vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouSprávy / Školstvo / Články

 • Máte moje slovo, že so mnou pocestuje

  Máte moje slovo, že so mnou pocestuje

  2012/04 | 23.01.2012 | Školstvo | Imrich Makó
  Predsedníčka Vlády SR Iveta Radičová otvorila v utorok v priestoroch Úradu vlády SR výstavu mladých talentov s názvom „Drevo a kov“. Výstava predstavuje ukážky výrobkov žiakov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove nad Topľou, pre ktorú je cťou, že je vôbec prvou školou, ktorá vystavuje na Úrade vlády SR.
 • Z. Halajová: Pomohlo by nám, keby sme konečné rozhodnutie rodičov poznali v predstihu

  Z. Halajová: Pomohlo by nám, keby sme konečné rozhodnutie rodičov poznali v predstihu

  2012/03 | 16.01.2012 | Školstvo | Imrich Makó
  Keďže legislatíva dovoľuje absolvovať pre žiaka zápis na viacerých ZŠ, rodičia túto skutočnosť často využívajú. Povinnosť oznámiť, do ktorej školy dieťa 2. septembra nastúpi, majú rodičia do 31. augusta. Z. Halajová však upozorňuje na fakt, že v prípade migrácie väčšieho počtu žiakov môže pre školy nastať problém s organizáciou nového školského roka.
 •  Projekt Škola budúcnosti má na ZŠ Sídlisko II pevné miesto

  Projekt Škola budúcnosti má na ZŠ Sídlisko II pevné miesto

  2012/02 | 09.01.2012 | Školstvo | Ľuboslava Kočišová
  Základná škola Sídlisko II vo Vranove nad Topľou sa neustále zapája do rôznych projektov a vyvíja stále nové aktivity na zlepšenie a zdokonalenie vyučovacieho procesu na škole. Jedným z takýchto projektov je E-learning - škola budúcnosti, ktorý využíva informačné a komunikačné technológie k efektívnemu dosiahnutiu vzdelávacích cieľov a je realizovaný prostredníctvom počítačových sietí.
 • Zápis žiakov na školský rok 2012/2013

  Zápis žiakov na školský rok 2012/2013

  2012/02 | 09.01.2012 | Školstvo | nezaradené
  Podľa § 20 zákona č.245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákonný zástupca dieťaťa je povinný prihlásiť dieťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole. Povinná školská dochádzka začína začiatkom školského roka, ktorý nasleduje po dni, keď dieťa dovŕši šiesty rok veku a dosiahne školskú spôsobilosť.
 • Praktické rady pre rodičov k zápisu do 1. ročníka ZŠ

  Praktické rady pre rodičov k zápisu do 1. ročníka ZŠ

  2012/02 | 09.01.2012 | Školstvo | nezaradené
  Rodič má právo vybrať si ktorúkoľvek školu pre svoje dieťa. Ak sa rozhodne pre školu mimo svojho trvalého bydliska (mimo príslušného školského obvodu), zapisuje rodič svoje dieťa po dohode s riaditeľom tejto školy. Ak sa rozhodne pre školu v mieste svojho trvalého bydliska (príslušného školského obvodu), je táto škola povinná dieťa zapísať.
 • Stredná odborná škola drevárska bude vystavovať na Úrade Vlády SR

  Stredná odborná škola drevárska bude vystavovať na Úrade Vlády SR

  2012/01 | 03.01.2012 | Školstvo | Imrich Makó
  Aktivity a úspešné projekty agentúry TA-DE-S neušli pozornosti ani premiérke Ivete Radičovej. V závere minulého roka Úrad Vlády SR oslovil agentúru TA-DE-S s ponukou vystavovať práce študentov Strednej odbornej školy drevárskej vo Vranove v jeho priestoroch. Otvorenie výstavy prebehne 12. a 13. januára 2012, slávnostným otvorením premiérkou I. Radičovou.
 • ZŠ Sídlisko II uzavrela rok Vianočnou akadémiou

  ZŠ Sídlisko II uzavrela rok Vianočnou akadémiou

  2012/01 | 03.01.2012 | Školstvo | Ľuboslava Kočišová
  Na Základnej škole Sídlisko II vo Vranove n/T sa v predvianočný týždeň (19.12) konala Vianočná akadémia, ktorá sa tradične koná koncom roka. Ako každý rok, aj tento si žiaci spolu s učiteľkami pripravili skvelý program, ktorý predstavili najprv svojim spolužiakom a pozvaným hosťom a následne aj svojim rodičom.
 • Na svet sa treba pozerať aj inými očami

  Na svet sa treba pozerať aj inými očami

  2011/36 | 19.12.2011 | Školstvo | Ľuboslava Kočišová
  Propagačná grafika je jedným z odborov, ktorému sa venujú študenti Strednej odbornej školy na Ulici A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou. Súčasťou odboru je aj štúdium fotografie. Prezentácia fotografickej tvorby študentov dotvorila a oživila uplynulú stredu zrenovované klubové priestory v Mestskom dome kultúry (MsDK) vo Vranove nad Topľou.
 • M. Kochan postúpil do celoslovenského finále Skills Slovakia – Gastro junior

  M. Kochan postúpil do celoslovenského finále Skills Slovakia – Gastro junior

  2011/36 | 19.12.2011 | Školstvo | nezaradené
  SOŠ, A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou sa veľakrát úspešne predstavila na súťažiach v odborných zručnostiach na rôznych úrovniach, počnúc regionálnymi, končiac medzinárodnými, aj v rôznych odboroch. Prvýkrát sa do súťaženia zapojili aj kuchári. Záštitu prevzalo MŠ SR, odbornými garantmi sú aj z médií známi šéfkuchári – Jaroslav Židek, Pavel Pospíšil, Martin Kovarský, Igor Čehy.
 • 114 481 detí rozhodlo o oceneniach Detský čin roka 2011!

  114 481 detí rozhodlo o oceneniach Detský čin roka 2011!

  2011/35 | 12.12.2011 | Školstvo | Imrich Makó
  Rekordný počet detí hlasoval v detskej porote a vybral šesť silných a mimoriadne ľudských príbehov na ocenenie Detský čin roka 2011. Od roku 1999 sa viac ako milión detí zapojilo do projektu tým, že konal či podporili dobro.
 • V kategórii Záchrana ľudského života súťažila aj E. M. Josipčuková

  V kategórii Záchrana ľudského života súťažila aj E. M. Josipčuková

  2011/35 | 12.12.2011 | Školstvo | nezaradené
  Medzi 30 príbehov, ktoré vybrala expertná skupina dospelých do finále, sa dostala aj žiačika ZŠ Lúčna vo Vranove nad Topľou Ema Mária Josipčuková.
 • Žiaci ZŠ Lúčna excelovali pri verejnej prezentácií svojich prác

  Žiaci ZŠ Lúčna excelovali pri verejnej prezentácií svojich prác

  2011/33 | 28.11.2011 | Školstvo | Imrich Makó
  Uplynulý týždeň patril na Základnej škole Lúčna vo Vranove nad Topľou druhému ročníku celoškolskej konferencii pod názvom Učme sa moderne. Po minuloročnej premiére si v tomto školskom roku pripravilo prezentácie stošesťdesiat žiakov, ktorí na ich obsahu pracovali spolu s učiteľmi od septembra.
 • Týždeň netradičného vzdelávania na ZŠ Bernolákova

  Týždeň netradičného vzdelávania na ZŠ Bernolákova

  2011/33 | 28.11.2011 | Školstvo | nezaradené
  Škola už od nepamäti pripravuje deti, aby sa z nich stali samostatní a cieľavedomí dospelí ľudia prospešní spoločnosti, v ktorej žijú, no zároveň, aby napĺňali aj svoje sny a túžby. Mnohí sa snažili nájsť tú správnu cestu, ktorá by bola zaujímavá a pútavá.O to sme sa pokúsili aj my, na ZŠ Ul. Bernolákova vo Vranove nad Topľou.
 • Barmani zo Strednej odbornej školy A. Dubčeka bodovali na medzinárodnej súťaži

  Barmani zo Strednej odbornej školy A. Dubčeka bodovali na medzinárodnej súťaži

  2011/28 | 24.10.2011 | Školstvo | Ľuboslava Kočišová
  Prešov sa každoročne v jeseni stáva centrom diania mladých barmanov, kde prebieha tradičná medzinárodná súťaž v miešaní nápojov. Uplynulú stredu sa konal už 19. ročník, ktorý prebiehal pod záštitou predsedu PSK Petra Chudika. Už tradičnými účastníkmi tejto významnej juniorskej súťaže sú aj barmani zo Strednej odbornej školy, A. Dubčeka vo Vranove nad Topľou.
 • Základná škola na Sídlisku II. sa opäť zapojila do Dňa jablka

  Základná škola na Sídlisku II. sa opäť zapojila do Dňa jablka

  2011/28 | 24.10.2011 | Školstvo | Imrich Makó
  Do výzvy Ligy boja proti rakovine, ktorá od 17. do 21. októbra 2011 vyhlásila Týždeň proti rakovine, sa v spolupráci Občianskym združením Narcis zapojila aj Základná škola na Sídlisku II. vo Vranove nad Topľou. V rovnakých dňoch vedenie školy, žiaci a rodičia pripravili Týždeň zdravej výživy, pričom všetky aktivity vyvrcholili v piatok Dňom jablka.
 • Študenti vranovských odborných škôl nadchli dánsku veľvyslankyňu A. Hugau

  Študenti vranovských odborných škôl nadchli dánsku veľvyslankyňu A. Hugau

  2011/26 | 10.10.2011 | Školstvo | Imrich Makó
  Hlavnou náplňou programu veľvyslankyne Dánskeho kráľovstva na Slovensku Anity Hugau vo Vranove bola návšteva Strednej odbornej školy drevárskej a Strednej odbornej školy A. Dubčeka, kde jej excelenciu pozvala riaditeľka agentúry TA-DE-S (Talentované deti Slovenska) Gabriela Trebuňáková.
 • Žiakom ZŠ Juh lietal nad hlavami sup jarabý z africkej Ghany

  Žiakom ZŠ Juh lietal nad hlavami sup jarabý z africkej Ghany

  2011/26 | 10.10.2011 | Školstvo | Imrich Makó
  Žiaci ZŠ Juh sa mohli počas prezentácie, okrem iného, zoznámiť s 9-kilovým supom jarabým z africkej Ghany, ktorý im s jeho dvojmetrovými krídlami mával tesne nad hlavami. Veľký záujem vzbudzoval i mladý americký orol bielohlavý, medzi sokoliarmi obľúbený kaňur okrúhlochvostý (žijúci tiež na americkom kontinente) a svoju rýchlosť pri love predviedol sokol rároh alebo myšiak lesný.
 • Vranovské stredné odborné školy navštívi veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva

  Vranovské stredné odborné školy navštívi veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva

  2011/25 | 03.10.2011 | Školstvo | Imrich Makó
  Strednú odbornú školu drevársku vo Vranove a Strednú odbornú školu A. Dubčeka vo Vranove navštívi vo štvrtok veľvyslankyňa Dánskeho kráľovstva na Slovensku Anita Hugau.
 • Centrum voľného času vo Vranove začalo nový školský rok

  Centrum voľného času vo Vranove začalo nový školský rok

  2011/25 | 03.10.2011 | Školstvo | Imrich Makó
  Slávnostným otvorením sa v piatok začal školský rok 2011/2012 aj v Centre voľného času vo Vranove. Ako uviedla riaditeľka Anna Marcinčinová, na záujmové krúžkové činnosti sa zapísalo 1 728 členov a rodičia poukázali CVČ 1 233 vzdelávacích poukazov.
 • Základné školy v okrese Vranov začiatok vyučovania nemenili

  Základné školy v okrese Vranov začiatok vyučovania nemenili

  2011/22 | 12.09.2011 | Školstvo | Imrich Makó
  Novela vyhlášky o základnej škole účinná od 1. septembra umožňuje riaditeľom škôl po prerokovaní s pedagogickou radou a radou školy určiť začiatok vyučovania medzi 7.00 a 9.00 hod. V tejto súvislosti sme oslovili päť ZŠ v okrese Vranov a všade nám potvrdili, že zmeny v tomto smere neplánujú.

Platená reklama

Lead boar 728x92
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum