, no tejto ich požiadavke vyhovené nebolo. Ako im bolo vysvetlené, vzorky sedimentov sa odoberú nad, pod a v bezprostrednej blízkosti odkaliska z dôvodu overenia prípadnej existencie a tiež šírenia sa zisteného znečistenia v smere prúdenia podzemnej vody. „Naša požiadavka na odber vzoriek priamo z odkaliska je hlavnou prioritou, o ktorú bude samospráva aj ďalej bojovať. Potrebujeme totiž zistiť, čo všetko sa do odkaliska od roku 2008 dostalo. Odpoveď na túto otázku dokážeme získať jedine cez odber vzoriek. Odkalisko je treba riešiť kvôli starej environmentálnej záťaži, no venovať sa musíme aj tomu, čo bolo vypúšťané od spomínaného roku 2008 až po súčasnosť,“ pripomenul J. Fenčák. 
 
×

ZNAČKY: Vranovské NOVINKY SPEKTRUM Stropkov Vranov Týždenník Noviny Zaujímavosti Občan Šport Kultúra Pohotovosť

Realizácia © 2019 GRAND STUDIO, s.r.o. - tvorba propagačnej grafiky a webových stránok