vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / J. Makatúrovi sa páči rakúsky model rozvoja vidieka

Cestovný ruch, okrem iného aj v regióne Vranova nad Topľou s dôrazom na potenciál vodnej nádrže Domaša, má ambíciu naštartovať Oblastná organizácia cestovného ruchu Horný Zemplín a Horný Šariš. Jej členmi sú mestá Humenné, Vranov nad Topľou, Snina, Medzilaborce, obec Malá Domaša a päť podnikateľských subjektov, ktorí sa rozhodli reagovať na novelu zákona o podpore cestovného ruchu. Po vytvorení krajských a oblastných štruktúr majú regióny, kde oficiálne evidujú 50 tis. prenocovaní ročne, možnosť získať z ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja dotáciu na ďalší rozvoj a skvalitňovanie služieb súvisiacich práve s turizmom. „V prípade vidieka sa musíme orientovať na vidiecky turizmus a agroturizmus. V tejto súvislosti by sme sa mohli inšpirovať rakúskym modelom. Na jednej strane si udržiavajú vidiecky charakter, ale zároveň kladú dôraz na služby a ponuku produktov, ktoré sú pre každý mikroregión špecifickými. Spolu s ostatnými starostami z nášho okresu sme sa o tom mohli presvedčiť osobne, preto si myslím, že podobne to môže fungovať aj u nás,“ uviedol starosta Malej Domaše Jaroslav Makatúra.

Samostatnou kapitolou je Domaša, ktorá sa v súčasnosti v dôsledku série objektívnych, ale i subjektívnych príčin, nerozvíja očakávaným tempom. Ak z diskusie o jej rozvoji vyškrtneme stav vodnej hladiny, ostáva téma ponuky služieb konkurujúcich požiadavkám súčasnej modernej doby. J. Makatúra verí, že viaceré privátne projekty sú prísľubom na pozitívnu zmenu. „Tým, že Domaša stagnuje a samosprávy nemajú prostriedky na jej koncepčný rozvoj, bude dôležité, aby sme spojili sily a spoločne vytvorili atraktívne prostredie, ktoré bude turistov lákať. Dôležitou súčasťou celého projektu je propagácia, preto som pripravil informačný materiál s DVD, na ktorom predstavujem potenciál Domaše, no ak máme v pláne propagovať našu oblastnú organizáciu budúci rok vo Francúzsku, musíme zhrnúť na jednej ploche ponuku v rámci širšieho regiónu,“ pripomenul J. Makatúra.

Pri hľadaní prieniku spoločných menovateľov stavili v oblastnej organizácii na sieť riek a cyklistických trás, ktoré by chceli prepojiť ako atraktívny celok s adekvátnymi službami pre aktívnu turistiku. „Našim plánom je, aby každý z regiónov pridal na mapu destinácie, ktoré by sme potom mohli prepojiť a ponúknuť turistom ako jeden komplex. Napr. v Malej Domaši chceme spolu so Slovenskou Kajňou pripraviť priestor pre vodné športy a zároveň vytvoriť podmienky na splav až do Hencoviec. Pre nás bude prínosom, ak sa partie turistov zastavia aj v našom regióne, na čo môžeme nadviazať ďalšie služby. Na každom z nás už potom bude, aby sme sa, podobne ako v spomínanom Rakúsku, presadili vlastnými špecialitami, ktoré budú charakteristické pre konkrétne mesto, obec alebo región,“ dodal J. Makatúra.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum