vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / Odbory považujú praktiky v Linora s.r.o. za nedôstojné a ponižujúce

  Odbory považujú praktiky v Linora s.r.o. za nedôstojné a ponižujúce

OZ KOVO nesúhlasí s prístupom k zamestnankyniam v spoločnosti Linora s. r. o v Hencovciach, ktorá sa zaoberá šitím, farbením a balením dámskych pančuchových nohavíc. Ako uviedol člen predsedníctva OZ KOVO Jozef Balica, v prípade firmy s talianskym kapitálom majú viacero výhrad, no na tlačovke v Prešove upozornil na praktiky voči zamestnankyniam, ktoré definoval ako nedôstojné, ponižujúce a stresujúce. „Ak chcú ísť zamestnankyne na toaletu musia prejsť ponižujúcou osobnou telesnou prehliadkou bezpečnostnej služby. S takýmto prístupom sme sa na Slovensku ešte nestretli a napriek tomu, že túto prehliadku vykonávajú ženy ženám, nemôžeme s tým súhlasiť. Okrem toho je zarážajúce, že ak bezpečnostná služba nie je na mieste, ženy majú, jednoducho povedané, smolu,“ zdôraznil J. Balica.

Za konštruktívne riešenie nepovažuje člen predsedníctva OZ KOVO ani nepretržitú prítomnosť bezpečnostnej služby na pracovisku počas celého výkonu práce. J. Balica by za korektný dohľad považoval riaditeľa firmy, vedúceho prevádzky, či majstra, ale SBS pri jej autoritatívnom a represívnom charaktere vníma ako zdroj s negatívnym psychickým dopadom na zamestnancov. „Keď som rozmýšľal, kde sa využívajú podobné praktiky, napadla ma iba práca väzňov v civilných objektoch. Na celej situácii ma mrzí, že slovenský manažment sa na to iba nečinne prizerá. Právo majiteľa na ochranu jeho majetku nespochybňujeme, ale nie takouto nedôstojnou a ponižujúcou formou,“ uviedol J. Balica.

Keďže situácia sa po prvom rokovaní spred troch týždňov nezmenila, OZ KOVO informovalo o pomeroch v Hencovciach Inšpektorát práce a Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, pričom v pláne majú osloviť kanceláriu Prezidenta SR, úrad ombudsmana a J. Balica nevylúčil ani návštevu talianskeho veľvyslanectva na Slovensku. „Bohužiaľ, ani náš zákonník práce nepozná termíny ako mobing, bossing alebo psychický teror... Preto pri jeho najbližšej novelizácii budeme žiadať, aby špecifikoval aj štandardy morálneho a etického správania sa zamestnávateľa k zamestnancom,“ dodal J. Balica.

Spoločnosť Linora s. r. o. zamestnáva v Hencovciach 298 zamestnancov, z ktorých ženy predstavujú 90%. Ako vysvetlil riaditeľ spoločnosti Ondrej Milčo, k prehliadkam a zvýšeným kontrolám pracovníkov pristúpili z dôvodu krádeží. „Stanovisko odborárov hodnotíme negatívne, pretože túto skutočnosť sme prechádzali na spoločnom stretnutí, kde zástupcovia odborov boli o tom oboznámení. Vážnym problémom pred zavedením týchto kontrol bolo to, že zamestnankyne využívali ku krádežiam toalety, kde si ukradnuté pančuchy prezliekali a staré pančuchy hádzali do odpadu, čím spôsobovali spoločnosti ďalšie škody. Kontroly sa vykonávajú prevažne na oddelení balenia, kde sa výrobky finalizujú. Neušité a nezafarbené pančuchy sa nekradnú,“ konštatoval O. Milčo, podľa ktorého prítomnosť pracovníčky SBS počas výkonu práce nie je stresujúca, lebo potom by za stresujúcu musela byť považovaná aj prítomnosť SBS v hypermarketoch a ďalej dodal, že bezpečnostná služba je povinná byť zamestnankyniam, ktoré potrebujú ísť na toaletu, stále k dispozícii. „Spoločnosť LINORA s.r.o. z dôvodu, aby nedochádzalo k rôznym výkladom týchto nezrovnalostí, požiadala MPSVaR o stanovisko k tejto problematike. Dňa 4.5.2012 došla odpoveď, ktorá neruší právo zamestnávateľa kontrolovať svojich zamestnancov,“ doplnil O. Milčo.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum