vranovské novinky spektrum týždenník okresu vranov nad topľouČlánky / J. Sabol: Občania musia mať pocit, že polícia je tu pre nich

Ministrom vnútra SR bol od 15. septembra 2012 ustanovený do funkcie riaditeľa Okresného riaditeľstva Policajného zboru vo Vranove nad Topľou pplk. Mgr. Juraj Sabol. V policajnom zbore pracuje od 1. 7. 1996. Naposledy vykonával funkciu vedúceho oddelenia ekonomickej kriminality odboru kriminálnej polície Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Prešove. Post riaditeľa OR PZ vo Vranove už zastával v období od 1. 3. 2007 do 31. 8. 2010.

Po svojom nástupe do staronovej funkcie J. Sabol priznal, že nechce zavádzať za každú cenu nové metódy, nakoľko zväčša práve tie najstaršie sú najúčinnejšie a často v snahe vymyslieť niečo nové sa dokážu veci pokaziť a dosiahne sa kontraproduktívny efekt, no zároveň zdôraznil, že dôraz bude klásť na disciplínu policajtov pri výkone ich služby. Piliermi prístupu k verejnosti musí byť, podľa neho, dodržiavanie elementárnych základov profesionálnej etiky a etiky ako takej. „Keď som bol v závere minulého školského roka predsedom maturitnej komisie na Strednej odbornej škole Policajného zboru v Košiciach, vyzdvihol som služobnú disciplínu a zdvorilosť, ktorá bola v prípade študentov naozaj na vysokej úrovni. Pri tejto príležitosti som však poznamenal, že dôležité bude, aby sa ukončením školy neskončilo aj ich vystupovanie a správanie sa voči ich kolegom, nadriadeným a na verejnosti voči občanom. Všetko sa totiž ešte len začína nástupom do praxe, kde policajt musí byť vzorom a má aj svojim správaním budiť prirodzený rešpekt. V tomto smere neexistuje, aby som niečo prehliadol,“ uviedol riaditeľ OR PZ vo Vranove Juraj Sabol.

Návodom ako dosiahnuť pozitívny obraz polície v očiach spoločnosti je vnútorné identifikovanie sa každého člena zboru s heslom „Pomáhať a chrániť.“ „Možno to znie ako fráza, no najdôležitejším hodnotiacim kritériom našej práce je občan, aj keď si uvedomujem, že toto kritérium je nemerateľné. No nesnažme sa vždy všetko vyjadrovať číslami. Chcem však tiež pripomenúť, že policajti často urobia veľa nezištnej práce navyše, ktorá ostáva ukrytá. Mnohokrát sa stane, že práve vďaka našim preventívnym aktivitám predídeme nepríjemným udalostiam, čo si verejnosť celkom neuvedomuje, lebo sa nedá objektívne preukázať, že by k nim aj naozaj došlo. Ľudia našu prácu často registrujú až vtedy, keď sa niečo udeje a niekedy je to bohužiaľ aj to zlé.“ dodal J. Sabol.

Nový riaditeľ vranovských policajtov prisľúbil, že pokiaľ sa v niektorých prípadoch potvrdia sťažnosti občanov voči práci a prístupu polície, je pripravený a povinný prijať adekvátne opatrenia. „Občania musia mať pocit, že polícia je tu pre nich a že vždy robíme maximum pre to, aby sme si splnili našu spoločenskú úlohu. Slogan „Pomáhať a chrániť“ nemusí byť ani napísaný na služobných vozidlách. Ten majú mať všetci policajti (a nie len policajti) napísaný v hlave. Neprijateľné je pre mňa akékoľvek prekročenie základných noriem pracovnej etiky a morálky. Obyvateľov okresu Vranov môžem ubezpečiť, že im budeme vychádzať maximálne v ústrety,“ zdôraznil J. Sabol.

Od roku 2009 je vo Vranove aktuálnou témou presťahovanie všetkých policajných oddelení do objektov bývalej polikliniky, z ktorých časť už prešla rekonštrukciou. Definitívne naplnenie tejto vízie je podmienené investíciou do ostatných budov a priľahlého okolia. „Vo všeobecnosti je do budúcnosti ambíciou integrovať všetky zložky ministerstva vnútra do jednotných pracovísk, aby „behali“ papiere a nie ľudia. V prípade ubytovania polície vo Vranove je situácia taká, že zrekonštruovaná bola zatiaľ iba necelá polovica priestorov bývalého Gynekologicko – pôrodníckeho oddelenia NsP vo Vranove nad Topľou v časti zvanej Na kopci, ktoré po tomto zrekonštruovaní prešlo do vlastníctva Ministerstva vnútra SR. V súčasnosti sú naše útvary v rámci mesta situované v piatich lokalitách, čo nie je dobré riešenie. Z hľadiska dostupnosti a polohy je síce najideálnejšie AOC, kde sídli okresné riaditeľstvo, no nevýhodou aktuálneho stavu je absencia servisných priestorov, ako sú napr. parkoviská pre oddelenie evidencie vozidiel nášho dopravného inšpektorátu. Súčasné podmienky nie sú teda celkom vyhovujúce, ale sústredenie všetkých oddelení do nových priestorov bude závislé od financií, ktoré sa na ukončenie rekonštrukcie bývalej polikliniky vyčlenia. Ani ďalšie zotrvanie v budove AOC teda nie je vylúčené, no je otázkou jednaní, ponúk, kompromisov a zasa len finančných prostriedkov. V každom prípade však vízia umiestniť všetky služby pre občanov na jedno centrálne miesto pre ktorýkoľvek variant ostáva nezmenená,“ konštatoval J. Sabol.

Platená reklama

Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Square 1 300x300
Zdieľajte túto stránku na FECEBOOKu Konktujte nás - Rýchla správa Formulár na zadanie inzercie
Stropkovské Spektrum