vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / ÚRADNÁ SPRÁVA ObFZ č. 01

Športovo – technická komisia:
Oznamuje FK, že aktív ŠTK s vyžrebovaním nového ročníka 2012/2013 sa uskutoční vo štvrtok 19.07.2012 o 17:00 hod. v zasadačke MÚ vo Vranove n/T.
Na aktíve kluby obdržia tlačiva k ročníku 2012/2013. Zatiaľ nie sú prihlášky:
- muži: Holčíkovce, Hlinné, Slovenská Kajňa a Medzianky.
- Dvojičky: N. Hrušov, Vyš. Žipov, Vechec, Seč. Polianka, Hlinné a Hanušovce.
- Sólo dorast: Ond.Matiašovce, Čierne n/T., Hermanovce.
- Sólo žiaci: Továrne, Čierne n/T., Holčíkovce.
Sekretariát ObFZ:
- Oznamuje členom Rady ObFZ, že zasadnutie Rady sa uskutočni vo štvrtok 19.07.2012 15:30 hod. v zasadačke MÚ vo Vranove n/T.
Matrika ObFZ:
Od 1.7.2012 dochádza v matričnom systéme v SFZ k podstatným zmenám:
do platnosti vstúpil novelizovaný „Prestupový poriadok pre neprofesionálnych futbalistov“, taktiež novelizovaný „ Registračný poriadok“, „Disciplinárny poriadok! A „ Súťažný poriadok“. Všetky tieto novelizované normy je možné si pozrieť, poprípade stiahnuť na www.futbalsfz.sk v sekcii dokumenty a prekliknutím na „Dokumenty a normy“.
- Každý klub má pre všetky svoje družstva, len jednu matriku a to:
Podľa zaradenia družstva dospelých do súťaže.
- Zmena v spôsobe realizácie transferov (prestupy – hosťovania)
Transfer vybavuje a poplatok sa platí zväzu, do ktorého patrí cieľový klub hráča podľa novej matričnej príslušnosti pre všetky vekové úrovne.
- Dňom 1.7.2012 sa ruší preregistrácia žiak – dorastenec
Je potrebné požiadať len o vystavenie nového Registračného preukazu. Prihláška k registrácii Hráča a RL už nie sú potrebné.
- Po 1.7.2012 sa začnú vydávať výlučne „plastové“ RP
Tieto sa objednávajú cez matriky zväzov, alebo priamo cez ISSF (Elektronická podateľňa)
- Plastové preukazy sa vyrábajú a expedujú denne a sú doručované kuriérom do 48 hod. od expedície. Odporúčame si preukazy objednávať vopred a po viac kusov ( menšie poštovné za dobierku). Cena jedného preukazu je 5 € a cena dobierky 3,42 €. Platí sa pri preberaní dobierky kuriérom. Plastový RP neobsahuje klubovú príslušnosť, jeho platnosť je 5 rokov a pri transfere hráča sa nikam neposiela (nevyrába sa nový)
- Pre matričné účely sú schválené nové elektronické tlačiva (vyplniteľné formuláre)
- Aktuálne znenie noriem, predpisov ako aj nových formulárov nájdete na:
http://www.futbalsfz.sk/dokumenty/normy-a-tlaciva-sfz
- Kluby, ktoré ešte nemajú zaregistrovaného klubového ISSF manažéra, nech bezodkladne vykonajú jeho registráciu na SFZ.
- Podpis hráča na transfer listine a u hráčov do 18 rokov môže okrem všeobecne známych inštitúcii overovať aj príslušný matrikár zväzu.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum