vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouSprávy / Články

 • Vranovskú radnicu trápi vandalizmus v centre mesta

  Vranovskú radnicu trápi vandalizmus v centre mesta

  2011/28 | 24.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  "Bohužiaľ, po mesiaci od slávnostného odovzdania centra do užívania verejnosti musíme konštatovať, že nás trápia prejavy vandalizmu od jeho drobných foriem cez poškodzovanie zelene až po krádež kameňa," uviedol primátor Vranova Ján Ragan.
 • Poslanci budú o tepelnom hospodárstve rokovať mimoriadne

  Poslanci budú o tepelnom hospodárstve rokovať mimoriadne

  2011/28 | 24.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Telenovela o tepelnom hospodárstve vo Vranove nad Topľou bude mať ďalšie pokračovanie na mimoriadnom Mestskom zastupiteľstve vo štvrtok 27. októbra 2011. Na poslednom riadnom rokovaní MsZ schválili poslanci uznesenie, ktorým dali súhlas k príprave dodatku k zmluve s Bukózou Energo.
 • Poslanci dali zjednosmerneniu ulíc pri ZŠ Sídlisko II. zelenú

  Poslanci dali zjednosmerneniu ulíc pri ZŠ Sídlisko II. zelenú

  2011/28 | 24.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Nevyhovujúcu dopravnú situáciu v dopravnom uzle pri Základnej škole na Sídlisku II. sa Mesto Vranov rozhodlo na základe požiadavky vedenia ZŠ, poslancov MsZ a podnetu občanov vyriešiť zjednosmernením prejazdu motorových vozidiel v úseku od Mlynskej ul. v smere na Staničnú ul.
 • Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka sériu rekvalifikačných kurzov

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny ponúka sériu rekvalifikačných kurzov

  2011/28 | 24.10.2011 | Ostatné | Imrich Makó
  V najbližších týždňoch sa budú môcť zvýhodnení a znevýhodnení UoZ evidovaní na ÚPSVaR vo Vranove zapojiť do dvanástich rekvalifikačných kurzov. Sedem z nich obstaráva Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a päť kurzov – stolár, nemčina pre opatrovateľky, murár – sadrokartonár (zvýhodnení UoZ), masér a nemčina pre opatrovateľky (znevýhodnení UoZ) – vypísal vranovský úrad.
 •  Primátor si uctil starších spoluobčanov

  Primátor si uctil starších spoluobčanov

  2011/28 | 24.10.2011 | Mesto Vranov | Ľuboslava Kočišová
  Mesiac úcty starším si pripomenul aj primátor mesta Ján Ragan. V utorok navštívil denné centrum v Čemernom, kde sa zúčastnili aj poslanci za túto mestskú časť. Prítomných privítala vedúca centra Mária Artimová.
 • Seriál o vranovských uliciach sa presťahoval na Hlovíkovu ul.

  Seriál o vranovských uliciach sa presťahoval na Hlovíkovu ul.

  2011/28 | 24.10.2011 | Ostatné | Imrich Makó
  Seriál so spormi v hlavnej úlohe s vranovskými ulicami pokračuje. Po Herlianskej a Toplianskej ul. sa centrom pozornosti médií, Mestského úradu vo Vranove nad Topľou a poslancov mestského zastupiteľstva stala Hlovíkova ul., presnejšie jej časť, kde majú postavené rodinné domy Pavol Lulajka a manželia Ocilkoví.
 • J. Ragan: Zastavením exekúcie sme získali čas

  J. Ragan: Zastavením exekúcie sme získali čas

  2011/28 | 24.10.2011 | Ostatné | Imrich Makó
  Sporu na Hlovíkovej ul. sa v rámci bodu interpelácie venovali aj poslanci Mestského zastupiteľstva vo Vranove. Primátor Ján Ragan ešte na začiatku MsZ novinárom oznámil, že dal pokyn na uhradenie pohľadávky a exekúciu mestského majetku zastavil.
 • P. Lulajka bude žiadať refundáciu nákladovna výstavbu účelovej komunikácie

  P. Lulajka bude žiadať refundáciu nákladovna výstavbu účelovej komunikácie

  2011/28 | 24.10.2011 | Ostatné | Imrich Makó
  Keďže P. Lulajka považuje súčasný stav za porušenie zmluvy, bude žiadať od Mesta Vranov refundáciu nákladov spojených s vybudovaním účelovej komunikácie.
 • A. Kulik: Každý zásah do peňaženiek našich občanov musíme zvážiť mimoriadne citlivo

  A. Kulik: Každý zásah do peňaženiek našich občanov musíme zvážiť mimoriadne citlivo

  2011/28 | 24.10.2011 | Obce | Imrich Makó
  Starostovia a primátori Združenia miest a obcí Vranovského regiónu sa stretli v pondelok na 22. mimoriadnom sneme, aby zaujali stanovisko k pripravovanému financovaniu miestnej a regionálnej samosprávy v rokoch 2012 – 2014, ktoré vychádza z vládou schváleného zákona , kde sa financovanie z dane príjmov fyzických obcí narádza tzv. mixom daní.
 •  Vyhlásenie delegátov 22. mimoriadneho snemu ZMOVR k navrhovanému financovaniu miestnej a regionálnej samosprávy

  Vyhlásenie delegátov 22. mimoriadneho snemu ZMOVR k navrhovanému financovaniu miestnej a regionálnej samosprávy

  2011/28 | 24.10.2011 | Obce | nezaradené
  Dňa 17.10.2011 sa uskutočnil 22. mimoriadny snem ZMOVR, ktorý združuje 66 obcí a 2 mestá. Delegáti snemu zásadne nesúhlasia s pripravovaným vládnym návrhom zákona, ktorý schválila vláda na svojom zasadnutí dňa 21.9.2011, podľa ktorého dôjde k značnému zásahu do spôsobu financovania miest a obcí Slovenska.
 • Barmani zo Strednej odbornej školy A. Dubčeka bodovali na medzinárodnej súťaži

  Barmani zo Strednej odbornej školy A. Dubčeka bodovali na medzinárodnej súťaži

  2011/28 | 24.10.2011 | Školstvo | Ľuboslava Kočišová
  Prešov sa každoročne v jeseni stáva centrom diania mladých barmanov, kde prebieha tradičná medzinárodná súťaž v miešaní nápojov. Uplynulú stredu sa konal už 19. ročník, ktorý prebiehal pod záštitou predsedu PSK Petra Chudika. Už tradičnými účastníkmi tejto významnej juniorskej súťaže sú aj barmani zo Strednej odbornej školy, A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou.
 • M. Fečkovičová: Sám starosta zmôže málo, musí mať pri sebe ľudí

  M. Fečkovičová: Sám starosta zmôže málo, musí mať pri sebe ľudí

  2011/28 | 24.10.2011 | Rozhovory | Ľuboslava Kočišová
  Od piatku predminulého týždňa sú známe výsledky súťaže Vidiecka žena roka - Líderka roka 2011. Medzi víťazkami sa ocitla aj bývala starostka obce Žalobín Mária Fečkovičová, ktorá získala ocenenie žena politička roka pôsobiaca v komunálnej politike.
 • Základná škola na Sídlisku II. sa opäť zapojila do Dňa jablka

  Základná škola na Sídlisku II. sa opäť zapojila do Dňa jablka

  2011/28 | 24.10.2011 | Školstvo | Imrich Makó
  Do výzvy Ligy boja proti rakovine, ktorá od 17. do 21. októbra 2011 vyhlásila Týždeň proti rakovine, sa v spolupráci Občianskym združením Narcis zapojila aj Základná škola na Sídlisku II. vo Vranove nad Topľou. V rovnakých dňoch vedenie školy, žiaci a rodičia pripravili Týždeň zdravej výživy, pričom všetky aktivity vyvrcholili v piatok Dňom jablka.
 • Verejnosť môže navrhnúť laureátov Ceny PSK za rok 2011

  Verejnosť môže navrhnúť laureátov Ceny PSK za rok 2011

  2011/28 | 24.10.2011 | Oznamy | nezaradené
  Prešovský samosprávny kraj v tomto roku už po ôsmykrát ocení významné osobnosti regiónu Cenou Prešovského samosprávneho kraja a Cenou predsedu PSK. Prešovský samosprávny kraj vyzýva občanov a inštitúcie, aby využili túto možnosť a navrhli osobnosti z Prešovského regiónu, ktoré si zaslúžia získať ocenenia za rok 2011.
 • Krádež vecí z chaty na Domaši

  Krádež vecí z chaty na Domaši

  2011/28 | 24.10.2011 | Policajné správy | nezaradené
 • Mladíci obvinení z viacerých krádeží
 • Potravinová pomoc pokračuje

  Potravinová pomoc pokračuje

  2011/27 | 17.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Mesto Vranov uspokojilo v troch etapách potravinovej pomoci, ktorej súčasťou je 20 kg hladkej múky a rovnaké množstvo bezvaječných cestovín, 1900 žiadateľov spĺňajúcich predpísané podmienky. Keďže záujem verejnosti o tento druh pomoci pretrváva, rozhodla sa vranovská radnica v jej pokračovaní.
 • Zábrany na Toplianskej ul. odstránilo mesto na pokyn primátora J. Ragana

  Zábrany na Toplianskej ul. odstránilo mesto na pokyn primátora J. Ragana

  2011/27 | 17.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Prekážka z betónových panelov zmizla z Toplianskej ulice po osemnástich dňoch v piatok ráno. Pokyn k jej odstráneniu dal primátor mesta Vranov nad Topľou Ján Ragan. Ako je už známe, prejazd ulicou zablokoval Tibor Leško, disponujúci v tom čase listom vlastníctva na parcelu, ktorou prechádza miestna komunikácia.
 • Bukóza Supermarket porušila zákon

  Bukóza Supermarket porušila zákon

  2011/27 | 17.10.2011 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  O osude zamestnancov Bukózy Supermarket, s. r. o. informujeme od polovice augusta. Na pomery v spoločnosti si posvietil aj Inšpektorát práce Prešov, ktorý vykonal kontrolu na základe anonymných podnetov.
 • Európsky týždeň miestnej demokracie na Obvodnom úrade vo Vranove

  Európsky týždeň miestnej demokracie na Obvodnom úrade vo Vranove

  2011/27 | 17.10.2011 | Ostatné | Imrich Makó
  K Európskeho týždňu miestnej demokracie sa Dňom otvorených dverí pripojil aj Obvodný úrad vo Vranove nad Topľou, kde v priebehu dvoch dní privítala študentov vranovských stredných škôl prednostka Mária Jakubová. Tento rok boli nosnou témou EDTM „Ľudské práva na miestnej úrovni.“

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum