vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouSprávy / Mesto Vranov / Články

 • Pred domom kultúry slúži deťom nové ihrisko

  Pred domom kultúry slúži deťom nové ihrisko

  2013/43 | 14.10.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Na trávnatej ploche pri Mestskom dome kultúry pribudlo nové detské ihrisko, ktoré v sume takmer 10 tis. Eur darovala spoločnosť STD Donivo a.s. O jeho slávnostné odovzdanie prestrihnutím pásky sa postarali v piatok predseda predstavenstva Ján Drozd a primátor Ján Ragan.
 • Zber objemového odpadu

  Zber objemového odpadu

  2013/43 | 14.10.2013 | Mesto Vranov | nezaradené
  Mesto Vranov nad Topľou zabezpečí zber objemového odpadu v termíne od 21.10.2013 do 25.10.2013. Občania v rodinných domoch daný deň vyložia k svojim zberným nádobám objemový odpad, ktorý následne pracovníci firmy odvezú.
 • Grandwood má opäť záujem investovať vo Vranove

  Grandwood má opäť záujem investovať vo Vranove

  2013/41 | 30.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Po epizóde s Ridvanom Serbesom sa Grandwood holding vracia na scénu s ruským kapitálom. Na mestskom zastupiteľstve o tom informovali konateľ Stanislav Lakatoš a Dany R. E. Rottiers zo spoločnosti EIC.
 • Medline má obavu zo škandalizácie

  Medline má obavu zo škandalizácie

  2013/41 | 30.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Okrem Grandwoodu rezonoval záujem o investovanie v priemyselnom parku Ferovo aj v prípade spoločnosti Medline, ale, ako informoval D. Rottiers, americký investor do Vranova nepríde.
 • Pred „Dépečkom“ pribudne nové parkovisko

  Pred „Dépečkom“ pribudne nové parkovisko

  2013/41 | 30.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Priestor pred „DéPečkom“ sa dočká úpravy. O budúcnosti plochy, ktorá je v dezolátnom stave, rokovali poslanci mestského zastupiteľstva ešte v júni.
 • Slová sa hovoria..., a chlieb sa je...

  Slová sa hovoria..., a chlieb sa je...

  2013/41 | 30.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Určite nie som jediný, kto od štvrtka musel „milióntisícpäťstokrát“ odpovedať na otázku, či verí, že zámer Grandwoodu investovať vo Vranove sa dočká reálnych kontúr.
 • Mesto chce motivovať občanov k zvýšenej separácii

  Mesto chce motivovať občanov k zvýšenej separácii

  2013/41 | 30.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Mesto Vranov nad Topľou spustili v rámci projektu Intenzifikácia separovaného zberu motivačnú kampaň. Cieľom je motivovať občanov, ktorí vzorne separujú, starajú sa o poriadok a čistotu v stojiskách a zodpovedne sa venujú nakladaniu s odpadmi.
 • Na Lúčnej a Rodinnej oblasti „vyrastie“ po 22 bytov

  Na Lúčnej a Rodinnej oblasti „vyrastie“ po 22 bytov

  2013/41 | 30.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  V budúcom roku sa vo Vranove začne s výstavbou dvoch 22-bytových jednotiek. Financovanie 4-podlažných nájomných bytových domov (bez výťahu) bude z prostriedkov Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 70 % z obstarávacej ceny bytu a 30 % oprávnených nákladov bude financovaných vo forme nenávratnej dotácie z Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.
 • Duch Vranovského Dlhého

  Duch Vranovského Dlhého

  2013/41 | 30.09.2013 | Mesto Vranov | nezaradené
  O činnosti roľníckych spolkov v obci.
 • O chove oviec aj vo Vranovskom okrese...

  O chove oviec aj vo Vranovskom okrese...

  2013/41 | 30.09.2013 | Mesto Vranov | nezaradené
  Chcel by som sa zmieniť o pastieroch, ktorí s radosťou sa starajú o svoje ovečky. Pri Anglicku sa nachádza hornatý kraj, ktorý sa volá Wales. Tento kraj má takmer trikrát viac oviec ako ľudí.
 • Mesto Vranov rieši škodu na kúpalisku žalobou

  Mesto Vranov rieši škodu na kúpalisku žalobou

  2013/39 | 16.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  V súvislosti s vranovským letným kúpaliskom rezonovala ešte v roku 2012 téma jeho zazimovania po sezóne 2011, kedy malo dôjsť k viacerým poškodeniam majetku kúpaliska.
 •   Na vranovských na sídliskách vzniklo 109 parkovacích miest

  Na vranovských na sídliskách vzniklo 109 parkovacích miest

  2013/39 | 16.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  V schválenom rozpočte mesta Vranov nad Topľou na rok 2013, v rámci Podprogramu správa a údržba miestnych komunikácií boli schválené finančné prostriedky na úpravu parkovacích plôch na sídliskách vo výške 135 000,–€.
 •  J. Ragan: Kto v kráse a láske žije, večne zostáva mladý

  J. Ragan: Kto v kráse a láske žije, večne zostáva mladý

  2013/39 | 16.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  V školskom roku 1962/1963 maturovalo na Gymnáziu vo Vranove nad Topľou 65 študentov a po päťdesiatich rokoch od tejto výnimočnej udalosti v živote každého mladého človeka prijal triedu triedneho profesora Jozefa Popaďáka primátor Ján Ragan.
 • Š. Topľanský: Najľahšie zarobená koruna je koruna neminutá! A vo Vranove hlavne neminutá zbytočne...

  Š. Topľanský: Najľahšie zarobená koruna je koruna neminutá! A vo Vranove hlavne neminutá zbytočne...

  2013/37 | 09.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Medzi najdiskutovanejšie témy v posledných dňoch patria výsledky zverejnené Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy INEKO, ktoré katapultovali Vranov nad Topľou na pozíciu tretieho najzadlženejšieho mesta na Slovensku.
 • Mesto zaplatilo na Budovateľskej ul. komplexnú dezinsekciu

  Mesto zaplatilo na Budovateľskej ul. komplexnú dezinsekciu

  2013/36 | 02.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  V pondelok vykonalo mesto na Budovateľskej ul. dezinsekciu, pretože problémy, predovšetkým, s plošticami nadobúdali nepríjemné rozmery. Táto aktivita sa medzi Rómami nestretla s prílišným pochopením.
 • Pohár s trpezlivosťou preteká na Budovateľskej ul. už niekoľko rokov

  Pohár s trpezlivosťou preteká na Budovateľskej ul. už niekoľko rokov

  2013/36 | 02.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Budovateľská ul. patrí síce medzi často diskutované témy, či už vo vedení mesta, medzi poslancami a vo verejnosti, ale garantované riešenie, ako s touto situáciou naložiť, zatiaľ neponúkol nikto.
 •   J. Ragan: Zdedil som zadĺžené mesto

  J. Ragan: Zdedil som zadĺžené mesto

  2013/36 | 02.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Podľa Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy INEKO bol Vranov nad Topľou v roku 2012 tretím najzadlženejším mestom na Slovensku. Na základe zverejnených výsledkov pripadal na každého Vranovčana dlh vo výške 307,64 Eur. V tejto súvislosti nám primátor Ján Ragan zaslal stanovisko, kde vysvetľuje vývoj, ktorý má za následok súčasnú situáciu.
 • V knižnici poškodila voda viac ako 1600 kníh

  V knižnici poškodila voda viac ako 1600 kníh

  2013/36 | 02.09.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Nepríjemné prekvapenie čakalo v pondelok na zamestnancov Hornozemplínskej knižnice vo Vranove nad Topľou. Po niekoľkých horúcich týždňoch bez zrážok ich totiž na chodbe a oddelení pre deti a mládež čakalo desať centimetrov vody.
 • Koniec sezóny na letnom kúpalisku vo Vranove

  Koniec sezóny na letnom kúpalisku vo Vranove

  2013/36 | 02.09.2013 | Mesto Vranov | nezaradené
  Prevádzka LK bola zahájená dňa 3.7.2013. Prevádzkovateľom LK bol p. Čeklovský. K dispozícií pre návštevníkov boli 2 detské bazény, 1 plavecký bazén, plochy na slnenie, lehátka, slnečníky, 2 pieskové volejbalové ihriská, trávnaté nohejbalové ihrisko, detské ihrisko, trampolína a 2 nové bufety s terasami.
 •  Vranovom sa niesli tradície vryté v remeslách a folklóre

  Vranovom sa niesli tradície vryté v remeslách a folklóre

  2013/35 | 26.08.2013 | Mesto Vranov | Imrich Makó
  Dni mesta Vranov sa počas troch dní niesli v znamení bohatého programu, do ktorého patrili Letný jarmok, športové podujatia, ukážky remesiel, ochutnávka tradičných regionálnych jedál a 44. ročník Hornozemplínskych folklórnych slávností.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Lead boar 728x92
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum