vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Vyhodnotenie výtvarnej súťaže „Hasičská technika dnes a v minulosti“

Dňa 15.decembra 2011 bola vyhlásená výtvarná súťaž pre žiakov I. a II. stupňa základných škôl na tému „Hasičská technika dnes a v minulosti“ v troch vekových kategóriách (do 9 rokov, od 10 – 12 rokov a od 13 – 15 rokov). Najlepšie práce budú vecne ohodnotené. Vecné ceny budú odovzdané osobne na jednotlivé základné školy oceneným žiakom prostredníctvom DPO vo Vranove nad Topľou a OR HaZZ vo Vranov n. T. Trojčlenná komisia zastúpená riaditeľom OV DPO Dušanom Hajníkom a príslušníkmi OR HaZZ vyhodnotila výtvarné práce nasledovne:
V kategórii do 9 rokov: 1. miesto: Tomáš Demčák (Súkromná ZUŠ Vranov n. T.), 2. miesto: Júlia Štofanová (ZŠ Bystré), 3. miesto: Tamara Tatrayová (MŠ Sídl. II, Vranov n. T.), V kategórii od 10 - 12 rokov: 1. miesto: Sára Juhasčíková (ZŠ Bystré), 2. miesto: Olívia Ivanková (Súkromná ZUŠ Vranov n. T.), 3. miesto: Andrea Prokopová (Súkromná ZUŠ Vranov n. T.).
V kategórii od 13 - 15 rokov: 1. miesto: Romana Mižáková (ZŠ a MŠ Tovarné), 2. miesto: Jakub Ján Štefan (Súkromná ZUŠ Vranov n. T.), 3. miesto: Michaela Sciranková (ZŠ Bystré).
Na Sekretariát DPO v Bratislave postúpili výtvarné práce žiakov, ktorí sa umiestnili na 1. až 3. mieste vo všetkých troch kategóriách. Tieto výtvarné práce budú prezentované na Sekretariáte DPO v Bratislave a následne spomedzi všetkých prác budú výberovou komisiou vybrané v rámci celoslovenského kola tri najlepšie výtvarné práce.

OV DPO Vranov n.T. - riaditeľ Dušan Hajník
 

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum