vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Členská základňa JDS okresnej organizácie sa viac než zdvojnásobila

 Členská základňa JDS okresnej organizácie sa viac než zdvojnásobila

V znamení hesla: „Život činný je opravdivý život. Zaháľka je hrobom človeka zaživa.“ Nieslo sa 27. apríla t.r. rokovanie okresného snemu Jednoty dôchodcov Slovenska (JDS) vo Vranove n/T. V jedálni ZŠ Lúčna vo Vranove n/T sa zišlo 110 delegátov zo 17 základných organizácií na bilancovaní ostatných takmer 4 rokov.

Privítali medzi sebou vzácnych hostí: honorárneho konzula Ukrajiny v SR v zastúpení jeho p. manželky Ľudmily Obickej, podpredsedu Prešovského samosprávneho kraja a primátora mesta Vranov n/T J. Ragana, predsedu krajskej organizácie JDS P. Gumana a hospodára J. Chalupu, podpredsedníčku KO JDS A. petrišovú, predsedu regionálneho ZMOSu A. Kulika, predsedu základnej organizácie JDS vo Volkovciach J. Horňáka a ďalších hostí.

Po schválení rokovacieho poriadku , zvolením mandátovej, volebnej a návrhovej komisii predniesol predseda okresnej organizácie J. Popaďák Správu o činnosti za uplynulé takmer 4 ročné obdobie. Vyzdvihol v nej iniciatívu predovšetkým funkcionárskeho aktívu, ale aj ostatných členov, ktorí pričinili o to, že členská základňa sa v porovnaní s predchádzajúcim obdobím viac ako zdvojnásobila. Rozrástla sa o 9 základných organizácii, o 616 členov a v súčasnosti evidujú v 17 základných organizáciách 1120 členov.

Ocenil dosiahnuté výsledky výchovno-vzdelávacej oblasti. Kladne hodnotil hlavne cyklické formy vzdelávania s tematikou zdravotníctvo, a to konkrétne zamerané na prevenciu srdcovo-cievnych ochorení, vahľadávanie nádorov, sezónnych chrípok a ich liečenie.

S uznaním sa vyjadril o účasti členov okresnej organizácie na projekte: Zelená pre seniorov, hlavne stretnutia pri počítači, na ktorých seniori vnikli do taju práce s týmto fenoménom súčasnosti.

V kultúrno-výchovnej oblasti s veľmi vydarených podujatí vyzdvihol najmä návštevu divadelného predstavenia v Košiciach, tiež stretnutia pri príležitosti Dňa matiek, otcov a ďalších, ktoré sa stali pravidelnou súčasťou činnosti okresnej organizácie. S veľkým ohlasom sa stretla aj akcia Špivanočki mojo v Nižnom Hrabovci, ale tiež výstavky ručných prác a dopestovaného ovocia i zeleniny v Cabove, N. Hrabovci, N. Hrušove, S. Polianke, Sedliskách a ďalších obciach.

Slová uznania vyslovil na adresu členov JDS pri príprave a skrášľovaní životného prostredia, najmä v okolí kostolov i cintorínov. Rovnako úspešná bola aj bilancia na úseku športu. Boli organizátorom krajského kola športových hier, na ktorých súťažili sedemčlenné družstvá z celého kraja.

Za týmito výsledkami je skrytá aktívna práca členov predsedníctva, predstaviteľov základných organizácií, ako aj všetkých členov, za ktorú im právom patria slová úprimnej vďaky. Zvlášť srdečne poďakoval S. Obickému a jeho pani manželke za ich významnú pomoc pri takmer všetkých podujatiach počas troch rokov, ako Mesiac úcty k starším, priateľské slávnostné posedenie „Pri jedličke“. Nezabudnuteľná bola cesta do Užhorodu a Mukačeva. Poďakoval sa, že nám umožnili v tomto nádhernom a úprimnom stretnutí s exprezidentom p. Rudolfom Schusterom, predsedom PSK Petrom Chudíkom, generálnou konzulkou Ukrajiny profesorkou Oľgou Benč, predsedom Matice slovenskej Mariánom tkáčom, so spevákom Ottom Weiterom, folklórnymi súbormi, rómskymi speváčkami i mnohými ďalšími osobnosťami nášho spoločenského a verejného života, ktoré do všedných dní priniesli chvíle šťastia a radosti.

To podporili aj delegáti obrovským a dlhotrvajúcim potleskom. Okrem iného povedal: „Sú to Vaše slová, pán honorárny konzul – človek je šťastný vtedy, keď sa dokáže so svojím šťastím podeliť so svojimi známymi, priateľmi a celkom neznámymi ľuďmi. Verte, že aj my všetci sme boli na týchto podujatiach, nad ktorými ste mali patronát veľmi šťastný.“ najaktívnejším členom odovzdali ďakovné listy s kytičkou: Ing. Jozefovi Filipekovi, Veronike Hrivňákovej, Anne Iľkovej, Jánovi Ongrdymu, Jánovi Dankovi, Márii Popaďákovej, Ing. Alojzovi Jonekovi, Márii Gadušovej, Jánovi Kmecovi, Jozefovi Kovaľovi a Márii Tkáčovej.

Prerokovali aj správu o hospodárení a plán hlavných úloh na nasledujúce obdobie. Po plodnej duskusii, v ktorej vystúpilo 8 delegátov, delegáti zvolili za predsedu okresnej organizácie opäť J. Popaďáka a za podpredsedníčku A. Jonekovú. Ďalej 15 členné predsedníctvo, 3 člennú revíznu komisiu, delegátov do vyšších orgánov a schválili uznesenie.

A celkom na záver dohodli družobné kontakty medzi okresnou organizáciou JDS v okrese Vranov n/T reprezentujúcou ZO v Sečovskej Polianke a ZO JDS vo Volkovciach v okrese Zlaté Moravce, ako pilotný program bližšieho poznávania života seniorov v oboch okresoch.

PaedDr. Ján Popaďák
predseda okresnej organizácie JDS

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum