vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Piliermi cestovného ruchu vo vranovskom okrese by mali byť Domaša a vodný hrad

 Piliermi cestovného ruchu vo vranovskom okrese by mali byť Domaša a vodný hrad

Potenciál cestovného ruchu v okrese Vranov nad Topľou je dlhodobo diskutovanou témou. Vízia spájaná s príležitosťou vytvárania nových pracovných miest v tomto segmente zatiaľ naráža na nedostatočnú infraštruktúru a ponuku pre turistov. Dominantnými piliermi rozvoja turizmu by mohli byť v budúcnosti vodný hrad a nastavenie nových možností na Domaši. Aj týmto témam sa na pracovnom stretnutí s poslancami Zastupiteľstva PSK za okres Vranov nad Topľou venoval predseda Prešovského samosprávneho kraja Milan Majerský.

Poslednou medializovanou aktivitou vo vzťahu k Domaši je ambícia samosprávy, reprezentovaná starostom Kvakoviec Radovanom Kapraľom a starostom Malej Domaše a poslancom PSK Jaroslavom Makatúrom, vrátiť na jej hladinu vyhliadkovú loď.

Pod žiadosťou o poskytnutie dotácie na jej zakúpenie adresovanej ešte predsedovi Vlády SR Robertovi Ficovi sú podpísaní starostovia z okresov Vranov nad Topľou a Stropkov, vrátane ďalších zástupcov štátnej správy, tretieho sektora, či osobností spoločenského a duchovného života. Signatári tejto iniciatívy nepochybujú o tom, že pokiaľ by sa to podarilo, oživil by sa cestovný ruch, čo by malo mať priamo úmerne za následok vznik nových pracovných miest. Pripomenieme, že rozpočet na náklady spojené s obstaraním plavidla, prepravu a opravu parkoviska s prístupovou cestou k prístavisku predstavuje 497 200 eur (s DPH). „Po viacerých rokovaniach máme prisľúbenú podporu a dnes je situácia taká, že začíname pracovať na podmienkach verejného obstarávania, aby nevznikli žiadne pochybnosti a podozrenia. Za nás môžem povedať, že je nám jedno, kto loď dodá, ak bude spĺňať všetky parametre, ktoré potrebujeme. Keďže do tohto projektu patrí napr. aj výstavba prístavných pontónov, budeme potrebovať podporu a pomoc z viacerých strán, vrátane Prešovského samosprávneho kraja. O to viac som rád, že župan M. Majerský prijal naše pozvanie na Domašu a mohli sme ho oboznámiť s našimi plánmi, lebo bude dôležité, aby sme synergicky spolupracovali s každým, kto môže priložiť ruku k dielu,“ uviedol poslanec PSK a starosta Malej Domaše Jaroslav Makatúra.

Predseda PSK Milan Majerský považuje Domašu z pohľadu cestovného ruchu za zaujímavú destináciu s potenciálom prilákať turistov, podobne ako tomu bolo v minulosti, preto ho v tejto súvislosti zaujal projekt Národného centra vodných športov v rekreačnej oblasti Dobrá. „Samosprávny kraj vie byť nápomocný minimálne v rozvoji cestnej infraštruktúry, pretože cesty II. a III. triedy sú v našej správe. Rovnako predpokladáme, že s rozvojom cestovného ruchu by stúpol dopyt turistov po verejnej doprave a napr. prímestská autobusová doprava patrí práve pod VÚC,“ reagoval predseda PSK Milan Majerský.

Ďalšou dominantou cestovného ruchu by mohol byť vodný hrad nachádzajúci sa v areáli gymnázia. S myšlienkou jeho obnovenia prišiel riaditeľ Mestského domu kultúry vo Vranove nad Topľou Alfonz Kobielsky, ktorého zaujal na jednej strane známy historický fakt, že sa tu vydávala Alžbeta Bátoryová a na strane druhej sa inšpiroval poľským mestom Jaroslaw, kde v takýchto podzemných priestoroch zriadili múzeum. Ak by sa tento projekt podarilo dotiahnuť do finále, na Slovensku by bol unikátom. „Bol som osobne v podzemí a myslím si, že po dôkladnom archeologickom výskume, resp. reštaurátorskom zásahu by tieto priestory s dvoma podlažiami mohli byť zaujímavé nielen pre turistov, ale aj pre historikov. Tento projekt môže byť financovaný predovšetkým z financií Ministerstva kultúry SR z programu Obnov si svoj dom, no niektoré časti výskumu by sme však vedeli v istom objeme podporiť aj cez PSK,“ vysvetľoval M. Majerský.     
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum