vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouSprávy / Školstvo / Články

 • Recyklačná rozprávka

  Recyklačná rozprávka

  2015/18 | 27.04.2015 | Školstvo | nezaradené
  Problematika životného prostredia púta v posledných rokoch veľkú pozornosť. Človek už dávno nežije v súlade s prírodou, ale svojím životným štýlom vyčerpáva prírodné zdroje Zeme a ohrozuje tak seba samého.
 •  Deň Zeme v MŠ Okulka

  Deň Zeme v MŠ Okulka

  2015/18 | 27.04.2015 | Školstvo | nezaradené
  Ako sa starať o svoju Zem, sa učili aj deti z materskej školy Okulka a to najkrajšou formou, formou zážitkového učenia. Pod záštitou primátora Ing. Jána Ragana sa deti zúčastnili na výsadbe ihličnatých a listnatých stromčekov v okolí sídl. Lúčna.
 • Výstava „Okno do Prírody“

  Výstava „Okno do Prírody“

  2015/18 | 27.04.2015 | Školstvo | nezaradené
  Dňa 14.04.2015 bola v MŠ na Sídlisku 1.mája, 68 vo Vranove nad Topľou otvorená enviromentálna výstava „Okno do prírody“ za účasti p. prednostu Mgr. Krišandu a p. PaedDr. Jankurovej.
 •  Úspešný apríl pre SOŠ A. Dubčeka

  Úspešný apríl pre SOŠ A. Dubčeka

  2015/18 | 27.04.2015 | Školstvo | nezaradené
 • ZŠ SLOVENSKÁ KAJŇA NA FUTBALE V ŽILINE

  ZŠ SLOVENSKÁ KAJŇA NA FUTBALE V ŽILINE

  2015/17 | 20.04.2015 | Školstvo | nezaradené
  Všetko sa začalo ráno o 10:30 hod., keď sme nastúpili do autobusu. Nevedeli sme sa dočkať, kedy docestujeme do Popradu, ale hlavne do Žiliny.
 • Regionálne kolo výtvarnej súťaže Moje (ne)istoty

  Regionálne kolo výtvarnej súťaže Moje (ne)istoty

  2015/17 | 20.04.2015 | Školstvo | nezaradené
  Filozofia súťaže pôvodne vychádzala z témy Moje istoty, ale keďže dnešná doba prináša menej istôt ako neistôt, téma sa rozšírila o uhol pohľadu, čím sa otvoril priestor pre vyjadrenie svojho subjektívneho pocitu pri hľadaní a nachádzaní každodenných, ale aj životných istôt či neistôt.
 • Ukázali sme, čo vieme!

  Ukázali sme, čo vieme!

  2015/17 | 20.04.2015 | Školstvo | nezaradené
  Okrem úžasného programu konferencie naši žiaci ukázali, že aj u nás máme žiakov, ktorí majú odvahu vystúpiť pred vedeckými kapacitami, pred profesormi a ďalšími učiteľmi z vysokých škôl a samozrejme ďalšími žiakmi gymnázií z celého Slovenska.
 • Ľudské práva patria každému jednému z nás

  Ľudské práva patria každému jednému z nás

  2015/17 | 20.04.2015 | Školstvo | nezaradené
  25. marec je pamätný deň, kedy si na Slovensku pripomíname už 27. výročie „Sviečkovej manifestácie“. Sviečková manifestácia patrí medzi také udalosti v slovenských dejinách, ktoré sa radia k medzníkom boja za demokratizáciu slovenskej spoločnosti.
 • Hygienici zistili nedostatky v zariadeniach školského stravovania

  Hygienici zistili nedostatky v zariadeniach školského stravovania

  2015/16 | 13.04.2015 | Školstvo | Imrich Makó
  V súvislosti s plnením úloh stanovených Úradom verejného zdravotníctva SR vykonali odborné pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom vo Vranove mimoriadne cielené kontroly vo vybraných zariadeniach školského stravovania v okrese Vranov.
 •  Vyhodnotenie Matematickej olympiády

  Vyhodnotenie Matematickej olympiády

  2015/16 | 13.04.2015 | Školstvo | nezaradené
  Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali dňa 8.4.2015 okresné kolo 64. ročníka Matematickej olympiády kat. Z6, Z7, Z8, to je 6. – 8. ročník ZŠ.
 • Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. E

  Vyhodnotenie Biologickej olympiády kat. E

  2015/16 | 13.04.2015 | Školstvo | nezaradené
  Centrum voľného času vo Vranove nad Topľou zorganizovalo 9.4.2014 okresné kolo 59. ročníka Biologickej olympiády kat. E pre žiakov 6. až 9. ročníka. Súťaže sa zúčastnilo 23 súťažiacich z 9 základných škôl.
 • ZŠ v Lomnici bude chrániť vegetačná strecha

  ZŠ v Lomnici bude chrániť vegetačná strecha

  2015/15 | 07.04.2015 | Školstvo | Imrich Makó
  Víziu má naplniť nielen séria opatrení realizovaných v podmienkach ZŠ Lomnica, ale povinnou súčasťou projektu je i aktívne zapájanie miestnych dobrovoľníkov pri budovaní zelených zón.
 • S. Ihnátová: Vďaka projektu Škola Zdravej Klímy máme viac žiakov

  S. Ihnátová: Vďaka projektu Škola Zdravej Klímy máme viac žiakov

  2015/15 | 07.04.2015 | Školstvo | Imrich Makó
  Prínos projektu ocenila aj riaditeľka ZŠ Lomnica Slavka Ihnátová, ktorá zdôraznila, že pre žiakov sa výrazným spôsobom zlepšili podmienky na vyučovanie, lebo ako dodala, budova sa nachádzala v nevyhovujúcom stave.
 • Vyhodnotenie chemickej olympiády kat. D - okresné kolo

  Vyhodnotenie chemickej olympiády kat. D - okresné kolo

  2015/15 | 07.04.2015 | Školstvo | nezaradené
  Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali dňa 26.3.2015 okresné kolo 51. ročníka chemickej olympiády kat. D, to je 8. – 9. ročník ZŠ. Súťaž sa uskutočnila na ZŠ Juh.
 •  Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie

  Čarovné klávesy opäť vytvorili krásne melódie

  2015/14 | 30.03.2015 | Školstvo | nezaradené
  Súťažiaci sa umiestnili v zlatom, striebornom a bronzovom pásme a boli odmenení diplomami a vecnými darčekmi. Prítomní rodičia a žiaci povzbudili súťažiacich vrelým potleskom.
 • Vranovská neziskovka niekoľko rokov podporuje budúcich vedcov

  Vranovská neziskovka niekoľko rokov podporuje budúcich vedcov

  2015/13 | 23.03.2015 | Školstvo | nezaradené
  Už viac ako tri roky pôsobí nielen vo vranovskom okrese nezisková organizácia, ktorá podporuje budúcich vedcov, výskumníkov a technikov. Eductech, n.o. sa zameriava na podporu predovšetkým základných škôl.
 • Klavírna súťaž na Súkromnej ZUŠ

  Klavírna súťaž na Súkromnej ZUŠ

  2015/13 | 23.03.2015 | Školstvo | nezaradené
  V utorok 17. marca 2015 sa už po šestnásty krát stretli žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy vo Vranove nad Topľou, hudobný odbor na školskej súťaži. Súťaže v hre na klavíri sa zúčastnilo 18 žiakov v dvoch kategóriách.
 • Vyhodnotenie Pytagoriády kat. P3 – P8 okresné kolo

  Vyhodnotenie Pytagoriády kat. P3 – P8 okresné kolo

  2015/13 | 23.03.2015 | Školstvo | nezaradené
  Pracovníci Centra voľného času vo Vranove nad Topľou usporiadali dňa 16.3. a 17.3.2015 okresné kola 36. ročníka Pytagoriády kat. P3, P4, P5 a P6, P7, P8 t.j. 3. – 8. ročník ZŠ a príslušných ročníkov gymnázií.
 • Počas Dňa vedy na Gymnáziu obdivovali študenti funkcie robotov

  Počas Dňa vedy na Gymnáziu obdivovali študenti funkcie robotov

  2015/12 | 16.03.2015 | Školstvo | Imrich Makó
  Študenti Gymnázia vo Vranove nad Topľou mali opäť možnosť zoznámiť sa s vedou netradičnou a zaujímavou formou prostredníctvom popularizačných prednášok. Deň vedy sa konal tretíkrát a aj tento rok ponúkol atraktívne témy.
 • UKONČENIE ÚSPEŠNÉHO PROJEKTU NA ZŠ BERNOLÁKOVA

  UKONČENIE ÚSPEŠNÉHO PROJEKTU NA ZŠ BERNOLÁKOVA

  2015/12 | 16.03.2015 | Školstvo | nezaradené
  Ak si zhrnieme prínosy projektu Inovácia obsahu a metód vzdelávania, je ich teda niekoľko - nadštandardne sa zvýšila vybavenosť školy IKT, získali sme množstvo učebného materiálu a didaktických pomôcok...

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Lead boar 728x92
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum