vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / EURÓPSKY IMUNIZAČNÝ TÝŽDEŇ

Očkovanie, v zmysle medzinárodných a aj u nás platných zákonných ustanovení, patrí medzi základné práva detí – práva na zdravie. Práve preto, že v mnohých krajinách, ale aj u nás, sa mnohokrát toto právo deťom odopiera, vyhlásila Svetová zdravotnícka organizácia (ďalej SZO) kampaň, zameranú na vysvetľovanie dôležitosti očkovania pre zdravie detí a neskôr aj získanie celoživotnej imunity, proti ochoreniam, proti ktorým je vyvinutá a u nás používaná očkovacia látka. Hoci na túto vysvetľovaciu kampaň sú vyčlenené dni od 21. 4. 2012 – 27. 4. 2012, je očkovanie tak významné, že takáto kampaň by mala trvať nepetržite celý rok.

Úroveň očkovania sa celosvetovo postupne zhoršuje a neočkovaní jedinci sú stále častejšie vystavovaní možnosti ochorenia na niektoré z infekčných chorôb, ktoré sa už dnes prakticky nevyskytujú. Priaznivý účinok očkovania na verejné zdravie je často spochybňovaný mnohými médiami, čím sa vnáša neistota do myslí rodičov, ktorí majú starosť o zdravie svojich detí, či im naozaj očkovanie nemôže spôsobiť nejaké závažné komplikácie, prípadne im môže inak uškodiť. Niekedy účinky očkovania spochybňujú aj samotní medicínsky vzdelaní ľudia, ktorí sa možno, v ojedinelých prípadoch, stretli s nejakým negatívnym účinkom očkovania, ktorý môže vzniknúť, podobne, ako u všetkých podávaných liekov. Pri každom lieku, teda aj pri každej očkovacej látke je priložený príbalový letáčik, ktorý upozorňuje užívateľov aj na negatívne účinky, ktoré sa môžu vyskytnúť. Ak dôjde k takej situácii musí ju vždy riešiť ošetrujúci lekár. Aj ďalšie faktory môžu ovplyvniť výsledok očkovania; môže ísť o nedodržanie chladového reťazca očkovacej látky (t.j. očkovacia látka nebola počas celého času, od opustenia výroby až po aplikáciu skladovaná pri predpísanej teplote, ktorá je zvyčajne od +2oC - +8 oC), očkovacia látka mohla byť nesprávne aplikovaná, dieťa mohlo byť v inkubačnom čase nejakého iného infekčného ochorenia, alebo malo iné skryté faktory, o ktorých lekár nevedel.

Význam očkovania býva nedocenený aj preto, že niektoré ochorenia sa práve vplyvom očkovania už v našej populácii nevyskytujú. Pri ochrane zdravia populácie sú dokázateľné veľmi dobré výsledky vplyvu očkovania na výskyt ochorení, ktoré v minulosti spôsobovali veľké epidémie, pri ktorých zomieralo veľké množstvo chorých, napr. záškrt, tetanus, osýpky, detská obrna, alebo pri iných diagnózach, zanechalo prekonanie ochorenia veľa krutých následkov na zdraví, napr. telesné deformácie po prekonaní detskej obrny, alebo narodenie sa detí s vrodenými vývojovými chybami (rubeola - ružienka).

Postupne, ako sa zavádzali do medicínskej praxe stále nové očkovacie látky, znižoval sa výskyt ochorení u očkovaných osôb do takej miery, že dnes už prakticky nepoznáme ochorenia na detskú obrnu, záškrt, tetanus, čierny kašeľ, osýpky, ružienku, mumps. Neskôr vyvinuté očkovacie látky ovplyvnili zníženie výskytu infekčnej žltačky typu B, hemofilových infekcií a tuberkulózy. No nielen tieto druhy povinného očkovania sa vykonávajú v našej populácii. V tomto období, keď je tu veľká hrozba akútnych respiračných ochorení je veľmi významné očkovanie proti chrípke.

U detí a staršej dospelej populácie sa doporučuje súčasne s očkovaním proti chrípke aj očkovanie proti pneumokokovým infekciám, ktoré sú častou príčinou komplikácií chrípky prípadne aj úmrtí. Aj preto sa v Slovenskej republike od 1. 4. 2008 očkujú deti proti pneumokokovým ochoreniam.

V dnešnej dobe máme poznatky o tom, že niektoré onkologické ochorenia (rakovina) sú spôsobené pôvodcami infekčných ochorení, najmä vírusov. Vedci celého sveta sa snažia o vytvorenie očkovacích látok proti týmto ochoreniam, napr. očkovacej látky proti AIDS, vírusovej žltačke typu C, herpetickým vírusovým ochoreniam a pod. čo sa zatiaľ nestretlo s úspechom.

No proti jednému závažnému onkologickému ochoreniu už očkovacia látka existuje. Je to očkovacia látka proti karcinómu (rakovina) kŕčka maternice, ktorú spôsobuje ľudský papilomavírus. Očkovacia latka je zatiaľ určená pre očkovanie 12 ročných dievčat, teda tú vekovú skupinu, ktorá keď začne sexuálne žiť, už bude chránená pred ochorením, pretože prenos ochorenia sa uskutočňuje sexuálnou cestou.

Z uvedeného vyplýva, že očkovanie je jedinou a najúčinnejšou formou ochrany populácie pred ochoreniami, ktoré „vďaka“ veľkej migrácii obyvateľstva, najmä z oblastí, kde mnohé komunity nemajú prístup k očkovaniu, sú stálou hrozbou aj pre naše regióny.

MUDr. Valéria Sládeková
regionálna hygienička

 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum