vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouSprávy / Školstvo / Články

 • Séria besied o novom projekte sa začala

  Séria besied o novom projekte sa začala

  2012/41 | 08.10.2012 | Školstvo | nezaradené
  Dňa 3. 10. 2012 sa v Základnej škole, Sídlisko II vo Vranove nad Topľou začala séria besied o novom projekte Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti, ktorého strategickým cieľom je rozvíjať čitateľskú gramotnosť a jazykové schopností žiakov inováciou foriem a metód vzdelávania, didaktickými prostriedkami a ďalším vzdelávaním pedagógov...
 • SOŠ A. Dubčeka ponúkla pestrý Deň otvorených dverí

  SOŠ A. Dubčeka ponúkla pestrý Deň otvorených dverí

  2012/41 | 08.10.2012 | Školstvo | Imrich Makó
  Stredná odborná škola A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou pripravila vo štvrtok Deň otvorených dverí, počas ktorého sa študenti predstavili tvorivými výsledky výchovno-vzdelávacieho a ukážkami záujmovej činnosti.
 • V MŠ Kukučínova vysadili vďaka Tescu novú zeleň

  V MŠ Kukučínova vysadili vďaka Tescu novú zeleň

  2012/40 | 01.10.2012 | Školstvo | Imrich Makó
  V Materskej škole Kukučínova ukončili projekt revitalizácie zelene, ktorý sumou 2 000 € podporil Nadačný fond Tesco pre zdravšie mestá v Nadácii Pontis.
 •  Deň europoslanca v Európskom parlamente

  Deň europoslanca v Európskom parlamente

  2012/40 | 01.10.2012 | Školstvo | nezaradené
  Študenti Cirkevného gymnázia sv. Františka z Assisi vo Vranove nad Topľou, ktorí zvíťazili v súťaži Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu sa v uplynulých dňoch dočkali svojej výhry, ktorou bol jeden pracovne strávený deň v Európskom parlamente v Štrasburgu.
 • V okrese Vranov sa do štrajku zapojilo štyridsaťdva škôl

  V okrese Vranov sa do štrajku zapojilo štyridsaťdva škôl

  2012/38 | 17.09.2012 | Školstvo | Imrich Makó
  Odborový zväz Pracovníkov školstva a vedy na Slovensku vyhlásil vo štvrtok jednodňový štrajk, ktorého sa v okrese Vranov nad Topľou zúčastnili štyri stredné, dvadsaťštyri základných a štrnásť materských škôl, vrátane centra voľného času.
 • Spojená škola v Čaklove reaguje na dopyt trhu práce

  Spojená škola v Čaklove reaguje na dopyt trhu práce

  2012/38 | 17.09.2012 | Školstvo | Imrich Makó
  Pri príležitosti Regionálneho chovateľského dňa hovädzieho dobytka v Čaklove sa na miestnej Spojenej škole konal Deň otvorených dverí.
 •  Primátor J. Ragan otvoril školský rok na ZŠ Bernolákova a Lúčna

  Primátor J. Ragan otvoril školský rok na ZŠ Bernolákova a Lúčna

  2012/37 | 10.09.2012 | Školstvo | Imrich Makó
  Po dvoch mesiacoch prázdnin otvorilo svoje brány osem materských a tri základné školy, ktorých zriaďovateľom je Mesto Vranov. Primátor Ján Ragan pri tejto príležitosti navštívil ZŠ Bernolákova a ZŠ Lúčna, kde sa prihovoril žiakom a ich rodičom.
 •  Nadácia Orange podporuje moderné formy vzdelávania

  Nadácia Orange podporuje moderné formy vzdelávania

  2012/37 | 10.09.2012 | Školstvo | nezaradené
  Nadácia Orange už desiatykrát podporuje rozvoj vzdelávania na Slovensku prostredníctvom svojho grantového programu Školy pre budúcnosť. Sumou až 160 000 eur aj tento rok prispeje k šíreniu netradičného a tvorivého vyučovania v školách.
 • Prevádzka materských škôl počas letných prázdnin
 • Tri mesiace v škole plnej zážitkov

  Tri mesiace v škole plnej zážitkov

  2012/27 | 02.07.2012 | Školstvo | nezaradené
  Ani posledné tri mesiace na našej škole nechýbali rôzne akcie, aktivity, exkurzie, besedy, súťaže. Začalo to exkurziou do planetária a hvezdárne v Prešove. Cestou domov sme zašli na „Ranč v Pavlovciach“, kde sme si zajazdili na koníkoch.
 • Projekt Ecotour

  Projekt Ecotour

  2012/27 | 02.07.2012 | Školstvo | nezaradené
  Ranč Breziny ležiaci na úpätí Slanských vrchov ponúka pre svojich návštevníkov veľa zaujímavých aktivít. Minulý túto krásnu prírodnú lokalitu navštívili aj študentky Cirkevnej spojenej školy vo Vranove nad Topľou.
 • Prešovský samosprávny kraj ocenil študenta J. Antola

  Prešovský samosprávny kraj ocenil študenta J. Antola

  2012/26 | 25.06.2012 | Školstvo | nezaradené
  V pondelok 18. júna sa v Prešovskom samosprávnom kraji konalo slávnostné ukončenie školského roka. Pri tejto príležitosti samosprávny kraj po štvrtýkrát ocenil najúspešnejších pedagogických pracovníkov a žiakov stredných škôl v pôsobnosti PSK.
 • Talentárium bolo festivalom talentu detí materských škôl

  Talentárium bolo festivalom talentu detí materských škôl

  2012/24 | 11.06.2012 | Školstvo | Imrich Makó
  Materská škola v Zámutove v spolupráci s Obecným úradom v Zámutove, Regionálnou spoločnosťou pre predprimárne vzdelávanie vo Vranove nad Topľou a Školským úradom v Hanušovciach nad Topľou zorganizovali V. ročník prehliadky tvorivosti detí materských škôl pod názvom TALENTÁRIUM 2012.
 • M. Bendik: Za 40 rokov sa nám podarilo vytvoriť prekrásne dielo

  M. Bendik: Za 40 rokov sa nám podarilo vytvoriť prekrásne dielo

  2012/24 | 11.06.2012 | Školstvo | Imrich Makó
  Oslavy jubilea pokračovali v piatok slávnostnou akadémiou Cesta životom. Žiaci ZŠ ponúkli do posledného miesta zaplnenej Estrádnej sále Mestského domu kultúry nádherný program, v ktorom svojej alma mater zablahoželali talentom, šikovnosťou a radosťou.
 • Obvodové kolo Aranžovanie kvetov - vyhodnotenie

  Obvodové kolo Aranžovanie kvetov - vyhodnotenie

  2012/24 | 11.06.2012 | Školstvo | nezaradené
  Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 6.6.2012 obvodové kolo súťaže v Aranžovaní kvetov. Súťaže sa zúčastnilo 13 súťažiacich 12 dievčat a jeden chlapec z 5 základných škôl.
 • J. Ragan: Aj vďaka vám vyslovujú názov nášho mesta s úctou

  J. Ragan: Aj vďaka vám vyslovujú názov nášho mesta s úctou

  2012/23 | 04.06.2012 | Školstvo | Imrich Makó
  Slávnosť Reprezentant mesta, ktorú mesto Vranov nad Topľou tradične organizuje pri príležitosti MDD, patrí nadaným a talentovaným žiakom vranovských základných a stredných škôl, je poďakovaním za ich úspešnú reprezentáciu mesta.
 • Deti z materských škôl si na MDD užili Cirkus obrov

  Deti z materských škôl si na MDD užili Cirkus obrov

  2012/23 | 04.06.2012 | Školstvo | Ľuboslava Kočišová
  Medzinárodný deň detí je sviatok detí, ktorý sa oslavuje v mnohých krajinách sveta už niekoľko rokov. Uplynulý štvrtok sa pri tejto príležitosti stretli deti z takmer všetkých materských škôl vo vranovskom okrese v Lesíku 1. mája.
 • Slávnostné vyhodnotenie olympiád

  Slávnostné vyhodnotenie olympiád

  2012/23 | 04.06.2012 | Školstvo | nezaradené
  Centrum voľného času prispieva k vyhľadávaniu a talentovaným detí prostredníctvom koordinácie predmetových olympiád a postupových súťaží, ktoré každoročne vyhlasuje pre žiakov základných škôl Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. Špecifikum olympiád je v tom, že všetky kolá súťaží sa konajú v spoločnom termíne na celom Slovensku.
 • 20. výročie založenia CZŠ vo Vranove

  20. výročie založenia CZŠ vo Vranove

  2012/23 | 04.06.2012 | Školstvo | nezaradené
  1. septembra 1992 sa prvýkrát otvorili brány Cirkevnej základnej školy sv. Dominika Savia vo Vranove nad Topľou vďaka kladnému rozhodnutiu emeritného arcibiskupa, Mons. Alojza Tkáča.
 • Spojená škola otvorila svoje brány širokej verejnosti

  Spojená škola otvorila svoje brány širokej verejnosti

  2012/22 | 28.05.2012 | Školstvo | Ľuboslava Kočišová
  plynulú stredu sa na Spojenej škole na Budovateľskej ulici vo Vranove n/T po prvýkrát uskutočnil Deň otvorených dverí. Prítomným hosťom a širokej verejnosti boli sprístupnené nielen priestory školy, ale aj proces a spôsoby vyučovania, práca v senzorickej miestnosti Snoezelen a rehabilitačné centrum.

Platená reklama

GRAND STUDIO, s.r.o. - reklamná, produkčná a umelecká spoločnosť
MS Group
Kadernícky salón Janka
Svet zdravia
Peter Pcolinsky
Hobby centrum
Zelená Lagúna
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum